Interaktiiviset tarinat
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vantaan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lummetie 4
01300
Kirjaston puhelin : 
09 839 22816
Kirjaston sähköposti : 
mikko.vainio@vantaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vantaa
Y-tunnus : 
0124610-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Vainio
Puhelin : 
09 839 22816
Sähköposti : 
mikko.vainio@vantaa.fi
Kuvaus : 

Interaktiiviset tarinat -projektin tavoitteena on luoda työpajamalli, jota voidaan soveltaa ohjelmoinnin ja luovan kirjoittamisen opetuksessa erilaisille asiakaskohderyhmille kaikissa Vantaan kirjastoissa. Kyseessä on työpajasarja, jonka kuluessa työpajan osallistujat luovat omat interaktiiviset tarinansa. Interaktiivisten tarinoiden luominen edellyttää myös oman kirjallisen tekstin tuottamista, joten työpajat ovat erittäin kiinnostava sekoitus luovaa kirjoittamista ja pelisuunnittelua ja siten kirjastoon erinomaisesti sopivaa toimintaa. Jos työpajamalli osoittautuu toimivaksi, sisältyy projektiin myös uusien työpajaohjaajien koulutus. Koulutuksen avulla varmistamme, että interaktiivisia työpajoja voidaan pitää kirjastoissa myös projektin päätyttyä. Projektissa toteutetaan myös Vantaalla pelataan! -sivusto, jonne tallennetaan muun muassa työpajojen sisällöt, työpajoissa syntyneet interaktiiviset tarinat ja koulutusmateriaalit. Vantaalla pelataan! -sivuston avulla kuka tahansa suomalainen kirjastolainen voi ottaa käyttöönsä projektissa kehitetyn interaktiivisten tarinoiden työpajamallin.

TAUSTA

Interaktiiviset tarinat ovat pelien ja kirjallisuuden välimuoto, ja lukijalleen ne tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa valinnoillaan tarinan kulkuun. Hyvä esimerkki interaktiivisesta tarinasta on visual novel, josta käytetään tässä hakemuksessa suomennosta visuaalinen novelli. Visuaaliset novellit ovat olleet suosittuja Japanissa jo vuosikymmenten ajan, ja graafiselta ilmeeltään ne muistuttavat usein anime- tai mangateoksia. Interaktiivisista tarinankerrontaa on käytetty paljon myös digitaalisissa roolipeleissä, josta hyvä esimerkki on kotimaisen peliyhtiön King of Dragon Pass. Sen ensimmäinen PC-versio ilmestyi jo vuonna 1999, ja mobiiliversio keikkuu App Storen ladatuimpien roolipelien listalla yhä. 

Interaktiivisten tarinoiden luomiseen löytyy useita ohjelmia tai pelimoottoreita, ja monet niistä on suunniteltu nimenomaan visuaalisten novellien luomiseen. Tällaisia ovat muun muassa Ren'Py http://www.renpy.org/, Novelty www.visualnovelty.com ja TyranoBuilder www.tyranobuilder.com. Kotimaista tarjontaa edustaa perheen pienimmille suunnattu Tarinatuubi http://tarinatuubi.oodles.fi/, joka on Tunne-etsivät-materiaalin kuvitukseen perustuva sovellus interaktiivisten sarjakuvien koostamiseen. Näiden työkalujen käyttö on helppo omaksua ja niiden avulla voi oppia paitsi tarinallisten kokonaisuuksien tuottamista myös ohjelmoinnin perusteita ja pelisuunnittelua.

Ohjelmoinnista puhutaan nykyisin 2000-luvun kansalaistaitona, ja 2000-luvun kirjasto tukee erilaisten kansalaistaitojen oppimista ja kehittämistä. Niinpä Vantaan kaupunginkirjastossa on viime aikoina tehty pieniä kokeiluja siitä, miten ohjelmointia voitaisiin opettaa kirjastossa. Esimerkiksi Tikkurilan kirjaston lastenosastolla henkilökunta on järjestänyt lapsille Scratch-koodauspajoja, joissa tehdään joka kerralla uusi peli.

Ohjelmoinnin perusteiden opettaminen nimenomaan interaktiivisia tarinoita luomalla on kirjastoon erinomaisesti sopiva työpajamuoto. Interaktiiviset tarinat ovat uudenlaista kirjallisuutta ja kirjaston perinteisenä tehtävänä on ollut (nykyisen kirjastolainkin mukaankin) edistää väestön mahdollisuuksia kirjallisuuden harrastukseen. Interaktiivisiin tarinoiden luominen edellyttää myös oman kirjallisen tekstin tuottamista, joten interaktiivisten tarinoiden työpajat ovat erittäin kiinnostava sekoitus luovaa kirjoittamista ja pelisuunnittelua.

TAVOITE, SISÄLTÖ JA AIKATAULU

Interaktiiviset tarinat -projektin tavoitteena on luoda työpajamalli, jota voidaan soveltaa ohjelmoinnin ja luovan kirjoittamisen opetuksessa erilaisille asiakaskohderyhmille kaikissa Vantaan kirjastoissa. Kyseessä on työpajasarja, joka kattaa 4–6 työpajakertaa ja jonka kuluessa työpajan osallistujat luovat omat interaktiiviset tarinansa.

Työpajasarjoja kokeillaan kolmessa Vantaan kirjastossa, Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Hakunilassa, joissa kussakin järjestetään kaksi työpajasarjaa. Näiden kirjastojen asiakaskunnat ovat erilaisia, joten työpajasarjoja ei toteuteta tismalleen samalla konseptilla vaan niille määritellään eri kohderyhmät eri kirjastojen asiakkaiden mukaan. Esimerkiksi Tikkurilan kirjastoon sopii japanilaisen pop-kulttuurin harrastajille (teinejä & nuoria aikuisia) suunnattu työpaja, jolloin kannattaa hyödyntää visuaalisten novellien luomiseen tarkoitettuja työkaluja. Sen sijaan Hakunilan kirjastossa ainakin yksi työpaja kannattaa suunnata nuoremmille, sillä kirjastossa notkuu paljon 8-12-vuotiaille lapsia ja nuoria, suurin osa heistä maahanmuuttajataustaisia. Hakunilassa on järjestetty paljon ohjelmaa tälle kohderyhmälle, mutta tässä työpajasarjassa myös heidän vanhempansa voitaisiin (yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa) osallistaa, jos työpajan teemaksi valittaisiin esimerkiksi "minun ja perheeni tarina". Myyrmäen kirjastossa on paljon aktiivisia senioriasiakkaita, jotka käyvät lukupiirissä ja kirjoittajatreffeillä ja voisivat hyvinkin olla kiinnostuneita interaktiivisesta tarinankerronnasta. 

Projekti käynnistyy yhden kuukauden pituisella työpajojen suunnitteluvaiheella (kesäkuussa 2016), jolloin kaksi Vantaan kaupunginkirjaston peliosaajaa irrotetaan muista työtehtävistään suunnittelemaan työpajojen sisällöt ja laatimaan työpajojen markkinointisuunnitelma. Vantaan kaupunginkirjaston graafinen osaaja laatii työpajojen markkinointia varten graafisen ulkoasun.

Tämän jälkeen projekti jatkuu kuukauden pituisella (heinä- tai elokuussa 2016) verkkosivujen suunnitteluvaiheella, jolloin toinen peliosaajista suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä kirjaston tietojärjestelmäyksikön kanssa Vantaalla pelataan! -sivuston. Tälle sivustolle tallennetaan työpajojen sisällöt ja työpajoissa syntyneet interaktiiviset tarinat, ja verkkosivustoa käytetään jatkossa myös muun Vantaan kaupunginkirjaston pelitoiminnan esille tuomiseen. Verkkosivusto toteutetaan niin, että myös pajojen osallistujat ja muut asiakkaat pääsevät lisäämään sinne omia kommenttejaan ja sisältöjään.

