ABC-kirjasta e-kirjaan
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylivieskan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyöstintie 4
84100
Kirjaston puhelin : 
044-4294271
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ylivieska.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylivi
Y-tunnus : 
0190557-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Hietasaari
Puhelin : 
044-4294454
Sähköposti : 
marita.hietasaari@ylivieska.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoitus on kirjaston sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden tuominen lähemmäksi asiakkaita tiedottamalla ja esittelemällä palvelujen käyttöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Sähköisten palvelujen esittelytilaisuuksien kävijämäärien seuraaminen. E-kirjojen ja e-äänikirjojen lainamäärien ja ePressin ja Celian käyttäjämäärien seuraaminen.

Kuvaus : 

Työelämän uudistuminen, elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen näkyvät kansalaisten tiedontarpeen lisääntymisenä. Asiakaspalvelussa korostuvat yhä useammin vaativat tiedonhaut, ja asiakkaat kaipaavat yhä enemmän henkilökohtaista palvelua. Henkilökohtaiseen neuvontaan ja opastukseen ei ole kiireen vuoksi aina riittävästi aikaa. Asiakaspalvelussa huomaa usein, että esimerkiksi verkkokirjaston palvelut, e-kirjat – puhumattakaan ePress-palvelusta – eivät ole tuttuja läheskään kaikille asiakkaille, vaikka niistä on tiedotettu ja niitä on mainostettu. ABC-kirjasta e-kirjaan -hankkeen tarkoitus on kirjaston sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden tuominen lähemmäksi asiakkaita tiedottamalla ja esittelemällä palvelujen käyttöä. Erilaiset palvelut otetaan käyttöön sitä varmemmin mitä paremmin ne saadaan sidottua osaksi asiakkaan tarpeita eli silloin kun palvelu auttaa konkreettisesti käyttäjää hänen arjessaan. Projektin aikana etsitään uusia ideoita ja keinoja, jolla palvelut ja asiakkaat saataisiin kohtaamaan. Kiinnitämme erityisesti huomiota verkkokirjaston, e-kirjojen, e-äänikirjojen, ePressin sekä Celian palveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Olemme panostaneet Celian palveluiden esittelemiseen hankkimalla kirjastolle Celian CD-äänikirjoja sekä Näkövammaisten liitolta Daisy-soittimen, jota on käytetty muun muassa äänikirjojen esittelyyn kotipalveluasiakkaille. Jonkin verran asiakkaita olemme saaneetkin, mutta tiedottamista tulisi edelleen lisätä eri yhteisöille (palvelutalot, koulut ym.). Projektin aikana järjestetään sekä avoimia että eri ryhmille kohdennettuja esittelytilaisuuksia. Myös henkilökunnan osaamiseen kiinnitetään huomiota, niin että opastus eri palveluihin olisi sujuvaa myös asiakkaan normaalin kirjastossa käynnin yhteydessä. Jotta opastaminen olisi mahdollista myös päivittäin palvelutiskillä, haemme avustusta lainausautomaatin hankintaan. Monet toivovat henkilökohtaista palvelua, vaikka heillä ei olisikaan muuta asiaa kuin lainata tai palauttaa aineistoa, mutta on myös asiakkaita, jotka haluaisivat toimia itsenäisesti, ja viime vuosina myös asiakkailta on tullut toiveita lainausautomaatista. Lainausautomaatti vähentäisi rutiininomaista lainaustoimintaa ja vapauttaisi henkilökunnan resursseja vaativimpiin asiakaspalvelutehtäviin, esimerkiksi tiedonhakuihin, aineiston esittelyyn ja suositteluun sekä tietokannan ja muiden palvelujen käytön opastamiseen. Opastus verkkokirjaston käyttämiseen tai e-kirjojen lainaamiseen tapahtuu usein niin, että kirjastonhoitaja näyttää tietokoneen ja projektorin avulla, miten toimitaan. Uuden oppiminen tapahtuu kuitenkin parhaiten itse harjoittelemalla. Jotta asiakkaat saisivat maksimaalisen hyödyn opetustilanteissa, haemme avustusta taulutietokoneiden hankintaan. Tablettien avulla kuuntelijat voivat heti kokeilla toimintoja. Näin madaltuu kynnys vaikkapa e-kirjojen lukemiseen, eikä uusi teknologiakaan ole enää niin pelottavaa, kun sitä on voinut kokeilla ohjaajan läsnä ollessa. Taulutietokoneita käytettäisiin niin aikuisille kuin nuorille suunnatuissa opetustuokioissa. Tiekkö-kirjastoissa verkkokirjaston tunnusluvun saavat jo 12-vuotiaat. Luokkakäyntien yhteydessä oppilaat voivat tehdä hakuja ja käyttää tunnusluvun avulla saatavia palveluja: uusia lainoja, pisteyttää teoksia, lainata e-kirjoja ym. Yläkoulun ja lukion oppilaat käyttävät usein omia älypuhelimiaan tai tablettejaan. Kaikilla ei kuitenkaan ole laitetta tai se ei ehkä ole mukana, jolloin olisi hyvä, jos kirjastolla olisi lainattavia taulutietokoneita käytettävissä. Hanke toteutetaan 1.5.2017–31.10.2018. Haemme avustusta kirjaston sähköisten palvelujen esittelytilaisuuksien järjestämiseen (2000 €) sekä lainausautomaatin (6000 €) ja kymmenen taulutietokoneen (10 x Apple iPad Air 2 32 Gt Wi-Fi + Cellular ‐tabletti 569€ = 5690 €) sekä synkronointiyksikön (1000€) hankintaan. Hankkeen kokonaiskustannukset 17190 € Oma rahoitus 2500 € Haettava avustus 14690 €

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 690
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 190
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi