Alle vuoden ikäiset kirjastoon
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valkeakosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 12
37601
Kirjaston puhelin : 
040 335 7055
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valkeakoski.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Valkka
Y-tunnus : 
0157568-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Toivonen
Puhelin : 
0403357040
Sähköposti : 
leena.toivonen@valkeakoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjastossa järjestettävien tapaamisten tavoitteena on jakaa pienten lasten vanhemmille tärkeää tietoa ääneen lukemisen merkityksestä ja rohkaista vanhempia käyttämään kirjaston palveluja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lapsiperheille toteutetaan pienimuotoinen kysely kirjastotapaamisten jälkeen. Kyselyssä selvitetään tapaamisten merkitystä lapsiperheille ja myös sitä käyttävätkö he kirjaston palveluita tai mitä palveluita he toivoisivat saavansa. Toisena mittarina on tapaamisissa käyneiden lapsiperheiden lukumäärä verraattuna kutsun saaneiden määrään

Kuvaus : 

Tausta

Neuvolan ja kirjaston sopimuksesta kirjastossa pidetään kolmen viikon välein neuvolan asiakkaiden ryhmätapaamisia. Tapaamisiin tulee puolivuotiaita lapsia vanhempineen. Paikalla on aina kirjaston edustaja ja lastenneuvolan terveydenhoitaja. Lisäksi paikalla on joko fysioterapeutti tai perheohjaaja. Tapaamisissa eri asiantuntijoilla on oma roolinsa. Kirjaston roolina on kertoa lasten vanhemmille lukemisen merkityksestä ja tärkeydestä sekä vinkata mahdollisista kiinnostavista lapsen kehitysvaiheisiin sopivista kirjoista.

Yhteisessä asiantuntijatapaamisessamme sovimme, että haemme hyvälle toimintaidealle jatkoa. Tarvitsemme hankerahoitusta toiminnallista jatkotapaamista varten. Kirjasto järjestäisi pelkästään lastenkirjallisuuteen keskittyvän tapaamisen, johon kahdeksan kuukauden ikäiset lapset vanhempineen voivat osallistua.

Hankkeen tavoite

Tapaamisten tavoitteena on jakaa vanhemmille tärkeää tietoa ääneen lukemisen merkityksestä ja rohkaista vanhempia käyttämään kirjaston palveluja. Tapaamiset tukisivat myös vanhempien keskinäistä ryhmäytymistä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Hankkeen toteutus

Lapsiperheet (8-10 kk ikäisten lasten perheet) saavat neuvolan kautta tiedon kirjaston järjestämistä lastenkirjallisuusilloista. Tapaamisia järjestetään kirjaston tiloissa noin kerran kuukaudessa, yhden vuoden ajan.

Hankerahaa anotaan lapsille tarkoitetun kirjastokassin toteuttamiseen. Kirjastokassi sisältää esitteen tai kirjanmerkin, jossa korostetaan lapselle lukemisen merkitystä lapsen kielen kehittymisen, rauhoittumisen, yhdessäolon ja mielikuvituksen rikastumisen kannalta. Lisäksi toivomme, että saisimme kirjasponsorin, joka tarjoaisi kirjakassiin lapsen kehitysikään sopivan ilmaisen kirjan.

Lisäksi hankerahaa käytettäisiin kuukauden palkkaan hankekoordinaattorille, joka suunnittelisi ja ohjaisi tapaamiset ja toteuttaisi kirjastokassin sisältöineen.

Hanke käynnistyy kassin ja sen sisällön suunnittelulla ja toteutuksella. Vuoden ajan lapsiperheet voivat osallistua kirjastotapaamisiin, joihin kutsutaan aina uusi ryhmä vanhempia. Kirjallisuusiltojen sisältöä kehitetään karttuvan kokemuksen mukaan.

Rahaa tarvitaan koordinaattorin palkkaan ja kirjastokassin suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Valkeakosken lastenneuvola, mahdollisesti joku lastenkirjakustantamo
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Terveydenhoitajat Hakkio ja Peltonen, perheohjaajat Ahvenus-Välimaa ja Kivi, fysioterapeutti Ilomäki

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta  voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017 

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi