Helle-kirjastokimpan logistiikkaselvitys
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, kirjaamo
06100
Ansvarsperson : 
Asko Rossi
Telefonnummer : 
+358 404899737
E-post : 
asko.rossi@porvoo.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on selvittää miten uuden kimpan logistiikkaa pitäisi kehittää. Nykytila on kaksitoista kuntaa joiden välillä on aineistokuljetus idässä kaksi kertaa  viikossa, lännessä kerran viikossa kirjastojen välillä sekä kerran viikossa oleva yhdyskuljetus lännen ja idän välillä. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Osalla kimpassa olevissa kunnissa on aineistokellutus kunnan sisällä. Arvioidaan, millä edellytyksillä voitaisiinko kellutusta laajentaa koskemaan koko kimppaa.Selvitykseen tukeutuen varausjonon hallintaan luodaan työvälineitä. Arvioidaan logistiikan vaikutuksia aineistohankinnalle koko kimpan tasolla. Tutkitaan, miten saadaan suurin hyöty käytössä olevista varausjonon nopeuttajista, joita ovat pikalainat (ei varattavissa), lyhytlainat (uutuudet) sekä e-aineistot. Selvitetään, onko e-aineistojen käyttö lisääntynyt edellä mainituilla toimenpiteillä. 

Projektbeskrivning : 

Hankeavustuksella palkataan projektityöntekijä kuudeksi kuukaudeksi tekemään selvityksen teosten elinkaaresta ja kierrosta Helle-kimpan sisällä. Tavoitteena on nopeuttaa aineiston saatavuutta sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä. Tutkitaan mitkä ovat nykylogistiikan ongelmakohdat. Helle-kirjastoilla on yhteinen varausjono. Tutkitaan lähetettävien aineistojen ikää ja kulkua asiakkaille. Logistiikkaselvitys voi toimia pohjana kokoelmapoliittisille selvityksille ja päätöksille. Kokoelmapolitiikan kartoitus pitäisi tehdä koko Uudenmaan laajuisesti. Halutaan lisätä hankkeen avulla e-aineistojen käyttöä.

Projektet börjar : 
01/05/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 

Kommun

Landskap

InfluensområdeFinansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€16 705
Egen finansiering: 
€4 095
Budget sammanlagt: 
€20 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000