Innostu lukemaan ja löytämään
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Heinolan kirjaston omistama logo.
Heinolan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 12
18100
Kirjaston puhelin : 
03 8493620
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@heinola.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Heino
Y-tunnus : 
1068892-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Mirja Sipilä
Puhelin : 
044 7976842
Sähköposti : 
mirja.sipila@heinola.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on innostaa aikuisia lukemaan, elvyttämään aikaisempaa lukemisharrastustaan sekä löytämään helpommin itselleen kiinnostavaa luettavaa. Hankkeen avulla aikuisille suunnattu vinkkaus ja muut keinot löytää luettavaa tehdään näkyviksi ja tutummaksi asiakkaille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestetyt vinkkaustilaisuudet ja kirjallisuustapahtumat, osallistujamäärät ja tilaisuuksista kerätyt palautteet.

Kuvaus : 

Heinolan kirjaston kehittämishankkeet ovat viime vuosina tukeneet lasten ja nuorten lukemisharrastusta ja aikuisten ja senioriväen tietotekniikkaosaamista.  Aikuisten lukemisharrastuksen edistämiseen ja lukuinnon herättelyyn ei ole pystytty panostamaan niin paljon kuin tarvetta ja halua olisi ollut.

Lukeminen on saanut kilpailijakseen monia uusia ajanviettotapoja. Samalla kirjallisuuden kenttä on laajentunut ja pirstaloitunut. Uusia kustantajia tulee markkinoille ja kirjoja julkaistaan runsaasti, mutta tavallisen lukijan voi olla vaikea löytää tietoa innostavista kirjoista ja kirjailijoista.  Kirjoista kirjoitetaan ja puhutaan kyllä, mutta media keskittyy suhteellisen pieneen ja tunnettuun kirjailijajoukkoon  Harvoihin nimekkeisiin keskittyvä tiedotus aiheuttaa myös sen, että puhutuimmat kirjat ovat aina lainassa, ja helpommin saatava e-kirja taas mielletään liian tekniseksi, jotta sitä viitsisi edes kokeilla. Kirjallisuuden esittelyyn ja löytymiseen on olemassa monia hyviä verkkopalveluja, mutta tavallinen lukija ei välttämättä tunne niitä.

Heinolan kirjastossa olisi tahtoa tukea aikuisten kirjallisuuden harrastusta, mutta laajennettujen aukioloaikojen ja monien uusien tehtävien lomassa mahdollisuudet järjestelmälliseen vinkkien valmisteluun ja vinkkauksen sekä verkkopalveluiden näkyväksi tekemiseen ovat olleet vaatimattomat. Samasta syystä kirjaston suosittelijapalvelu on jäänyt aloittamatta. Osallistuminen muihin kirjallisuustapahtumiin kuin harvakseltaan järjestettyihin kirjailijavierailuihin on ollut niukkaa, koska toiminnan vakiinnuttamiseen ei ole riittänyt voimavaroja. Kirjailijavierailujen lisääminen tasavertaistaisi asukkaiden mahdollisuuksia kulttuuriin ja sivistykseen, sillä matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia ei ole jatkuvasti tarjolla pienessä kaupungissa. Verkkopalvelujen ja e-kirjojen esittely olisi luonteva jatke kirjaston suosituille tietotekniikkaopastuksille.

Hanke toteutetaan esittelemällä kirjailijoita, kirjoja, kirjallisuuden verkkopalveluita, kirjablogeja  sekä e-kirjojen käyttöä painettujen kirjojen rinnalla ”Innostu lukemaan ja löytämään” – tilaisuuksissa. Ensimmäisenä vuonna keskitytään erityisesti kotimaiseen kirjallisuuteen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Kirjaston lukuneuvonta aloitetaan ja lanseerataan vinkkaustilaisuuksissa. Lukemisinnostusta vauhditetaan järjestämällä kirjallisuustapahtumia esim. Heinolan Runonkantajien kanssa.
Vinkkauksia kohdennetaan aluksi harrastusryhmille, järjestöille ja yhdistyksille, sillä haasteellisinta aikuisille vinkkaamisessa on tiedottaminen ja ylipäänsä yleisön saavuttaminen. Myös kaupungin eri työyksiköille tarjotaan "Innostu lukemaan ja löytämään" -vinkkausta. Kirjavinkeistä tehdään mm. kirjanmerkkejä ja muuta materiaalia, jolla lisätään näkyvyyttä.

Hankkeen jälkeen Heinolan kirjastolla on paremmat valmiudet ja käytännöt vinkata aikuisille ja opastaa heitä löytämään itse mielenkiintoista luettavaa. Kirjaston lukuneuvonta on rakennettu ja saatu alulle. Kirjastolla on kontakteja aikuisryhmiin, joihin pidetään yhteyttä kirjallisuusharrastuksen edistämiseksi. Vinkkaus on saanut näkyvyyttä ja tullut  osaksi aikuisten lukemaan innostamista.

Kustannusarvio, rahoitus ja aikataulu

Hanke toteutetaan pääosin kirjaston omin voimin, mutta asiakaspalveluun palkataan sijainen vinkkausten valmistelun ajaksi. Rahoitusta tarvitaan myös kirjallisuustapahtumien ja tiedottamisen toteuttamiseen. Kustannusten erittely:

- Sijaisen palkkaus kuukaudeksi vuosina 2017 ja 2018 = 4300 €

- Kirjallisuustapahtumien esiintymispalkkiot, 6 tapahtumaa = 1800 €

- Kirjallisuustapahtumien esiintyjien matkustuskorvaukset = 600 €

- Tiedotus, lehti-ilmoitukset = 1200 €

- Materiaalikulut (kirjanmerkit, julisteet ym.) = 200 €

Hankerahoitusta haetaan yhteensä 8100 euroa.

Omarahoitusosuus (8090 €) koostuu: 

- Neljän kirjastonhoitajan kirjavinkkausten valmistelusta ja toteuttamisesta (vinkkauspaketit syksylle 2017, keväälle 2018 ja syksylle 2018)

- Kirjallisuustapahtumien suunnittelusta, koordinoinnista, tiedottamisesta ja toteuttamisesta (2 tapahtumaa syksyllä 2017, 2 keväällä 2018 ja 2 syksyllä 2018)

- Oheismateriaalien tuottamisesta

- Matkakuluista.

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Heinolan Runonkantajat, paikalliset yhdistykset ja järjestöt, Heinolan kaupungin työyksiköt
Aloituspäivämäärä : 
02/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 090
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 190
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi