Avoin Apila-verstas
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 217
60101
Kirjaston puhelin : 
064162317
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@seinajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sm
Y-tunnus : 
1928736-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Mervi Heikkilä
Puhelin : 
0447541621
Sähköposti : 
mervi.heikkila@seinajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Vähentää digitaalista syrjäytymistä ja mahdollistaa uusia innovaatioita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- Apila-verstaan aukiolotunnit.
- Apila-verstaassa järjestettyihin tapahtumiin osallistujien määrä.

Kuvaus : 

Avoin Apila-verstas

Tausta
Seinäjoen pääkirjasto on 60 000 asukkaan kaupungin vilkas pääkirjasto. Se sijaitsee keskeisellä paikalla ja on auki seitsemän päivää viikossa. Arkipäivisin kävijöitä on noin 1000/päivä, viikonloppuisin puolet siitä.
Apilan asiakkaat ovat tottuneet tekemään kirjastossa paljon muutakin kuin lainaamaan aineistoja. Esimerkiksi digitointipiste tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet aineistojen digitointiin ja musiikkitila Pommarissa voi sekä soittaa eri instrumentteja että tehdä elektronista musiikkia. Asiakkailta on kuitenkin tullut toiveita digikulttuuriin liittyvistä muistakin laitteista sekä työpajoista. Näihin toiveisiin pystytään vastaamaan perustamalla ns. kaupunkiverstas eli avoin Apila-verstas.

Tavoite
Avoimen Apila-verstaan tavoitteena on lisätä tasa-arvoa, mahdollistaa digikulttuuriin liittyvät innovaatiot sekä itse tekeminen ilman omia laitteita. Apila-verstaan perustamista ja toiminnan kehittämistä varten tullaan kokoamaan kehittämisryhmä, jossa on jäseninä kirjastolaisia, yhteistyöorganisaatioiden edustajia ja myös tavallisia verstaan käyttäjiä. Suunnittelu ja kehittäminen tulee olemaan erittäin asiakaslähtöistä ja osallistavaa. Verstaan yhteistyökumppanit ovat olleet mukana jo hankehakemuksen suunnittelussa.  

Toteutus
Apila-verstaan käyttöön tulee aluksi Apilan alakerrassa sijaitseva huone, johon mahtuu hyvin kolme työskentelypistettä/aihealuetta.

1) Grafiikkatyöpiste
Grafiikkatyöpiste tulee palvelemaan niin piirtämisen, 3D-mallintamisen, kuvankäsittelyn, taittamisen ja muun luovan digitaalisen tekemisen harrastajia. Laitteistona tulee todennäköisesti olemaan iMac-työasema monipuolisine ohjelmistoineen, laadukas piirtonäyttö, skanneri, suurkuvatulostin sekä tarratulostin. Kirjastossa jo oleva pinssikone täydentää työpistettä.

3) 3D-työpiste
3D-tulostus tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisten esineiden tulostukseen ja sen teknologia kehittyy nopeasti. 3D-tulostus on myös ekologista, koska sillä voidaan esim. tuottaa varaosia rikkinäisten osien tilalle, jolloin koko tuotteiden/laitteiden elinikä kasvaa. Tulostukseen on valittavissa myös biohajoavia materiaaleja. 3D-työpisteeseen tulee todennäköisesti hyvä kuluttajatason 3D-tulostin sekä 3D-skanneri. Lisäksi tarvitaan tietokone 3D-mallinnusohjelmistoineen.
 
2) Esineiden internet/ ”mikrokontrollerit”:
Hyvin pienikokoiset tietokoneet, ns. mikrokontrollerit, ovat yleistyneet viime vuosina edullisina henkilökohtaisten tietokoneiden korvaajina sekä erilaisen esineiden internetin ja koneellisen ohjaamisen ratkaisuina. Kaupallisia esimerkkejä mikrokontrollereista ovat Raspberry Pi- ja Arduino-pohjaiset laitteet. Kaupunkiverstasta voidaan hyödyntää tällaisten vaihtoehtoisten henkilökohtaiseen tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien ratkaisujen innovaatiopisteenä sekä alustana oppimiselle ja kokeilukulttuurille. Mikrokontrollerit mahdollistavat myös perusopetuksen opetussuunnitelmaan nivoutuvat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuudet, ja elektroniikkaan ja sulautettujen järjestelmien ohjelmointiin tähtäävät työpajat.

Muuta
Kaupunkiverstaassa on mahdollisuuksia myös kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden tuottaman ja julkaiseman avoimen datan käsittelyyn. Avoimella datalla tarkoitetaan konekielisesti luettavaan muotoon saatettua, käsittelemätöntä sisältöä, joka voi koostua numeroista, kirjaimista, koordinaateista tai muista informaation perusyksiköistä. Avoin data tarkoittaa yleisesti ottaen julkista, maksuttomasti käyttöön asetettua dataa, joka on luvallisesti kenen tahansa käytettävissä ja edelleen hyödynnettävissä. Avoimen datan hyödyiksi mainitaan usein läpinäkyvyyden lisääminen ja demokraattisen päätöksenteon tukeminen, osallisuuden lisääminen, käyttäjien voimaantuminen, parantuneet tai uudet palvelut, innovaatioiden lisääntyminen sekä julkisten palvelujen parantunut tehokkuus, vaikuttavuus ja niiden arviointi.

Kaupunkiverstas voi toimia oppimisympäristönä erilaisten datamuotojen käsittelyyn, sisältöjen analysointiin ja datan visualisointiin käyttäjille mielekkäillä tavoilla. Samoin kaupunkiverstas voisi rikastaa avointa dataa ja luoda parhaimmillaan jopa uutta liiketoimintaa tuomalla yhteen erilaisia avoimesta datasta kiinnostuneita toimijoita. Eräs käytännön esimerkki kaupunkiverstaaseen liittyvistä avoimen datan mahdollisuuksista on kaupungin paikkatiedon yhdistely muihin, ulkopuolisiin tietolähteisiin ja näistä mahdollisesti syntyvät käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut.

Digitaalisen kulttuurin edistämiseksi kaupunkiverstaan laitteisiin tulee kuulumaan skannaava mikrofilmien lukulaite.

Yhteistyökumppanit
Verstaan yhteistyökumppaneita ovat Seinäjoen kaupungin kehittämispalvelut sekä vasta perustettu yhdistys Seinäjoki Hacklab. Yhdistyksen tavoitteena on perustaa avoin työtila erilaisille elektroniikan, mekaniikan ja puutyön projekteille. Varsinaisesti Hacklabin oma työtila ei todennäköisesti tule sijaitsemaan kirjastossa, mutta yhdistys tulee olemaan mukana Apila-verstaan suunnittelussa ja kehittämisessä ja se tulee pitämään esim. avoimia työpajoja Apila-verstaassa. Seinäjoen kaupungin kehittämispalvelut tarjoaa asiantuntijaosaamistaan verstaan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen sekä auttaa markkinoinnissa.  

Aikataulu
Hanke alkaa elokuussa 2017 ja päättyy joulukuussa 2018.

Talousarvio
Laitteet ja ohjelmistot 26 000€
Palvelujen ostot (asiakasopastukset, työpajat) 5000€
markkinointi 2000€
tilan vuokra 2440€
kirjastohenkilöstön työpanos (1kk) 3075€
Yhteensä 38 515€
 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Seinäjoki Hacklab, Seinäjoen kaupungin kehittämispalvelut
Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€31 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 515
Budjetti euroissa yhteensä: 
€38 515
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi