E-kirjatarjotin
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kasurilantie 7
71800
Kirjaston puhelin : 
044 7401 381
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Siili
Y-tunnus : 
0172718-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Selesniemi / Maarit Kuusela
Puhelin : 
044 7401 380
Sähköposti : 
maarit.kuusela@siilinjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää yläkoululaisten sähköisen lukemisen valmiuksia ja medialukutaitoja, ohjata heitä monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon sekä lisätä kirjaston e-kirjakokoelman käyttöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- työpajoihin ja kirjailijavierailuun osallistuneiden oppilaiden lukumäärä
- e-kirjojen lainamäärät hankkeen aikana
- opettajilta saatu palaute hankkeesta

Kuvaus : 

Toimintasuunnitelma:
Hanke kohdennetaan 8. luokkien oppilaille, joita on kunnan kahdessa yläkoulussa noin 300. Rinnakkaisluokkia on 15. Siilinjärven kirjasto on tarjonnut asiakkailleen e-kirjoja reilun vuoden ajan ja tällä hetkellä kokoelmassa on lähes 300 nimekettä. Pyrimme ylläpitämään ja lisäämään nuorten lukemisharrastusta, joka on yksi Siilinjärven kirjaston strategisista painopistealueista, tarjoamalla 8. luokkalaisille työpajatyyppistä ohjausta kirjaston e-kirjakokoelman hyödyntämiseen.

Yläkoululaiset ovat olleet kiinnostuneita e-kirjoista, kun niistä on puhuttu kirjastonkäytön opetustunneilla. Asiaan ei ole ollut mahdollisuutta paneutua riittävästi, koska opetustuntien pääpaino on tiedonhaussa ja kirjastonkäytön opetuksessa. Äidinkielen opettajat haluaisivat ottaa kirjaston e-kirjakokoelman osaksi opetusta, mutta ongelmana on ollut osaamisen puute. Tarvitaan asiantuntija, joka opastaa "kädestä pitäen" e-kirjojen lainaamiseen liittyvät vaiheet oppilaille, erilaiset laitteet ja lukuohjelmat huomioiden. Tähän tarvitaan henkilö, joka hallitsee erilaisten ohjelmien asennuksen ja e-kirjojen lataamisen. Parhaimmillaan opastus on luokkatilanteessa, jolloin oppilaiden on mahdollisuus kysyä ja kommentoida sekä saada yksilöllistä opastusta. Jokaiselle 8. luokalle onkin varattu tähän äidinkielen kaksoistunti. Hanke tukee näin uuden opetussuunnitelman oppimiskäsitystä, joka korostaa oppimista vuorovaikutuksena ja oppilaan roolia aktiivisena toimijana.

Opastuksen jälkeen oppilaat - ja opettajat- osaavat asentaa koneelle e-kirjojen lukemiseen tarvittavat lukuohjelmat ja ladata e-kirjatiedostoja luettavaksi. Hanke sisältää ajatuksen, että jokainen oppilas lainaa ja lukee ainakin yhden e-kirjan lukuvuoden 2017-18 aikana.

Uudessa kirjastolakiesityksessä kirjastoille osoitetaan uusia tehtäviä: kirjastojen tulee mm. tarjota ohjausta ja tukea monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon. E-kirjahankkeemme pyrkii tähän tavoitteeseen sisältäen myös kirjailijavierailun, joka kohdistuu kaikille yläkoulun oppilaille (noin 930 oppilasta) ja verkkokirjoittamisen työpajoja. Kirjailijavieraan esityksen pääpaino on kirjoittamisprosessissa, kirjoittamisen haasteissa ja siinä, miten omia tekstejä saa julkaistua. Kirjailija, jolla on kokemusta myös kirjoittamisen opettamisesta, toimii työpajojen ohjaajana. Työpajoissa käydään läpi erilaisia verkkokirjoittamisen muotoja ja tehdään lyhyitä harjoitustekstejä tableteilla. Samalla opitaan kriittistä medialukutaitoa. Millainen on hyvä ja vaikuttava teksti, mitä kannattaa kertoa ja mitä jättää kertomatta? Ohjaajan tärkeänä tehtävänä on myös palautteen antaminen kirjoitetuista teksteistä. Jatkossa äidinkielen opettajat voivat hyödyntää oppimaansa ja kirjaston e-kirjakokoelmaa nykyistä paremmin. Opettajilla on työkaluja ylläpitää ja kehittää myös monipuolisia kirjoittamiseen liittyviä taitoja.

Taloussuunnitelma:
henkilöstökulut 2070 €
palvelujen ostot 4950 €
matkakustannukset 780 €

oma rahoitus:
e-aineiston määräraha 10 000 €
henkilöstökulut 600 €
vuokrat 1080 €

aikataulutus:
syksy 2017: e-kirjojen lainaukseen liittyvät työpajat (5 vrk), Ahmon ja Suininlahden koulujen kirjailijavierailut ja yhden päivän verkkokirjoittamisen työpaja (3 vrk)
kevät 2018: verkkokirjoittamisen työpajat (4 vrk)

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ahmon ja Suininlahden koulujen äidinkielen opettajat (8 hlöä)
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 680
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 480
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.

 
okm
avi