Ihmisiä rajapinnoilla : luentoja elämisen monista muodoista, ihmisyyden ymmärtämisestä ja historian opetuksista
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kirjaston kokoelma
Riihimäen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kauppakatu 16
11100
Bibliotekets telefonnummer : 
019 758 4678
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@riihimaki.fi
ISIL-kod : 
FI-Rihma
FO-nummer : 
0152563-4
Ansvarsperson : 
Kaija Viskari
Telefonnummer : 
019 758 4675
E-post : 
kaija.viskari@riihimaki.fi
Projektets målsättning: 

Suomen itsenäisyyden historian 100 vuoden aikana on ihmisten arkielämää muokanneet monenlaiset tavat, aatteet, käytännöt ja muuttoliikkeet. Monimutkaistuva yhteiskunta, tekniikan kehittyminen, viestintävälineet ja kulkemisen helppous ovat paitsi tuoneet ihmisiä lähemmäs toisiaan, myös erottaneet ja eriarvoistaneet ihmisiä.  Suomi muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi.  On opittava hyväksymään erilaisia tapoja elää ja kokea. On tiedettävä enemmän, jotta voi ymmärtää ja ymmärrettävä enemmän, jotta voi suvaita. Ihmisia rajapinnoilla -luentosarjan on tarkoitus sekä avata oman maamme eri ihmisryhmien historiaa, myös esitellä vieraiden kulttuurien tapoja ja elämänmuotoja.

Riihimäen kirjastolla on monivuotinen kokemus ja markkinointiosaaminen vierailujen ja tapahtumien järjestämisestä. Pyrkimyksenä on paitsi lisätä kirjaston merkittävyyttä kulttuurivaikuttajana ja aineiston avaajana myös tavoittaa hyvin erilaisia yleisöjä ja intressiryhmiä.

 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Pyrimme luentosarjaan, joka tavoittaa hyvin sekä laajemman yleisön, että kiinnostaa erityisryhmiä, joita kirjasto harvoin muuten tavoittaa. Mittarina on paitsi kävijämäärät, myös monipuolisuus. Markkinoinnin on oltava monipuolista ja innostavaa. Tämä vahvistaa kirjaston näkyvyyttä kaupungissa.

Ratamo-kirjastojen (Hyvinkää, Hausjärvi, Nurmijärvi, Riihimäki) asiakaskyselyssä tiedustellaan myös tapahtumiin osallistumista. Kysely järjestetään joka toinen vuosi.

Projektbeskrivning : 

 Suomen itsenäisyyden historian 100 vuoden aikana on ihmisten arkielämää muokanneet monenlaiset tavat, aatteet, käytännöt ja muuttoliikkeet. Monimutkaistuva yhteiskunta, tekniikan kehittyminen, viestintävälineet ja kulkemisen helppous ovat paitsi tuoneet ihmisiä lähemmäs toisiaan, myös erottaneet ja eriarvoistaneet ihmisiä. Suomi muuttuu yhä monikultturisammaksi. On opittava hyväksymään erilaisia tapoja elää ja kokea. On tiedettävä enemmän, jotta voi ymmärtää ja ymmärrettävä enemmän, jotta voi suvaita. Ihmisiä rajapinnoilla -luentosarjan on tarkoitus sekä avata oman maamme eri ihmisryhmien historiaa, myös  esitellä vieraiden kulttuurien tapoja ja elämänmuotoja.

Riihimäen kirjastolla on monivuotinen kokemus ja markkinointiosaaminen vierailujen ja tapahtumien järjestämisestä. Pyrkimyksenä on paitsi lisätä kirjaston merkittävyyttä kulttuurivaikuttajana ja aineiston avaajana myös tavoittaa hyvin erilaisia yleisöjä ja intressiryhmiä.

Tarkoituksena on luoda mahdollisimman laaja-alainen luentosarja , jossa monenlaiset eri näkemykset maailmasta ja elämästä pääsevät esille. Vierailijoiksi pyydetään sekä eri kulttuureista kertovia kirjailijoita ja kaunokirjallisuuden kääntäjiä, myös yhteiskuntatieteilijöitä ja kulttuuriantropologeja. Myös teemapäivät- tai viikot ovat mahdollisia.  Luentojen yhteyteen voidaan liittää teemaan sopivaa paikallisten yhdistysten ja harrastajien järjestämää toimintaa. Suomen historian puolelta käsittelemme mm. evakkojen lasten kokemuksia, suomalaisten siirtolaisuutta ja vähemmistöjen asemaa.

Vierailijoita tai tapahtumia on reilun puolentoistavuoden aikana noin 15, vierailijan palkkio ja matkakulut noin 400 €: 15 x 400 € = 6000 €. Aineet, tarvikkeet, tavarat: 300 €. Kirjaston Samuli Parosen sali toimiin hyvin luentopaikkana, mutta salista puuttu äänentoistotekniikka, jota osa kirjailijoista ja asiantuntijoita kaipaa. Kevyt äänetoistolaitteisto salin käyttöön: 700 €

Oma osuus: Henkilöstömenot: suunnittelutyö, yhteydenpito, tiedottaminen, mainonta (paperimainokset, some, paikallislehdistö ja -radio) : 2000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 €

 

 

 

Tidigare projekt: 

Maailma on...tietoja, taitoja, ajatuksia

Maailma on sana (Samuli Paronen) - kirjan ja kirjaston juhlavuodet

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Suomen itsenäisyyden historian 100 vuoden aikana on ihmisten arkielämää muokanneet monenlaiset tavat, aatteet, käytännöt ja muuttoliikkeet. Monimutkaistuva yhteiskunta, tekniikan kehittyminen, viestintävälineet ja kulkemisen helppous ovat paitsi tuoneet ihmisiä lähemmäs toisiaan, myös erottaneet ja eriarvoistaneet ihmisiä. Suomi muuttuu yhä monikultturisemmaksi. On opittava hyväksymään erilaisia tapoja elää ja kokea. On tiedettävä enemmän, jotta voi ymmärtää ja ymmärrettävä enemmän, jotta voi suvaita. Ihmisiä rajapinnoilla -luentosarjan oli tarkoitus sekä avata oman maamme eri ihmisryhmien historiaa, myös  esitellä vieraiden kulttuurien tapoja ja elämänmuotoja.

Tarkoituksemme oli luoda mahdollisimman laaja-alainen luentosarja , jossa monenlaiset eri näkemykset maailmasta ja elämästä pääsevät esille. Vierailijoiksi pyyttiin kirjailijoita, historioitsijoita ja taiteilijoita. Itsenäisyyspäivän etkot oli puoli päivää kestänyt, paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyönä tehty tapahtuma, jossa oli sekä historaa, konserttia että tanssimusiikkia.  Suomen historian eri ajanjaksoja käsittelivät monet kaunokirjailijat ja historioitsijat.

Vierailijoita tai tapahtumia on reilun puolentoistavuoden aikana noin 15,  Kirjaston Samuli Parosen sali toimi kaikissa tapahtumapaikkana. Kirjailijavieraita olivat: Matti Rönkä, Katja Kallio, Reidar Palmgren, Kristiina Vuori, Anneli Kanto, Sirkku Peltola, Kjell Westö, Risto Lindsten, Eero Ojanen, Petri Tamminen sekä Juha Hurme. Musiikkivierailijoita olivat Tadeo Passarelli (Brasilialainen musiikki), Tommi Paju & Jarkko S.Tuusvuori (Bob Dylan) ja Piia Parkkinen & Maija Sipiläinen (Jäljillä; musiikkiseikkailu lapsille). Suomen itsenäistymisen vaiheista luennoivat sekä tietokirjailija Ilkka Enkelberg että eversti evp. Seppo Uro ja itsenäisyyspäivän etkoilla soitti tanssi- ja iskelmämusiikkia Hannu Eskman, Simo Holmila ja Olli Sinisalo. Tohtori Eeva Riutamaa luennoi evakkolasten tunnemuistoista ja hyvinvoinnista.

Oma osuus: Henkilöstömenot: suunnittelutyö, yhteydenpito, tiedottaminen, mainonta (paperimainokset, some, paikallislehdistö ja -radio) : 2000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 €

Projektet börjar : 
16/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 000
Egen finansiering: 
€2 200
Budget sammanlagt: 
€9 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€1 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
16kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
780henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.