Hyviä uutisia!
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Nurmijärven kirjasto
Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Punamullantie 1, PL47
01901
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Kurppa
Puhelin : 
0403172555
Sähköposti : 
anne.kurppa@nurmijärvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Nurmijärven kirjastoissa pidettävä luento- ja keskustelusarja yhteiskuntaa eteenpäin vievistä ilmiöistä, aatteista ja keksinnöistä. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujamäärillä ja tapahtumien jälkeen kerättävällä palautteella. Myös tapahtumien aikana herännyt keskustelu on osa vaikuttavuutta. Samoin epävirallinen palaute esimerkiksi kirjastojen asiakaspalvelutiskeille.

Kuvaus : 

Hyviä uutisia!

Nurmijärven kirjastoissa pidettävä luento- ja keskustelusarja yhteiskuntaa eteenpäin vievistä ilmiöistä, aatteista ja keksinnöistä. Keskustelutilaisuuksissa tarkastellaan positiivisia ilmiöitä niin ihmismielessä kuin ympäristössämmekin; suunnataan katse tulevaisuuteen, jossa on vielä paljon hyvää – ja jonka voimme itse tehdä hyväksi!
Tämän päivän uutisia leimaavat erilaiset kriisit ja monitahoinen turvattomuus, kaiken vieraan pelko ja vääjäämättömät luonnonkatastrofit. Pelon ilmapiiriä lietsovat uhkakuvat saavat helposti liikaakin kierroksia sosiaalisen median keskusteluissa. Tälle ilmiölle vastavoimana tahdomme nostaa esiin yhteiskunnan eri aloilta vaikuttajia ja kokijoita, joilla on kerrottavanaan hyviä uutisia.
Tarvitsemme positiivisen vaikuttamisen mahdollisuuksia, uskoa hyvään tulevaisuuteen ja hyvään ihmisyyteen. Hyvä uutinen ei ummista kuulijan silmiä yhteiskunnan ongelmilta vaan etsii niihin uudenlaisia ratkaisuja, jotka ovat entistä kestävämmällä pohjalla.
Hyvä uutinen voi olla innovaatio vihreän teknologian alalta, maahanmuuttajan tarina aina lähtömaasta onnistuneeseen kotoutumiseen saakka tai vaikkapa taito saada hankala elämäntilanne hallintaan mindfulnessin avulla.

Hankkeen aikataulu
Kevään 2018 aikana suunnitellaan jokaiselle keskustelukerralle teema, johon etsitään sopiva asiantuntija vierailijaksi.
Keskustelutilaisuuksia järjestetään syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana yhteensä 5 Nurmijärven pääkirjastossa, 5 Klaukkalan kirjastossa ja 3 Rajamäen kirjastossa.
Hankkeen raportointi tehdään vuoden 2019 lopussa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 550
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 850
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 550
 
okm
avi