HTC Vive - koe tulevaisuus kirjastossa Live
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Foto Jouni Malmborg, Porvoon kaupunginkirjasto
Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto, Kevätkummun kirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20
06100
Kirjaston puhelin : 
019 520 2418
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Hannele Heiskanen-Nyström
Puhelin : 
044 2886511
Sähköposti : 
hannele.heiskanen-nystrom@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen kärkitavoitteena on kehittää kirjaston mediakasvatustoimintaa, tuoda kirjastolle näkyvyyttä ja tarjota asiakkaille uudenlaisia kokemuksia ja palveluja, joita ei ole ollut tarjolla aiemmin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Käytetään tilastointia, asiakaspalautetta sekä haastetaan oppilaat kirjoittamaan essee Vive-kokemuksesta kirjastossa.

Kuvaus : 

Modernin kirjastopalvelun yhtenä kärkenä on panostaa uuteen tekniikkaan. Hankkeen ydintä ovat mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen tueksi tarvittavien laitteiden hankinta. Kirjasto voi näyttäytyä edelläkävijänä ja tarjota ensimmäisenä kuntalaisille kokeiltavaksi teknologiaa ja sen applikaatioita.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota Porvoon kirjastojen asiakkaille ajankohtaista mediakasvatusta myös moderneissa virtuaalisissa ympäristöissä. Porvoon kaupungin ensimmäinen lähikirjasto vuodelta 1980, Kevätkummun kirjasto, siirtyy syksyllä 2017 Kevätkumpu-Skaftkärrin alueelle rakennettavaan 4000 m2 laajuiseen sivistyskeskukseen. Kasvavan lähiön alueella on yli 6000 asukasta. Alueen sosioekonominen taso on verrattain matala. Keskukseen tulee koulu yli 400 oppilaalle, kirjasto- ja nuorisopalvelut, varhaiskasvatus sekä n. 1000 m2 urheiluhalli.

Merkittävänä osana hanketta on HTC Vive -virtuaalilasien hankinta. Vive on tämän hetken kehittynein virtuaalitodellisuutta mallintava järjestelmä. Vive virtuaalilasit käyttävät sijainnin seurantaan Valven kehittämää Lighthousea, joka perustuu avoimen lähdekoodin järjestelmään. Tulevaisuudessa markkinoille on odotettavissa runsaasti sitä tukevia lisälaitteita ja ohjelmia. Nämä ominaisuudet ennustavat Vivelle pitkää elinkaarta. Vielä nyt virtuaalitodellisuuden luominen virtuaalilaseilla vaatii tehokkaan tietokoneen. Laseja voi hyödyntää vetonaulana kirjaston järjestämissä tapahtumissa. Virtuaalilaseja voidaan lainata kumppaneille lähialueen Porsse-kirjastoihin.
Tehokas tietokone on optimaalinen alusta ohjelmointikäyttöön ja on yhteydessä virtuaalilaseihin. Koodaus mahdollistuu. Tehokkaan PC:n luomat mahdollisuudet kirjastossa tarjoavat yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut jokaiselle.
Virtuaalilasien ja teho-PC:n avulla voidaan tarjota mediapalveluja kaikille ikäryhmille. Virtuaalimaailmojen esittelyssä voidaan mahdollistaa esim. kuukävelyjä tai dinosaurusseikkailuja, mediapajoja, peli-/ muita tapahtumia ja ehkä tulevaisuudessa koodauspajoja.
Kirjaston omat, hankkeen kustannukset muodostuvat henkilöstökuluista, IT-hallintopalveluista ja tuesta sekä tietoliikennekustannuksista: laitteiden käytön opastus, asiakkaiden perehdyttäminen sekä ongelmatilanteiden tukipalvelut.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi