Demokratia tapahtuu kirjastossa - kirjasto kansalaiskeskustelun ympäristönä ja tukijana
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 15 (Kaarlenväylä 3)
90015
Kirjaston puhelin : 
0447037315
Kirjaston sähköposti : 
city.library@ouka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-OM
Y-tunnus : 
0187690-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Noora Valkonen
Puhelin : 
044 703 7335
Sähköposti : 
noora.valkonen@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on kirjastohenkilökunnan osaamista, kirjaston yhteistyösuhteita, keskustelutiloja ja tiedotusta kehittämällä tukea rakentavaa kansalaiskeskustelukulttuuria yleisissä kirjastoissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastoissa järjestettyjen, keskusteluun painottuvien, tapahtumien määrä.

Kirjastossa järjestetyjen keskustelupainottaisten tapahtumien osallistujamäärä.

Keskustelufasilitointiin koulutetun henkilökunnan määrä.

Kuvaus : 

Kirjasto on oiva ympäristö avoimelle kansalaiskeskustelulle: yleisesti hyväksytty ja laajasti käytetty julkinen palvelu saavutettavine tietosisältöineen. Kirjasto myös vastaanottaa paljon palautteita ja kehitysehdotuksia toiminnastaan. Merkittävästi kirjastoa ei kuitenkaan aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian (keskustelu)areenana hyödynnetä eikä saatua asiakaspalautetta järjestelmällisesti kerätä ja analysoida.

Hankkeessa halutaan tukea kirjaston aktiivista demokraattista roolia yhteiskunnassa kirjastolakiluonnoksen hengessä sekä systemaattisemmin käsitellä jo olemassa olevia palautevirtoja kirjastotoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen toimenpiteet:

Luodaan järjestelmä ja käytännöt jo olemassa olevan kansalaiskeskustelun/palautteen keräämiseen, järjestämiseen ja hyödyntämiseen kirjastossa. Rakennetaan keskustelulle turvalliset ja viihtyisät puitteet fyysisessä ja sähköisessä keskustelutilassa.

Luodaan yhteistyösuhteita kuntalaisdemokratiaa edistäviin organisaatioihin Oulun kaupungissa ja maantieteellisesti laajemminkin.

Koulutetaan kirjastohenkilökuntaa keskustelun fasilitointityöhön / muiden vuorovaikutteisten työmenetelmien hyödyntämiseen. Hyödynnetään osaamista erilaisissa keskustelevissa työmuodoissa (mm. lukupiirit, yhteistyöraadit) ja arvioidaan vaikutusta.

Järjestetään kirjastoissa kansalaiskeskustelutilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä kokeillaan kuntalaisten uudenlaista osallistamista kirjaston päätöksenteossa.

Hankkeen avustus käytetään projektityöntekijän palkkaamiseen 9-12 kuukaudeksi, palveluiden ja tarvikkeiden ostoon. Omarahoitusosuus koostuu kirjaston oman ja kaupungin kuntalaisdemokratiahenkilöstön ja muiden yhteistyökumppanien työajasta.

Hankkeen laajasti hyödynnettävänä tuotoksena toteutetaan raportti keskustelevien työmenetelmien soveltamisesta kirjastossa. Hankkeessa toteutettavat keskustelu/palautteen keräämisen työkalut pyritään teettämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla ja antamaan yleiseen käyttöön. Hankkeen puitteissa järjestettävää koulutusta tarjotaan kirjastoille maakunnallisesti.

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2017-31.12.2018.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€57 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€19 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€76 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€57 400

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi