3D-tulostimia kirjastoon
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20
06100
Kirjaston puhelin : 
019 520 2418
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Aleksi Haapanen
Puhelin : 
0401977213
Sähköposti : 
aleksi.haapanen@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tuoda uutta teknologiaa kirjastoon ja tehdä sen käyttöä tutuksi kirjaston käyttäjille ja henkilökunnalle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kerätään tilastoja kuinka ja miten tulostinta käytetään. Kirjaston henkilökunta saa tietoa käyttäjiltä opastustilanteissa ja asiakaskohtaamisissa. Tietoa jaetaan organisaatiossa, ja käytetään hyväksi tulevaisuudessa.

Kuvaus : 

Pornaisten kunnankirjastoon, Sipoon kunnankirjastoon ja Porvoon kaupunginkirjastoon hankitaan kuhunkin yksi 3D-tulostin. Tulostin on kenen tahansa käytettävissä kirjastossa. Kirjaston henkilökunta opastaa tulostimen käytössä. 3D-tulostin on osa laajempaa kokonaisuutta, palvelua, johon kirjastot voivat panostaa nyt ja tulevaisuudessa perinteisten palvelujen rinnalla. Useat kirjastot, mm. Porsse-kirjastot, tarjoavat jo nyt mahdollisuuden tutustua mobiililaitteisiin, digitaalisiin aineistoihin, digitaalisten aineistojen käsittelyyn ja muokkaamiseen, digitointiin, lisättyyn todellisuuteen (AR) ja useisiin muihin uusiin teknologioihin. Kirjastojen rooli kansalaistaitojen tukemisessa voi olla tulevaisuudessa vahvasti mukana kirjastojen tehtävissä, ja yksi osa nykyaikaisen yhteiskunnan kansalaistaidoista on uusien teknologioiden hallitseminen. 3D-tulostin sopii koulujen uuteen opetussuunnitelmaan, joka edellyttää kokonaisvaltaista oppimista. Tämä mahdollistaa kirjaston ja koulujen yhteistyön lisäämistä tältä osin. Samalla kerätään tietoa 3D-teknologian, ja myöhemmin myös muiden uusien teknologioiden, käyttömahdollisuuksista kirjastossa. 3D-tulostaminen on kirjastoissa uusi palvelu, jonka avulla voidaan osallistaa etenkin lapsia ja nuoria, ja erityisesti niitä, jotka eivät muuten käytä kirjaston palveluja. Tietoa jaetaan organisaatiossa, ja käytetään hyväksi tulevaisuudessa. Pornaisten kirjasto tekee jatkossa yhteistyötä paikallisen mediapajan kanssa 3D-laitteen käytössä. Mediapaja toimii osana Ohjaamo-kuntakokeilua. Sen tehtävänä on ehkäistä nuorten ja nuorten-aikuisten työttömyyttä sekä syrjäytyneisyyttä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pornaisten kunnankirjasto, Sipoon kunnankirjasto, Pornaisten kunnan mediatyöpaja
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Pornaisten kunnankirjastoon, Sipoon kunnankirjastoon ja Porvoon kaupunginkirjastoon hankittiin yksi 3D-tulostin kuhunkin kirjastoon.

Jokaisessa kunnassa valittiin henkilökunnasta yksi henkilö, joka perehtyi tulostimen käyttöön itseopiskeluna. Tarkoituksena oli, että nämä henkilöt opastaisivat vuorostaan kirjastojen henkilökuntaa ja kirjaston käyttäjiä laitteen käytössä sekä laatisivat ohjeistusta.

Pornaisissa toiminta on liitetty osaksi mediapajan toimintaa. Tarkoitus on opastaa nuoria, jotka osaavat opastaa laitteen käytössä. Kiinnostusta on ollut asukkaiden keskuudessa. Sipoossa 3D-tulostin esiteltiin kirjaston asiakkaille Söderkullan kirjastossa 5.12. itsenäisyyspäivän etkojen yhteydessä. Tilaisuudessa oli paljon ihmisiä, ja monet olivat kiinnostuneita myös 3D-tulostamisesta. Porvoossa on joitakin kyselyjä 3D-tulostimen käyttöönotosta. Jonkin verran on kiinnostusta jo nyt.

Hankkeen 3D-tulostimia ei ole vielä saatu asiakaskäyttöön. Hankkeen aikana on huomattu, että laitteen käyttöä voi opetella itsenäisesti, mutta mallinnuksen opiskelu omatoimisesti on osoittautunut vaikeaksi osa-alueeksi. Mallinnus on tärkeä osa-alue 3D-tulostamisessa.

18.1.2018 järjestettiin tapaaminen hankkeessa mukana olevien kirjastojen ja 3D-koulutusta ja työpajoja järjestävän yrityksen kanssa. Pyydettiin yritykseltä tarjousta koulutustilaisuuksien (erityisesti mallinnus) ja 3D-pajan pitämiseksi yhdessä yrityksen kanssa kevään 2018 aikana.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

3D-tulostimien hankkiminen kirjastoon on synnyttänyt osaltaan keskustelua yleisten kirjastojen tehtävistä ja palveluista nyt ja tulevaisuudessa. 3D-laitteiston hankkiminen ei riitä saamaan palvelua asiakkaiden käyttöön, vaan on varattava resursseja erityisesti henkilökunnan kouluttamiseen laitteiden käyttöön. 3D-tulostamisessa on työvaihteita, jotka on sangen helppo oppia ja opettaa, mutta siinä on osa-alueita, joihin tarvitaan laajempaa perehtyneisyyttä.

Pornaisissa on tarkoitus ottaa 3D-tulostus osaksi pajatoimintaa. Tarkoitus on, että ensin nuoret oppivat itse ja sitten itse opettavat, niin siinä nuoret saavat itseluottamusta omiin kykyihinsä ja huomaavat, että he oppivat ja osaavat opettaa.

Hankkeelle asetetut yhteiskunnalliset tavoitteet eivät ole vielä voineet toteutua, koska laitteita ei ole otettu käyttöön. Vaikutuksista voidaan sanoa enemmän myöhemmin. Yhteistyö alan yrityksen kanssa saattaa tuoda tuloksia laitteiden käyttöön ja osaamiseen.

Jatkotoimenpiteet: 

Kevään 2018 aikana järjestetään koulutustilaisuuksia sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Myös työpaja ainakin lapsille ja nuorille järjestetään. Nämä yhteistyössä 3D-asiantuntijayrityksen kanssa. Tavoitteena on saada 3D-tulostimet asiakkaiden omatoimiseen käyttöön kevään ja kesän aikana.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 160
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 960
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 694
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 394
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 300

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi