Ikäihmiset ja tietotekniikka -jatkohanke
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvaaja Aila Kunelius-Kuvaja
Kemijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Hietaniemenkatu 5
98100
Kirjaston puhelin : 
040 746 0267
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kemijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kemja
Y-tunnus : 
0191717-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja-Leena Vaarala
Puhelin : 
0400 157 716
Sähköposti : 
marja-leena.vaarala@kemijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Ikäihmiset ja tietotekniikka -jatkohankkeen tarkoituksena on levittää tietotekniikan ohjausta hakeutuvana kirjastopalveluna Kemijärven kansalaisopiston toiminta-aluelle, Savukoskelle ja Pelkosenniemelle sekä myös Kemijärven kyliin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit:

  • ohjauskerrat
  • osallistujamäärät
Kuvaus : 

Ikäihmiset ja tietotekniikka -hanke on Kemijärven kirjastossa meneillään oleva hanke, jossa suunnitellaan ja kokeillaan ikäihmisille sopivia tietotekniikkaopastuksia. Uusi jatkohanke jatkaa samaa työtä, mitä edeltävässä hankkeessa on tehty. Ikäihmisille räätälöidyt yksilölliset tietotekniikkaopastukset on koettu tärkeiksi.

Kemijärven kansalaisopisto on tärkeä palvelutuottaja hankkeessa, ja meneillään olevan hankkeen aikana on tullut toiveita laajentaa ikäihmisten tietotekniikkaopastuksia koko kansalaisopiston alueelle. Jatkohankkeessa viedään ohjaukset myös Pelkosenniemen ja Savukosken kuntiin, jotka ovat Kemijärven kansalaisopiston toiminta-aluetta. 

Hankkeessa järjestetään tietotekniikkatyöpajoja ikäihmisille Kemijärven kirjaston lisäksi Pelkosenniemen ja Savukosken kirjastoissa, jotka ovat Sompion kirjaston toimipisteitä. Työpajoissa perehdytään erityisesti tabletlaitteiden käyttöön. Suunnitelmana on järjestää yksi työpaja kaikissa kirjastoissa keväällä 2015 ja 3 työpajaa syksyllä. Yhteensä hankkeen aikana järjestetään 12 työpajaa eri kirjastoissa.

Yhdessä kansalaisopiston henkilökunnan kanssa suunnitellaan tietotekniikkaopastusten toteutuksia. Työpajoissa ohjaajina ovat kansalaisopiston opettaja ja kirjastonhoitaja, jotka ovat keränneet jo kokemusta ikäihmisten opastuksista. 

Työpajojen lisäksi tässä jatkohankkeessa tarjotaan tietotekniikkaopastusten kotikäyntejä sellaisille asiakkaille, jotka eivät voi liikunta- tai kuulorajoitteen takia osallistua työpajoihin. Kotona tapahtuvissa opastuksissa korostuu henkilökohtainen opastus. Opastuksissa voidaan pureutua tietotekniikan peruskäyttöön liittyviin asioihin, mutta asennuksia tai muita isompia töitä ei hankkeen puitteissa voi tehdä. Kotipalveluasiakkaita hankkeeseen voidaan ottaa noin 10 ilmoittautumisjärjestyksessä. Kotikäynnit toteuttaa kirjastonhoitaja ja kansalaisopiston opettaja. Tarvittaessa työhön palkataan myös ylimääräinen tuntityöntekijä.

Hankkeen aikana järjestetään koulutustilaisuuksia kirjastojen ja kansalaisopiston henkilökunnalle. Tavoitteena on kehittää henkilökunnan valmiuksia opastaa iäkkäitä asiakkaita tietotekniikan käytössä.

Hankkeen tärkein tavoite on suunnitella hyvä tapa toteuttaa ikäihmisten tietotekniikkaopastuksia erilaisissa ympäristöissä.

Hankkeen kustannukset muodostuvat henkilöstökuluista ja matkakuluista. Lisäksi hankkeen varoin hankitaan tabletlaitteita n. 10 kpl ja niille kuljetussalkku. Tabletlaitteet tulevat olemaan hankkeessa mukana olevien kirjastojen käytössä hankkeen aikana ja jatkossa Kemijärven kirjasto lainaa niitä tarvittaessa Pelkosenniemen ja Savukosken kirjastoille.

Aiemmat hankkeet: 

Ikäihmiset ja tietotekniikka -hanke Kemijärven kaupunginkirjastossa 2014-2015.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Ikäihmiset ja tietotekniikka -hanke ja sen jatkohanke olivat Kemijärven kirjastossa oli hankkeita, joissa haettiin toimintamuotoja ikäihmisille sopivista tietotekniikkaopastuksista.

Kemijärven kansalaisopisto oli tärkeä palvelutuottaja molemmissa hankkeissa. Nyt päättyvässä jatkohankkeessa laajennettiin tietotekniikkaopastuksia kansalaisopiston koko toiminta-alueelle eli Kemijärven lisäski myös Pelkosenniemelle ja Savukoskelle. Ohjaukset järjestetiin Savukosken kirjastossa ja Pelkosenniemellä kolmessa eri paikassa (kirjastossa, kunnantalolla ja koululla) ja Kemijärvellä kirjaston koulutustilassa. Haasteena ohjaajille oli ohjattavien heterogeenisyys ja käytettävien laitteiden kirjo. Ohjattavilla saattoi olla fyysisiä esteitä, esim. vapina, joka vaikeutti tekniikan käyttöä.

Kemijärvellä järjestettiin tablettityöpajan myös Juujärven kylässä, joka on n. 30 km Kemijärveltä. Kyläläisiä oli paljon paikalla, ja monella heistä ei ollut omaa laitetta ollenkaan, vaan he tulivat tutustumaan tablettilaitteen mahdollisuuksiin.

Uutena ohjauksena pidettiin Kemijärven kirjaston koulutustilassa Oman kannettavan kurssi, johon ohjattavat toivat omat tietokoneensa mukanaan. Tietokonemerkkejä ja ohjelmistoja oli monta erilaista, joka haastoi ohjaajat todella.

Työpajojen lisäksi tässä jatkohankkeessa tarjottiin tietotekniikkaopastusten kotikäyntejä sellaisille asiakkaille, jotka eivät voi liikunta- tai kuulorajoitteen takia osallistua työpajoihin. Kotona tapahtuvissa opastuksissa korostui henkilökohtainen opastus. Ohjattavat allekirjoittivat sopimuksen, jossa korostettiin yhdessä tekemistä. Kotipalvelua annettiin yhteensä 4 asiakkaalle, yhdelle heistä kolme erillistä kertaa. Yllättävää oli, että itse koneiden kanssa ei asiakkailla ollut ongelmia, vaan ongelmat olivat esim. tekstinkäsittelyn tai kuvanmuokkauksen saralla.

Hankkeen aikana ohjaajat kävivät erilaisissa koulutuksissa ja järjestivät koulutustilaisuuksia myös kirjastonsa ja kansalaisopiston henkilökunnalle. Kirjastonhoitaja opasti myös koululaisia VideoShow-sovelluksen käytössä.

Kirjastonhoitaja lupasi ohjattaville, että kirjastosta saa tietoteknistä apua muulloinkin kuin ohjauspäivinä. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty jatkuvasti hyväksi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanke käytti ohjaukseen pilvipalveluja, enimmäkseen Googlen Driveä ja Microsoftin OneDriveä ja jonkinverran Applen iCloudia. Hankkeelle ei tehty omia verkkosivuja, mutta kirjastonhoitaja teki kaikki ohjausmateriaalit omalle työtililleen Googlen Driveen, josta ohjeiden jakaminen oli nopeaa. Googlen työkaluilla tehtiin myös hankkeen arviointilomake, joka palautettiin sähköisesti.

Hanketta esiteltiin Mediataitoja maakuntaan -loppuseminaarissa Rovaniemellä. Esitykseen liittyi PowerPoint.

Kansalaisopisto ja kirjasto mainostivat koulutuksia some-kanavillaan: Facebook, Twitter ja Instagram.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjasto koettiin luontevana paikka tulla kysymään neuvoja. Kirjasto on ihmisläheisempi kuin esim. tietokonekauppa. Hankkeen aikana koettiin hyväksi, että ohjaustila oli pienehkö, jotta ihmiset istuivat lähekkäin ja vertaisoppiminen saattoi alkaa.

Ohjattavat saatiin motivoitumaan esim. tabletin käytöstä esittelemällä hyödyllisiä ja hauskoja sovelluksia

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastossa jatketaan tietotekniikan ohjaamista oman työn ohella. Suunnitteilla on ollut esim. säännöllinen digineuvontapäivä, jolloin kirjastoon voi tulla laitteensa ja ongelmansa kanssa etukäteen varaamatta aikaa. Toisaalta on myös keskusteltu Varaamon käyttöönotosta, josta voisi varata itselleen sopivan ohjausajan (Varaamo on internetin kautta käytettävä sähköinen varauskalenteri, joka on käytössä esim. OUTI kirjastoissa). Kirjastonhoitaja jatkokouluttautuu uusien laitteiden ja sovellusten käyttöön.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Hanke on kirjastopoliittisten linjausten mukainen.

 
okm
avi