En oo kyllä käyny kirjastossa – miksi kävisin?
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kärsämäen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Pomojentie 3
86710
Kirjaston puhelin : 
044-445 6852
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@karsamaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karsa
Y-tunnus : 
01886511-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Nahkanen
Puhelin : 
044-4456 206
Sähköposti : 
kirsi.nahkanen@karsamaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on muistuttaa kirjastosta ja kirjaston palveluista kuntalaisia houkuttelevan tapahtuman ja kirjailijavieraan kautta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumiin osallistuneiden määrä. Tapahtumista saatu palaute.

Kuvaus : 

Kärsämäki ja Pyhäntä ovat molemmat pieniä kuntia, jossa kirjasto on tärkeä osa kunnan kulttuuritarjontaa. Tiedostamme kuitenkin sen, että on paljon kuntalaisia, jotka eivät käytä palveluitamme tai osallistu tapahtumiimme. Hankkeen tarkoituksena on muistuttaa kirjastosta ja kirjaston palveluista kuntalaisia houkuttelevan tapahtuman ja kirjailijavieraan kautta. Tuomalla kirjastoon mielenkiintoisen vieraan ja markkinoimalla sitä erilaisilla viestintäkanavilla, tavoitteena on saada kirjastoon ihmisiä, jotka eivät ole käyttäneet palveluitamme säännöllisesti, eivätkä edes vältämättä tiedä, mitä kirjastossa nykyään on tarjolla. Kohderyhminä ovat vähän kirjastoa käyttävät nuoret, lapsiperheet sekä aikuisväestö, joka ei käytä kirjastoa. Toimintasuunnitelma: Hankkeessa kutsutaan kirjailijavieraita 2-3 kappaletta. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään lapsiperheille lastenteatteri tai muu esitys kirjastossa. Hanke aloitetaan syksyllä 2017 ja saatetaan loppuun vuoden 2018 loppuun mennessä. Taloussuunnitelma: kirjailijavierailut 1500 lastenteatteri 1500 Omarahoitusosuus: työntekijöiden työaika

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pyhännän Kirjasto / Kirjastotoimenjohtaja Sari Seitajärvi
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi