”Ota kirjasto omaksi” – omatoimikirjastot käyttöön Sonkajärvellä ja Vieremällä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sonkajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Rutakontie 21
74300
Kirjaston puhelin : 
040 148 4309
Kirjaston sähköposti : 
sonkajarvi.kirjasto@sonkajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sonka
Y-tunnus : 
9090160-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Keränen
Puhelin : 
040 708 5703
Sähköposti : 
eeva.keranen@sonkajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on laajentaa kirjastopalvelujen saavutettavuutta Sonkajärven ja Vieremän kunnissa ottamalla käyttöön omatoimikirjastopalvelut vuonna 2017 Sukevan lähikirjastossa ja Vieremän pääkirjastossa sekä vuonna 2018 Sonkajärven pääkirjastossa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Käyntien ja lainausten määrä

Kuvaus : 

Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastot hakevat avustusta omatoimikirjastopalvelun käyttöön ottamiseen vuonna 2017 Sukevan lähikirjastossa ja Vieremän pääkirjastossa sekä vuonna 2018 Sonkajärven pääkirjastossa. Hanke sisältyy OKM:n asettamaan hakuteemaan ”Kaikkien kirjasto”, jonka tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Omatoimikirjastopalvelulla tavoitellaan palvelujen parantamista ja laajentamista. Palvelu lisää eri asiakasryhmien, kuten lasten, nuorten, perheiden sekä ikääntyvän väestön mahdollisuutta käyttää kirjastoa. Omatoimikirjaston käyttöönotto lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa; pienten kunnankirjastojen henkilöstöresurssien rajallisuuden vuoksi pienissä kunnissa kirjastojen aukioloajat ovat suppeammat kuin suuremmissa kirjastoissa. Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastot kuuluvat Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon. Sonkajärven kunnankirjastoon kuuluu pääkirjaston lisäksi kunnan toisessa taajamassa sijaitseva Sukevan lähikirjasto. Sonkajärven ja Sukevan taajamien välinen etäisyys on 30 km. Vieremän kunnankirjasto käsittää pääkirjaston lisäksi kirjastoauton. Sonkajärvellä kirjastoautoa ei ole. Sonkajärven kunta halua kuntastrategiansa 2017-2021 mukaisesti järjestää kattavat kirjastopalvelut kunnan molemmissa taajamissa. Sukevan lähikirjasto toimii kunnan yhteispalvelun osana. Keväällä 2016 Sukevan kirjasto muutti uusiin, aiempaa nykyaikaisempiin tiloihin, mikä antaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa erityisesti lapsiperheiden ja muualla työssä käyvien mahdollisuutta asioida kirjastossa. Uusien tilojen myötä ilta-aukioloa on lisätty, mutta tavoitteena olisi saada tilat vielä tehokkaampaan käyttöön tarjoamalla alueen asukkaille mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Sonkajärven pääkirjasto toimii kiinteässä yhteydessä ja samoissa tiloissa kansalaisopiston ja kulttuuritoimen kanssa. Aukioloaika on 7 tuntia päivässä painottuen ilta-aukioloon, ja talviaikana kirjasto on avoinna myös lauantaisin. Pienen kirjaston henkilöstöresurssilla (2,5 työntekijää) aukioloajat ovat nyt maksimaaliset. Vieremän kirjastossa työskentelee neljä henkilöä, joista kirjastoautonkuljettaja-virkailija yksinomaan kirjastoautossa. Aukioloajat on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi nykyisillä henkilöstöresursseilla. Kirjasto on esimerkiksi avoinna myös lauantaisin talviaikana. Asiakkaat toivovat kuitenkin muun muassa aamun aukioloajan lisäämistä. Rutakko-kirjastoverkon kirjastojärjestelmä päivitettiin vuonna 2015. Tässä yhteydessä osaan kirjastoista hankittiin omatoimi-lainausautomaatit AVI:n myöntämällä hankeavustuksella ”Omatoimilainaus Ylä-Savon kirjastoissa”. Myös Sonkajärven ja Vieremän pääkirjastoissa lainausautomaatit otettiin käyttöön. Sukevan lähikirjastossa lainausautomaattia ei ole. Automaattien käyttöönotolla haettiin kirjastoammatillisen henkilökunnan työajan käytön tehostamista ja pohjustettiin samalla omatoimikirjaston käyttöönottoa. Omatoimikirjaston mahdollistama kirjaston käyttö varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella on erityisen tärkeää perheille, vuorotyötä tekeville ja maatalousväestölle. Rutakko-kirjastoverkon alueella omatoimikirjastot ovat toiminnassa Pielaveden ja Keiteleen kirjastoissa ja suunnitteilla Tervon ja Vesannon kuntiin. Omatoimikirjastoista saatu palaute on ollut myönteistä. Omatoimikirjastopalvelulla on mahdollista lisätä kirjaston tilojen moninaiskäyttöä, parantaa tilojen käyttöastetta ja lisätä toiminnan kustannustehokkuutta. Omatoimikirjaston käyttöönotto lisää myös kokoelmien käyttöä, korostaa kirjaston merkitystä kunnan palveluna ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin asioida kirjastossa omien aikataulujensa mukaan. Omatoimikirjasto tarjoaa kohtaamispaikan paikallisyhteisöille, joten toiminnalla on merkittävä paikallista identiteettiä kohottava rooli. Omatoimikirjasto antaa mahdollisuuden sille, että kirjastopalvelujen piiriin saadaan myös ei-käyttäjiä. Kirjaston henkilöstöresurssin käytön kannalta omatoimikirjasto mahdollistaa rutiinityöhön käytetyn kirjastoammatillisen työajan kohdentamisen parempaan asiakaspalveluun ja asiakkaiden ohjaukseen, tapahtumajärjestelyihin sekä kirjaston aineistokokoelman hoitamiseen. On huomattava, että omatoimikirjastopalvelu ei korvaa henkilökohtaista palvelua, jota esimerkiksi vanhukset, lapset ja erityisryhmät tarvitsevat. Omatoimikirjasto ei merkitse henkilökunnan määrän vähentämistä, vaan toiminnan kehittämistä. Omatoimikirjaston perustaminen on vaativa ja työllistävä projekti ja yhteinen hanke hyvän yhteistyökumppanin kanssa helpottaa laitteiden ja ohjelmien hankintaa ja käyttöönottoa. Yhteiset koulutukset säästävät resursseja. Hanke on molempien kuntien talousarvioesityksissä vuoden 2017 investointiohjelmissa. Toimenpiteet Hankitaan asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä vuonna 2017 Vieremän pääkirjastoon ja Sukevan lähikirjastoon sekä vuonna 2018 Sonkajärven pääkirjastoon. Toimituskokonaisuuteen kuuluvat RFID-portti, RFID-tunnisteet aineistolle, ohjaustietokone, ohjauslogiikkayksikkö, kulunvalvonta, äänentoistojärjestelmä, Sip-automaatiorajapinta, sekä Sukevan kirjastoon lainaus- ja palautusautomaatti. Lisäksi tarvitaan taloteknisiä muutostöitä, kuten valaistuksen automatisointi ja sähkö- ja atk-asennukset. Hanke sisältää myös suunnittelu- ja projektinhallinnan sekä järjestelmäkoulutuksen henkilöstölle ja asiakkaille. Kustannukset, 30 000 euroa / kirjasto, on arvioitu saman kokoisille kirjastoille omatoimikirjaston käyttöönottamisesta syntyneiden kustannusten perusteella.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Vieremän kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vieremän kunnankirjasto Lyhtytie 2, 74200 VIEREMÄ puh. 0400 370 126 vierema.kirjasto@vierema.fi kirjastonjohtaja Seija Sirkka 0400 370 125 seija.sirkka@vierema.fi

Aiemmat hankkeet: 
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€76 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€90 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€60 000

Avustusta ei voi käyttää kalustehankintoihin eikä remontti-/rakennus- (sis. sähkötyöt) tai sisustustöihin. Muilta osin hanke on hakuehtojen mukainen ja avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.

 
okm
avi