Aukioloajat laajemmiksi : Ähtärin omatoimikirjasto
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ähtärin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiontie 3
63700
Kirjaston puhelin : 
0406737456
Kirjaston sähköposti : 
kirjastohk@ahtari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ahtar
Y-tunnus : 
0184622-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Ursula Laitakari
Puhelin : 
0405131283
Sähköposti : 
ursula.laitakari@ahtari.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Ähtärin kaupunginkirjaston aukioloaikoja itsepalvelutunneilla. Henkilöstöresurssimme eivät riitä miehitetyn aukioloajan laajentamiseen, joten automatisointi on varteenotettava vaihtoehto parantaaksemme kirjaston käytettävyyttä myös kesäasukkaat ja matkailijat huomioiden.

Nykyiset aukioloaikamme ovat: ma klo 14-19, ti-ke klo 12-17, to klo 12-19 ja pe klo 12-17.
Tällä hetkellä Ähtärissä toimii pääkirjaston lisäksi kirjastoauto. Lähikirjastoyksiköitä ei ole. Pääkirjastossa työskentelee kolme henkilöä. Asukaspohja Ähtärissä on yli 6000 asukasta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tavoitetta seurataan asiakasmäärien lisääntymisellä ja omatoimiprosessien sujuvuudella.

Kuvaus : 

Teema nro 4 eli Kaikkien kirjasto

Omatoimikirjastopalvelukokonaisuuden muodostaisi kirjastotilan käytettävyys sisään- ja uloskirjautumis- ja kulunvalvontalaitteiston avulla esim. aikavälillä klo 6-22 ja omatoimiset aineiston lainaus-/ palautuspalvelut itsepalveluautomaatein maanantaista sunnuntaihin. Omatoimiseen käyttöaikaan on välittömästi sisällytettävissä myös pääsalin nettikoneiden, tietokantakoneiden ja erillisen lehtilukusalin käyttö. Rfid-portitus ja av-aineiston rfid-tarroitus on tarkoitus toteuttaa hankkeen alkuvaiheessa. Myöhemmin kartoitetaan koko aineiston rfid-tarroituksen tarvetta.

Kokonaispalvelun muodostavat lainaus- ja palautuspalvelujen ja aineiston varaus- ja noutopalvelun lisäksi tietopalvelu, muu opastus, kouluyhteistyö, maksujen vastaanotto, kopiointi- ja tulostuspalvelut, omatoimiset digitointipalvelut, erillistapahtumat sekä kirjaston tutkijanhuoneen käyttö henkilökunnan työtilojen takana. Omatoimikirjasto-mallissa ei siis voida täysin taata kaikkien kirjastopalveluiden toteutumista miehittämättömänä aukioloaikana. Käyttöönoton jälkeen kartoitetaan eri ratkaisumalleja lisäpalveluiden tarjoamiseksi myös asiakaspalveluajan ulkopuolella. Alussa keskitytään asiakkaan omatoimisen lainaus- ja palautusprosessin onnistumiseen.

Pääkirjastosta omatoimikirjasto eli siihen tarvittavat laitteet toimenpiteineen:

- 1 lainaus-/ palautusautomaatti
- 2 sisään- ja  1 uloskirjautumisyksikköä
- 1 - 3 sähköistettyä ovea (kirjastosalin pääovi, lehtisalin lasinen väliovi ja lehtisalin aulan puoleinen ovi)
- 8 -12 valvontakameraa
- kameravalvonnan tallennusyksikkö / hallintatietokone

-valvontakameroiden tallennussovellus

- videomoduuli

- mahdollinen äänijärjestelmän ohjausyksikkö

- Rfid-portti

- 2 - 3 Rfid-lukijaa

- Rfid-tunnisteita av-aineistoa varten

- 2-3 kpl kovaäänisiä

- järjestelmän asennus

- koulutukset järjestelmän käyttöön

- laitteiden ja ohjelmistojen päivityskustannukset

- mahdollinen turvapalvelun käyttöönotto kunnan kiinteistöpäivystyksen lisänä

- kaapelointi

- sähkötyöt

- mahdolliset uudet kalusteet tarvittaessa

 

Em. laitteistot toimenpiteineen tulevat kustantamaan n. 50 000 euroa. Omarahoitusosuutemme on

20 000, joten AVI:n rahoitusosuudeksi haemme siis 30 000 euroa.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi