Avoimet, laajennetut ja osallistavat kirjastopalvelut - omatoimikirjasto Kyyjärvelle
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kyyjärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulutie 4
43700
Kirjaston puhelin : 
014 459 7060
Kirjaston sähköposti : 
kyykirja@kyyjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kyyja
Y-tunnus : 
0176410-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Sofia Kotilainen
Puhelin : 
044 459 6660
Sähköposti : 
sofia.kotilainen@karstula.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Kyyjärven kirjaston palveluja omatoimipalveluihin ja käynnistää kirjaston itsepalvelukäyttö omatoimikirjaston muodossa.

 

 

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukiolotuntien määrän kasvu, kun omatoimikirjasto otetaan käyttöön.

Kirjaston kävijämäärät omatoimiaukioloaikana.

Kuvaus : 

Toimintasuunnitelma

Tämän hankkeen tavoitteena on laajentaa Kyyjärven kirjaston palveluja siten, että kirjastossa siirrytään käyttämään RFID-tekniikkaa kirjojen lainaamisessa ja palautuksessa, mitä varten kirjastoon hankitaan omatoimiasioinnin mahdollistavat kirjautumis- ja valvontalaitteet, RFID-tunnisteita lukeva automaatti ym. teknologiaa ja laitteita sekä tehdään muutamia rakennusteknisiä muutoksia, jotka mahdollistavat sujuvan itsepalvelulainauksen. Seurauksena on kirjaston aukiolotuntien määrän kasvu, aineiston parempi tavoitettavuus ja varsin todennäköisesti itsepalvelukäytön lisääntyminen. Hanke liittyy ensisijaisesti teemaan Kaikkien kirjasto, ja sen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja kirjastopalvelujen saavutettavuutta. Perinteinen asiakaspalvelu säilyy Kyyjärvellä edel­leen osana palveluvalikoimaa.

 

Omatoimipalveluiden avulla voidaan lisätä kirjastopalveluiden avoimuutta ja saavutettavuutta, sekä osallistaa eri-ikäisiä kuntalaisia ja asiakkaita aktiivisiksi kulttuuripalveluiden kuluttajiksi, joilla on mahdollisuuksia kohdata kirjastossa heille parhaiten sopivana aikana ja osallistua erilaisiin kirjaston järjestämiin tapahtumiin sekä asiakkaiden keskinäiseen keskusteluun ajankohtaisista ja yhteisistä asioista. Kirjaston aukioloaikoja voidaan omatoimikirjaston avulla laajentaa asiakaslähtöisesti henkilökunnan työajan ulkopuolelle iltoihin ja viikonloppuihin. Aukioloaikojen laajentaminen madaltaa kynnystä kirjastossa käymiseen ja lisää valinnanvaraa ajankohdan osalta. Tämä tuottaa samalla yhdenvertaisuutta myös työssä käyvien asiakkaiden näkökulmasta. Toisaalta etenkin senioriväestö ja koululaiset voivat asioida kirjastossa päivittäin jo ennen puolta päivää.

 

Vuoden 2016 uudet OPS:t ja vuoden 2017 kirjastolaki edellyttävät kirjastoilta muun muassa sitä, että ne tarjoavat pääsyn aineistojen, tiedon ja kulttuurisisältöjen äärelle, ylläpitävät monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistävät monilukutaitoa ja tarjoavat tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan, sekä edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kyyjärven kirjaston omatoimihanke tukee erityisesti kirjaston ja paikallisten koulujen yhteistyötä, koska omatoimiaikana kirjasto voi toimia ikään kuin laajennettuna oppimisympäristönä ja tiedonhaun lähteenä erilaisissa ilmiöpohjaiseen oppimiseen, monilukutaitoon ja mediakasvatukseen liittyvissä oppimisprojekteissa. Koulukeskuksen sijainti kirjaston välittömässä läheisyydessä tarjoaa paljon yhteistyömahdollisuuksia.

 

Omatoimipalvelujen myötä koulujen kanssa on mahdollista järjestää aiempaa enemmän yhteisiä oppimistuokioita. Koululuokat voivat tarvittaessa vierailla omatoimikirjastossa opettajan johdolla itsenäisesti aina silloin, kun se on heille tarpeen, mikä lisää kirjaston käyttömahdollisuuksia uuden OPS:n mukaisessa monilukutaidon ja ilmiöpohjaisen oppimisen kehittämisessä ja antaa oppilaille valmiuksia jatko-opintoihin. Sekä koulupäivän aikana että vapaa-aikana viikonloppuisin voidaan omatoimikirjastossa järjestää tapahtumia, esimerkiksi konsolipeliturnauksia tai kirjailijavierailuja, joita varten kirjaston on hankittava uutta laitteistoa, jota siellä ei vielä ole entuudestaan. Tällainen osallistava toiminta madaltaa osaltaan kynnystä vierailla kirjastossa ja tutustua samalla myös lainattavissa olevaan kirjallisuuteen.

 

Hanke liittyy OKM:n Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaan siten, että siinä edistetään monikulttuurisuutta, kotouttamista ja osallisuutta. Kyyjärven kirjastossa on lähdetty onnistuneesti mukaan koko kunnan yhteiseen kotouttamistyöhön vuoden 2015 lopulla perustetun Kyyjärven vastaanottokeskuksen toiminnan myötä. Kirjasto on tärkeä yhteistyökumppani tarjottaessa maahanmuuttajille tietoa suomalaisesta kulttuurista ja kielestä. Kyyjärvellä yhteisöllisyys on luonut merkittäviä tuloksia kotouttamisessa (ks. tarkemmin http://yle.fi/uutiset/3-9136759: Kunta, joka rakastui turvapaikanhakijoihin, ”On meiltä pois, jos he lähtevät”, Yle Uutiset 7.9.2016). Koulun ja seniorien lisäksi esimerkiksi maahanmuuttajat voivat käyttää omatoimikirjastopalvelun avulla kirjastoa joustavasti juuri kunkin ryhmän kulttuuriin sopivina ajankohtina, ja kirjastossa voidaan järjestää omatoimiaikana erilaisia paikallisen väestön ja maahanmuuttajien kohtaamisia, joista syntyy kulttuurienvälistä vuoropuhelua.

 

Taloussuunnitelma

Haettava rahoitus:

Suunnittelu 4 000 €
Sähköinen ohjausjärjestelmä 15 000 € (kulunvalvonta, kävijälaskuri, kuulutukset, ohjelmistolisenssit jne.)

Asennus, käyttöönotto, käyttöönottokoulutus 2 000 €

Henkilökunnan ja asiakkaiden tietokoneisiin ja niiden säilyttämiseen omatoimiaikana liittyvät muutostyöt 1150 €

Viivakoodi/RFID-lainausautomaatti rajapintoineen Aurora-ohjelmaan 4 500 €

Valvontakamerajärjestelmä asennettuna 5 000 €
Hälytinlaitteet 6 500 €

RFID-virkailijalukijat 2 kpl 1 000 €

RFID-tunnisteet 4 500 €

Kalustehankinnat lainausautomaattien yhteyteen (esim. seutulainojen palautus; automaattien sijoittaminen kirjastotilaan) 2 000 €
Rakenteelliset muutokset asiakastiloihin 2 600 €

Kustannusvaraus muutoksiin 2 000 €

Palautushylly 10 000 €

Pelikonsoli oheislaitteineen pelitapahtumien järjestämistä varten 650 €

YHTEENSÄ 60 900 €

 

Oma rahoitusosuus (kirjaston henkilöstön ja teknisen toimen työ):

Aineiston valmisteleminen itsepalvelulainausta varten (RFID-tunnisteet) (yhteensä n. 2 kk) ja kirjaston asiakkaiden opastaminen itsepalvelukäyttöön (yhteensä n. 2 kk)       10 000 €

Projektinjohdon kustannukset (kiinteistöön tulevien muutosten suunnittelun ja rakentamisen ohjaus, hankintojen kilpailutus ja tekeminen) 5 000 €

Kustannusvaraus yllättäviin kustannuksiin ja kiinteistön muutoksiin 8 000 €

 YHTEENSÄ 23 000 €

 

Aikataulu:

Kirjaston omatoimikäyttöä ryhdytään valmistelemaan keväällä 2017 aloittamalla RFID-tunnisteiden kiinnitys aineistoon. Kirjastorakennuksen tarvittavat muutostyöt tehdään kevään tai viimeistään syksyn 2017 aikana. Omatoimikäyttöön soveltuva kirjastotila avataan yleisölle joko loppuvuodesta 2017 tai alkuvuodesta 2018.

 

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€60 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€83 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hakemus on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää kalusteisiin, RFID-tageihin. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 

 
okm
avi