3D-tulostimia kirjastoon
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20
06100
Kirjaston puhelin : 
019 520 2418
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Aleksi Haapanen
Puhelin : 
0401977213
Sähköposti : 
aleksi.haapanen@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tuoda uutta teknologiaa kirjastoon ja tehdä sen käyttöä tutuksi kirjaston käyttäjille ja henkilökunnalle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kerätään tilastoja kuinka ja miten tulostinta käytetään. Kirjaston henkilökunta saa tietoa käyttäjiltä opastustilanteissa ja asiakaskohtaamisissa. Tietoa jaetaan organisaatiossa, ja käytetään hyväksi tulevaisuudessa.

Kuvaus : 

Pornaisten kunnankirjastoon, Sipoon kunnankirjastoon ja Porvoon kaupunginkirjastoon hankitaan kuhunkin yksi 3D-tulostin. Tulostin on kenen tahansa käytettävissä kirjastossa. Kirjaston henkilökunta opastaa tulostimen käytössä. 3D-tulostin on osa laajempaa kokonaisuutta, palvelua, johon kirjastot voivat panostaa nyt ja tulevaisuudessa perinteisten palvelujen rinnalla. Useat kirjastot, mm. Porsse-kirjastot, tarjoavat jo nyt mahdollisuuden tutustua mobiililaitteisiin, digitaalisiin aineistoihin, digitaalisten aineistojen käsittelyyn ja muokkaamiseen, digitointiin, lisättyyn todellisuuteen (AR) ja useisiin muihin uusiin teknologioihin. Kirjastojen rooli kansalaistaitojen tukemisessa voi olla tulevaisuudessa vahvasti mukana kirjastojen tehtävissä, ja yksi osa nykyaikaisen yhteiskunnan kansalaistaidoista on uusien teknologioiden hallitseminen. 3D-tulostin sopii koulujen uuteen opetussuunnitelmaan, joka edellyttää kokonaisvaltaista oppimista. Tämä mahdollistaa kirjaston ja koulujen yhteistyön lisäämistä tältä osin. Samalla kerätään tietoa 3D-teknologian, ja myöhemmin myös muiden uusien teknologioiden, käyttömahdollisuuksista kirjastossa. 3D-tulostaminen on kirjastoissa uusi palvelu, jonka avulla voidaan osallistaa etenkin lapsia ja nuoria, ja erityisesti niitä, jotka eivät muuten käytä kirjaston palveluja. Tietoa jaetaan organisaatiossa, ja käytetään hyväksi tulevaisuudessa. Pornaisten kirjasto tekee jatkossa yhteistyötä paikallisen mediapajan kanssa 3D-laitteen käytössä. Mediapaja toimii osana Ohjaamo-kuntakokeilua. Sen tehtävänä on ehkäistä nuorten ja nuorten-aikuisten työttömyyttä sekä syrjäytyneisyyttä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pornaisten kunnankirjasto, Sipoon kunnankirjasto, Pornaisten kunnan mediatyöpaja
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 160
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 960
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 300

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi