Aina voi oppia uutta - Henkilökunnan osaamisen kehittäminen
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukki-kirjastot (Karkkila, Lohja ja Vihti) sekä Siuntion kunnankirjasto hakevat avustusta henkilöstön kouluttamiseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa, että jokainen työntekijä voi kehittää osaamistaan. Kirjastovierailuiden avulla henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua erilaisiin toimintatapoihin ja palveluihin ja saada uusia näkökulmia kirjastopalveluiden toteuttamiseen. 

Kuvaus : 

Lukki-kirjastot (Karkkila, Lohja ja Vihti) sekä Siuntion kunnankirjasto hakevat avustusta henkilöstön kouluttamiseen. Koulutustarpeita on kartoitettu viimeisen vuoden aikana ja esille on nousut useita teemoja, joihin ei ole ollut sopivaa koulutusta tarjolla. Käytettävissä olevilla koulutusmäärärahojen puitteissa vain osa henkilökunnasta on päässyt osallistumaan maakunnan alueella järjestettäviin koulutuksiin, vaikka tarve olisi ollut suurempi.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa, että jokainen työntekijä voi kehittää osaamistaan. Kirjastovierailuiden avulla henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua erilaisiin toimintatapoihin ja palveluihin ja saada uusia näkökulmia kirjastopalveluiden toteuttamiseen. Verkostoituminen eri kirjastojen henkilökunnan kanssa edistää ideoiden jakamista sekä myös osaltaan työssä jaksamista.

Alustava koulutussuunnitelma ja kustannusarvio:

Voimaannuttava osallistuminen, vuorovaikutus ja viestintä 2pv, 2000€                                                                             

Markkinointi ja esillepano 2pv, 2000€

Palvelumuotoilu 2pv, 2000€

Maahanmuuttajien kohtaaminen 2pv, 2000€

Lasten ja nuorten kirjastotyö 2pv, 2000€

Kirjallisuuspäivä 3pv, 3000€

Uudistuvat kirjastopalvelut 3pv, 3000€
(koulutukseen toivotaan osallistuvan kirjastojen henkilökunnan lisäksi kuntapäättäjiä)

Muu tarvittava koulutus 4000€

Vierailut muihin kirjastoihin 6krt, 4000€

Omarahoitusosuus 4000€
Omarahoitusosuus sisältää koulutuspäivien suunnittelusta ja järjestelystä sekä Lukki-kirjastojen ja Siuntion kunnankirjaston sisäisesti järjestämistä koulutuksista aiheutuneet kulut.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lohjan ja Karkkilan kaupunginkirjastot

Siuntion kunnankirjasto

Aiemmat hankkeet: 

Lukki-kirjastojen henkilökunnan osaamisen kehittäminen muutosten keskellä, 2011 AVI-hanke   

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi