Helppo tulla mukaan! Espoonlahden kirjastopalveluiden kehittämishanke
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3611
02070
Kirjaston puhelin : 
0503301762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
0503301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Helppo tulla mukaan -hankkeen tavoitteena oli kehittää Espoonlahden alueen kirjastopalveluja syksyn 2014 Millainen on sinun kirjastosi -asukaskyselyssä saatujen toiveiden suuntaisesti.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeessa syntyneiden asiakaslähtöisten palvelukonseptien määrä

Asiakaspalaute hankkeessa syntyneistä toimitatavoista

 

Kuvaus : 

Helppo tulla mukaan! -hankkeen tarkoituksena on kehittää Espoonlahden alueen kirjastopalveluja (Soukka, Kivenlahti, Nöykkiö ja Saunalahti) syksyn 2014 asukaskyselyssä saatujen vastausten suuntaisesti.

Kyselyssä asukkaat saivat ottaa kantaa sekä kirjastoverkkoratkaisuun että kertoa miten he arvottivat kirjaston tiloja, palveluja, aukioloaikoja, asiakaspalvelua ja kokoelmia. Lapsille tehtiin oma kysely.

Tilojen osalta asukkaat toivoivat kodikasta ja iloista tunnelmaa, rauhallista oleskelutilaa yksin tai yhdessä työskentelyyn, rentoja viihtyisiä sohvaryhmiä, esteettömyyttä sekä omaa tilaa nuorille. Lapsille toivottiin omaa satu- ja leikkitilaa. Lapsetkin toivoivat kodikasta ja rentoa tilaa, sohvia, lattiatyynyjä ja värejä. Soukan ja Kivenlahden kirjastot eivät ole esteettömiä. Kivenlahden kirjastosta on jo tehty suunnitelma, jolla sen saisi esteettömäksi. Espoonlahden kirjastojen tilaratkaisuja mietitään hankkeessa osin uusiksi, jotta asukkaiden toivoma kodikas, kutsuva ja rauhallinen tunnelma toteutuisi.

Palveluissa asukkaat arvostivat erityisesti mahdollisuutta palauttaa lainat kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Tämä toteutuu tällä hetkellä vain kahdessa alueen kirjastossa. Lisäksi Soukan kirjaston palautusratkaisu on mietittävä toimivammaksi. Vastauksissa arvostettiin paljon myös lasten- ja nuorten mediakasvatusta, lasten- ja nuorten pajatoimintaa, asiakkaiden eaineisto-opastuksia ja internetpalveluiden ja mobiililaitteiden opastusta. Näistä on alueella kehitettävää nuorten mediakasvatuksessa, lasten- ja nuorten pajatoiminnassa, asiakkaiden eaineisto-opastuksissa ja asiakkaiden omakielisessä laiteneuvonnassa. Tähän tarvitaan henkilökunnan osaamisen kehittämistä sekä työtehtävien uudelleen suuntaamista.

Asiakaspalvelulta toivottiin samaa kuin tiloilta: helposti lähestyttävyyttä, kiireettömyyttä ja rentoutta. Asiakkaat haluavat asiantuntevan vastauksen kysymyksiinsä ja haluavat, että henkilökunta tuntee tarjolla olevat palvelut ja tapahtumat. Lasten vastauksista nousi esiin se, että ujot lapset eivät aina uskalla kääntyä henkilökunnan puoleen. Espoonlahden kaikkien kirjastojen henkilökunta on koko alueen yhteiskäytössä. Alueen vakituinen henkilökunta on melko pieni. Vaihtuvien määräaikaisten työntekijöiden suuri määrä on haaste. Tarvitaan hyvää perehdyttämistä ja työyhteisön entistä parempaa yhteistoimintaa.

Tilojen kehittämisessä käytetään avuksi Aalto-yliopiston tilasuunnittelun opiskelijoita. Kalusteiden hankinnassa suositaan kierrätystä ja uusia kalusteita hankitaan mahdollisimman vähän. Henkilökunnalle järjestetään työyhteisökoulutusta, joiden tavoitteena on oppiva ja hyvinvoiva työyhteisö. Hyvinvoiva työyhteisö tuottaa hyvää asiakaspalvelua.

Hankkeen kulut koostuvat suunnittelijaopiskelijoiden palkkioista, aukioloaikojen ulkopuolisten palautusten ratkaisujärjestelyistä, kalustehankinnoista sekä henkilökunnan koulutusmenoista. Kirjaston osuutena hankerahoituksessa on osa kalusteisiin kuluvasta rahasta sekä osa henkilökuntakoulutuksiin liittyvistä kustannuksista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Aalto-yliopisto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen lähtökohtana olleessa Millainen on sinun kirjastosi? -asukaskyselyssä Espoonlahden alueen asukkaat ottivat kantaa paitsi alueen kirjastoverkkoratkaisuun myös kirjastojen tiloihin, palveluihin, aukioloaikoihin, asiakaspalveluun ja kokoelmiin. Kirjastoverkkoa koskevat vastaukset toimitettiin kulttuurilautakunnan käsiteltäviksi, ja kirjastossa jäätiin pohtimaan, miten asukkaiden muihin toiveisiin voitaisiin vastata mahdollisimman hyvin.

Asukkaat toivoivat rauhallista ja rentoa oleskelutilaa yksin ja yhdessä työskentelyyn, viihtyisiä sohvaryhmiä, esteettömyyttä sekä omaa tilaa nuorille. Palveluissa arvostettiin erityisesti mahdollisuutta palauttaa lainat aukioloaikojen ulkopuolella. Myös mediakasvatusta ja pajatoimintaa arvostettiin, samoin eaineisto-opastusta ja laiteneuvontaa. Asiakaspalvelussa arvostettiin helposti lähestyttävyyttä, kiireettömyyttä ja rentoutta. Asiakkaat halusivat, että henkilökunta tuntee tarjolla olevat palvelut. Lasten vastauksista kävi ilmi, että lapset eivät aina uskalla kääntyä henkilökunnan puoleen, mikäli paikalla ei ole tuttua työntekijää.

Helppo tulla mukaan -hankkeen toteutus alkoi Espoonlahden kirjastojen henkilökunnan suunnittelupäivällä Vuosaaren kirjastossa 13.4.2015. Päivän aikana käsiteltiin työpajoissa asukaskyselystä ja kyselyn avovastauksista esiin nousseita teemoja. Teemoiksi oli valittu tarinat tilassa (miten näkyvät tilankäytössä ja esillepanossa sekä tapahtumissa ja palveluissa), kokeileminen ja oppiminen (pajatoiminnnan ja -osaamisen kehittäminen, miten oppimisen mahdollisuudet tulevat esiin tilassa) sekä eri-ikäisten kirjasto (miten tila palvelee eri-ikäisiä asiakkaita).

Tarinallisuuden pohtiminen johti ideaan elämyksellisistä aineistonäyttelyistä. Ideaa kehiteltiin myöhemmin lisää, ja elämyksellisiä näyttelyitä alettiin toteuttaa vuoden 2016 alusta Kivenlahden, Soukan ja Nöykkiön kirjastoissa. Elämykselliset aineistonäyttelyt kootaan tavallisia aineistonäyttelyjä pidemmäksi aikaa, ja niihin liitetään rekvisiittaa, mahdollisesti jotain vuorovaikutuksellisia elementtejä sekä infotaulussa vaihtuvia kuvia tai videoita. Espoonlahden kirjastot saivat Sellon kirjastosta kaksi tarpeettomaksi käynyttä infotaulua, jotka sijoitettiin näyttelykäyttöön Kivenlahden ja Soukan kirjastoihin. Kukin elämyksellinen näyttely on kuukauden ajan yhdessä alueen kirjastossa, ja jatkaa sitten seuraaviksi kahdeksi kuukaudeksi toisiin kirjastoihin. Näyttelyiden teemoja ovat olleet pakolaiset, Vihervuosi, naisen asema, sananvapaus, Palkokasvi-teemavuosi, saaristo, kesäolympialaiset ja Brasilia, matkat, ennen vanhaan, lastenkulttuuri ja Eläintenviikko.

Työpajapäivässä syntyi ajatuksia kirjaston tilankäytöstä. Kevään aikana jututettiin vielä asiakkaita heidän toiveistaan. Tarkempi tilasuunnitelma tilattiin Aalto-yliopiston opiskelijoilta. Suunnitelmaa pyydettiin erityisesti Soukan kirjaston tiloista, koska Kivenlahdessa oli tehty tilamuutos 2014. Nöykkiön kirjaston osalta pyydettiin suunnitelmaa siitä, miten kirjaston hälinää voitaisiin parantaa tilaratkaisuilla. Mukaan tulleet opiskelijat olivat Natalia Baczynska Kimberley, Nina Kosonen ja Matti Mikkilä, joilla oli ennestään kokemusta kirjastojen tilasuunnittelusta.

Aalto-yliopiston opiskelijoiden kesällä 2015 tekemä Soukan kirjastoa koskeva tilaehdotus toteutettiin soveltuvin osin. Suunniteltuja näyttelykalusteita ei rakennutettu vaan elämykselliset aineistonäyttelyt on toteutettu olemassa olevilla kalusteilla. Kirjastotilan ilmettä piristettiin maalaamalla talkoilla kattopalkit opiskelijoiden ehdotuksen mukaan eri sävyisiksi keltaisiksi ja punaisiksi. Sisääntuloaulan seinät maalattiin myös itse, ja sisääntuloaula siistittiin avaraksi. Työntekijät maalasivat ja rakensivat kirjastotilaan myös näyttelytilan. Kirjaston korkeista hyllyistä osa vaihdettiin ehdotuksen mukaisesti matalammiksi, pyörällisiksi hyllyiksi. Osa hyllyistä saatiin muista kirjastoista, osa ostettiin uutena. Soukan kirjaston aikuisten lehtiosastoon hankittiin mukavia nojatuoleja ja pieniä pöytiä. Lehtisalissa on nyt myös pieni omatoimikahvila, jossa asiakkaat voivat itse keittää kahvia itselleen. Samanlainen omatoimikahvila aloitti ensin toiminnan Nöykkiön kirjastossa.

Soukan kirjaston tilamuutoksen jälkeen pidettiin syksyllä 2016 asukastilaisuus Maailman ihanin paikka kodin jälkeen. Sellaiseksi eräs Soukan kirjaston asiakas kertoi kirjaston kokevansa! Tilaisuudessa kuvittaja Karoliina Pertamo kertoi kirjaston uudessa näyttelytilassa esillä olevasta kuvitusnäyttelystään Hämärä värittää ja Sanna ja Hanna Meriläinen kertoivat sekä kirjastaan Tavallisia koteja että Soukan kanssa samanikäisten 1970-luvulla rakennettujen asuinalueiden tyypillisistä piirteistä. Lisäksi Soukka-seura kertoi tilaisuudessa toiminnastaan. Kirjasto puolestaan kertoi tehdyistä tilamuutoksista ja asiakaspalvelun parantamiseen tähdänneestä projektistaan (Pelisääntö-projekti).

Asukaskyselyn toiveiden mukaan mietittiin hankkeessa Soukan kirjaston osalta palautuksen mahdollistamista myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Kirjasto otti yhteyttä samassa rakennuksessa sijaitsevaan Alepaan, jolla on pidemmät aukioloajat ja esteetön sisäänkäynti. Kauppa suhtautui myönteisesti ehdotukseen ja kirjasto hankki palautuslaatikon, joka sijoitettiin Alepan sisääntuloaulaan. Kalusteen sopivuudesta neuvoteltiin ensin kaupan kanssa. Palautuslaatikko käydään tyhjentämässä päivittäin.

Nöykkiön kirjastossa tehtiin sisäilmaremontti 2015. Kirjastoon suunnitellut viihtyvyyttä lisäävät akustiset ratkaisut päätettiin toteuttaa vasta sisäilmaremontin valmistuttua. Remontin jälkeen Nöykkiön kirjastoon asennettiin omatoimilaitteisto, ja omatoimiaika toi uudenlaisia haasteita. Entinen suunnitelma ei sellaisenaan riittänytkään hälyisyyden vähentämiseksi. Yhdessä omatoimikirjastoa käyttävien ja häiriöitäkin aiheuttaneiden nuorten kanssa suunniteltiin nuorten oma nurkkaus kirjastoon. Kalusteiden ja koneiden siirto toteutettiin yhdessä kirjaston nuorten kanssa.

Kivenlahden kirjastossa tehtiin myös sisäilmaremontti 2016. Kirjaston tiloja oli muutettu pari vuotta aikaisemmin, mutta sisäilmaremontin jälkeen tehtiin lisää muutoksia. Lehtisalista tehtiin viihtyisä olohuone aikuisille, ja lasten- ja nuortenosastojen paikkoja muutettiin. Tilamuutoksilla pyrittiin siihen, että eri-ikäiset asiakkaat tuntisivat olevansa tervetulleita ja voisivat viihtyä hyvin kirjastossa.

Kolmas työpajoissa käsitelty teema oli oppiminen ja osaaminen. Asukaskyselyssä arvostettiin kirjaston mediakasvatustyötä. Alueen lastenkirjastotyöntekijät ovat aloitteellisia ja kokeilevia, ja tarjoavat erilaisia mediakasvatustyöpajoja kouluille ja päiväkodeille. Monet näistä työpajoista sitovat henkilökuntaa, ja apuopettajista on luokkakäynneillä ollut pulaa. Kivenlahden kirjaston paja on myös kaivannut lisää osaajia.

 

Mediakasvatustyötä tekevät työntekijät suunnittelivat ja pitivät muulle henkilökunnalle 8.9.2016 työpajapäivän, jossa osallistuttiin mediakasvatustyöpajoihin ja tutustuttiin 3 D -printtaukseen ja muihin pajatoimintoihin. Päivän tavoitteena oli paitsi antaa koko henkilökunnalle käsitys siitä, mitä mediakasvatus tarkoittaa ja millaista kirjaston pajatoiminta on, myös rohkaista henkilökuntaa osallistumaan työpajoihin apuopettajan roolissa.

 

Asiakaspalvelun laatua haluttiin myös kehittää Helppo tulla mukaan -hankkeen aikana. Palveluesimies Leena Kaunisto suunnitteli ja veti henkilökunnalle pelisääntöprojektin. Projektissa koko henkilökunnan kanssa käytiin kolme keskustelutilaisuuskierrosta läpi. Ensimmäisen kierroksen teemana oli ”Minä työyhteisön jäsenenä”. Tällä ensimmäisellä kierroksella pohdittiin sitä, mitä itse kukin tuo mukanaan työyhteisöön ja miten työyhteisössä puhutaan toinen toisilleen. Toisella kierroksella teemana oli ”Me työvuorossa”. Tällä kierroksella pohdittiin millainen on arvostava työyhteisö, miten tiimissä toimitaan ja mitä yhdeltä työvuorolta voidaan odottaa. Kolmannella kierroksella pohdittiin kirjaston asiakaspalvelua. Mietittiin yhdessä erilaisten asiakkaiden kohtaamista, aktiivista ja osaavaa asiakaspalvelua sekä perehdyttämistä.

Projekti päättyi 22.4.2016 palvelulupauksen tekemiseen. Palvelulupaus kuvitettiin myös hauskoiksi sarjakuviksi iPadin ComicBook -ohjelmalla. Palvelulupaus ja sarjakuvat ovat alueen kirjastoissa esillä asiakkaille. Niitä esiteltiin myös edellä mainitussa Maailman ihanin paikka kodin jälkeen -tilaisuudessa.

Tässä Espoonlahden kirjastojen pelisäännöt, jotka ovat samalla palvelulupaus asiakkaalle:

 

1.     ASIAKKAAN JA KOLLEGAN KOHTAAMINEN

o     Hymy tai tervehdys toivottaa asiakkaat ja kollegat kirjastoomme.  
Lähtijöitäkin huomaamme moikata.

o     Olemme asiakasta varten - lähdemme mielellämme tiskiltä asiakkaan avuksi, hyllyttäessäkin meillä on aikaa auttaa ja rupatella.

o     Asiakkaan ei koskaan tarvitse miettiä häiritseekö hän meitä kysymyksillään.

o     Kollegalta kehdataan pyytää apua ja osataan auttaa pyytämättäkin, emme jumita työhuoneessa.

 

2.     ARVOSTAVA YHDENVERTAINEN KOHTELU

o     Arvostamme asiakkaiden ja kollegoiden mielipiteitä vaikka ne eivät aina kohtaisi omaa ajatusmaailmaa.

o     Jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta taustasta tai ammattitaidosta.

o     Emme voi valita asiakkaita tai työkavereita. Valitsemme arvostavan asenteen kohdata toinen ihminen.

 

3.     TYÖYHTEISÖTAIDOT

o       Jokainen on vastuussa omasta käyttäytymisestään, hyvä ilmapiiri välittyy myös asiakkaille.

o     Jokainen otetaan yksilönä jolla omat vahvuuteensa, löydetään ne asiat joissa jokainen on hyvä.

o     Ammattitaitomme kehittyy tekemällä monipuolisesti erilaisia töitä.

o     Koulutuksiin ja kokouksiin osallistumisesta sovitaan yhdessä, menemiset merkitään työvuorolistaan.

o     Jokaisella oikeus esittää uusia ideoita. Kuuntelemme toisiamme emmekä heti tyrmää toisten ajatuksia.

 

4.     KIRJASTON TILAT & ASIAKASPALVELU

o     Pidämme kirjaston siistinä koko päivän, vastuu siitä kuuluu kaikille.

o     Laitamme ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aineistonäyttelyitä esille.

o     Kaikki osallistuvat asiakaspalveluun ja antavat siihen oman persoonallisen panoksensa.

o     Kirjastomme on turvallinen ja viihtyisä tila kaikille asiakasryhmille ja henkilökunnalle.

 

5.     PEREHDYTYS

o     Perehdyttämällä takaamme, että jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon ja hallitsee työpäivän kulun.

o     Pidämme huolen, että kaikki saavat suunnitelman mukaisen perehdytyksen.

o     Harjoittelijoillekin sovitaan omat vastuualueet.

 

6.     MUUTOS & OSAAMISEN JAKAMINEN

o     Työyhteisönä tuemme toisiamme muutoksissa ja pyrimme yhdessä parhaimpaan tulokseen.

o     On henkilökunnan vastuulla miten muutos näkyy asiakkaille ja vaikuttaa asiakaspalveluun.

o     Yhdessä oppiminen ja asiakkaiden osallistaminen on vahva tavoitteemme.

o     Jokainen saa tuoda erityisosaamisensa esiin, ne rikastuttavat palvelutarjontaamme.

 

Hankkeen aikana käytiin läpi myös sitä, miten osaisimme kohdata paremmin lapset ja nuoret. Alueen työntekijöille järjestettiin kolme Skidikantti-koulutustilaisuutta lasten ja nuorten kohtaamisesta. Koulutuksista vastasi tunnettu kouluttaja Aila Juvonen. Lisäksi nuortenkirjastotyötä tekevät työntekijät ovat työpistekokouksissa kertoneet muille työntekijöille nuorten kohtaamisesta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Helppo tulla mukaan -hankkeen aikana Espoonlahden kirjastojen palveluja kehitettiin tavoitteiden mukaisesti tilojen, aineiston esillepanon ja henkilökunnan osaamisen ja asiakaspalvelun suhteen.

Kirjastojen tilat ovat muuttuneet kodikkaammiksi ja viihtyisämmiksi, ja eri-ikäisiä paremmin palveleviksi. Nuorille on järjestetty enemmän omaa tilaa. Soukan kirjastoon tehdyssä näyttelytilassa on ollut jo useita korkeatasoisia kuvitusnäyttelyitä (Karoliina Pertamo, Sari Airola, Christel Rönns, Liisa Kallio). Ne tuovat raikkaan tuulahduksen kirjastoon ja ilahduttavat kirjaston kävijöitä. Soukan kirjaston tilamuutoksen myötä kirjastotila on nyt helppo muuttaa erilaisiin asiakastilaisuuksiin sopivaksi. Lehtisali on nyt viihtyisä olohuonemainen tila aikuisille kahvinkeittopisteineen. Myös Kivenlahden kirjaston lehtisali uudistettiin ja nimettiin Olohuoneeksi. Asiakkaat ovat antaneet hyvää palautetta tilamuutoksista.

Soukassa ei kirjaston palautuksia varten tarvitse enää välttämättä kivuta rappuja ylös kirjastoon, vaan palautukset voi jättää myös samassa rakennuksessa olevan kaupan palautuslaatikkoon. Kaupassa sijaitseva palautuslaatikko mahdollistaa myös aineiston palauttamisen kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

Hankkeen aikana henkilökunnan mediakasvatus- ja paja-osaaminen on lisääntynyt. Mediakasvatusaiheisen työpajapäivän jälkeen koululaisten mediakasvatuspajoihin on saatu lisää apuopettajia. Alueella ideoitiin myös paja-ajokortti, jonka jokainen työntekijä suorittaa. Näin jokainen saa jonkinlaiset tiedot 3 D -printtereistä ja muista pajalaitteista. Paja-ajokortin suorittamisesta on tullut myös koko Espoon kaupunginkirjaston tavoite.

Hankkeen myötä elämyksellisistä näyttelyistä tuli pysyvä konsepti Espoonlahden kirjastoihin. Vuoden 2017 näyttelyiden teemat liittyvät Suomen juhlavuoteen (suomalainen elokuva, kansainvälinen Suomi, suomalainen metsä, Tulenkantajat jne.).

Elämyksellisten aineistonäyttelyiden innostamana Espoonlahden kirjastonhoitaja Riikka Utriainen perusti Facebookiin valtakunnallisen ryhmän, missä eri kirjastojen työntekijät jakavat aineistonäyttelyihin liittyviä ideoita ja linkkejä (Elämykselliset aineistonäyttelyt kirjastossa https://www.facebook.com/groups/132544547081229/?fref=ts).

Espoonlahden kirjastoissa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota myös ajankohtaisten ja yhteiskunnallista keskustelua herättäneiden teemojen esillepanoon. Ajankohtaiset ja päiväkohtaiset näyttelyt pystytetään vauhdilla taustoittamaan aamun uutisia ja tapahtumia.

Hankkeen aikana toteutetun pelisääntöprojektin myötä henkilökunnan kanssa keskusteltiin runsaasti vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidoista. Prosessissa syntyneet pelisäännöt ovat samalla alueen kirjastojen palvelulupaus asiakkaille. Palvelulupauksen esilläolo kirjastoissa velvoittaa henkilökuntaa toimimaan lupaamallaan tavalla.

Skidikantti-koulutuksissa saatiin lasten ja nuorten kohtaamiseen lisää osaamista. Koulutuksilla pyrittiin paitsi siihen, että hankaliin tilanteisiin puuttuminen olisi helpompaa, myös siihen, että kirjastossa huomattaisiin lapset ja nuoret ja osattaisiin viestiä rakentavasti heidän kanssaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Tilojen käyttöä mietitään jatkossakin asiakkaiden viihtyisyyden kannalta. Nöykkiön kirjastossa mietitään, miten tilasuunnittelulla voidaan ohjata tilankäyttöä siten, että myös aikuisille löytyisi kirjaston omatoimiaikana riittävästi viihtyisää oleskelutilaa.

 

Espoonlahden kirjastoissa nostetaan jatkossakin esille aineistoa tavallisista aineistonäyttelyistä poikkeavalla, yllättävillä ja asiakkaita kiinnostavalla tavalla. 

Soukan kirjaston näyttelytilaan järjestetään edelleen korkeatasoisia kirjankuvitus- ja valokuvanäyttelyitä.

 

 

Uudet työntekijät perehdytetään aina alueen kirjastojen palvelulupaukseen.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€27 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 771
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 271
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
15kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
107henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
15henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 500

Kts. perustelumuistio 2015: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015. Avustusta ei voi käyttää kalusteiden hankintaan.

 
okm
avi