Seuraava vaihe on työpajojen toteutus. Työpajat käynnistyvät syyskuussa 2016 Tikkurilan ja Myyrmäen kirjastoissa. Hakunilan kirjaston työpajat käynnistyvät vuoden 2017 tammikuussa, sillä ne ovat osa Hakunilan kirjaston 40-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Työpajat vaativat kaksi vetäjää ja työpajapäivinä pajojen vetäjät irrotetaan asiakaspalvelutehtävistä palkkaamalla heille sijaiseksi tuntityöntekijät. Työpajojen sisällöt suunnitelleiden peliosaajien lisäksi yksi Hakunilan kirjaston työntekijä osallistuu pajojen vetämiseen, ja hänet irrotetaan asiakaspalvelutehtävistä ennen työpajasarjojen alkamista muutamaksi päiväksi, jolloin hänelle jää aikaa perehtyä työpajassa käytettäviin työkaluihin ja työpajojen sisältöihin.

Jos työpajamalli osoittautuu toimivaksi, sisältyy projektiin myös kolmas vaihe eli uusien työpajaohjaajien koulutus. Koulutuksen avulla varmistamme, että interaktiivisia työpajoja voidaan pitää kirjastoissa myös projektin päätyttyä. Kouluttajina toimivat työpajat suunnitelleet peliosaajat, ja heidät irrotetaan kolmeksi päiväksi asiakaspalvelutehtävistään suunnittelemaan koulutus ja tuottamaan siinä tarvittavat materiaalit. Lisäksi heidät irrotetaan asiakaspalvelutehtävistään myös koulutuskertojen ajaksi. Koulutus on avoin paitsi vantaalaisille myös muille HelMet-alueen ja Uudenmaan alueen työntekijöille. Mikseipä muuallakin Suomessa voisi järjestää tällaisen koulutuksen, mikäli kiinnostusta on.

Vantaalla pelataan! -sivusto on verkossa kaikkien suomalaisten kirjastolaisten luettavissa. Jos työpajamalli osoittautuu toimivaksi, markkinoimme Vantaalla pelataan! -sivustolle tallennettuja materiaaleja muille kirjastolaisille muun muassa Kirjastot.fi-sivustolla ja Kirjastoseuran kautta. Näin kuka tahansa kirjastolainen voi ottaa käyttöönsä projektissa kehitetyn interaktiivisten tarinoiden työpajamallin.

BUDJETTI

Sijaisten palkkaaminen projektisuunnittelun ja -toteutuksen ajaksi: 9891 €
Pelkästään asiakaspalvelua tekevän kirjastovirkailijan kuukausipalkka on 2000 € + sivukulut ja lomarahat = 2647 €, 3 kk = 7941 €. Seure-sijaiset työpajojen vetämisen, koulutuksen suunnittelun ja koulutuksen vetämisen ajaksi, yhteensä noin kolme työviikkoa. Seure-sijainen yhdeksi päiväksi 130 €, kolmeksi viikoksi 15 x 130 € = 1950  €.

Interaktiivisten työpajojen vaatimat laitteistot + pelit: 9 500 €
Työpajojen pitämistä varten hankitaan laitekokonaisuus, jota voi käyttää jokaisessa kirjastossa: 10 kpl kannettavia Chromebook-koneita (500 € kpl), 10 kpl tabletteja (400 € kpl), interaktiviisia tarinoita hyödyntäviä pelejä (500 €).

Markkinointimateriaalien painokulut: 500 €, Vantaan kaupungin rahoitusosuutta.

Hallinnointi- ja tietotekniikkayksikön työntekijöiden henkilöstökulut: 1989 €, n. 10 % hankkeen kokonaiskuluista,  Vantaan kaupungin rahoitusosuutta.

Kaikki yht. 21 880 €

Vantaan kaupungin omakustannusosuus projektikuluista kattaa markkinointimateriaalien painokulut sekä hankkeeseen osallistuvien Vantaan kaupunginkirjaston hallinnointi- ja tietotekniikkayksikön työntekijöiden  henkilöstökulut, yht. 2489 €. Haemme opetus- ja kulttuuriministeriöltä  19 391 euron suuruista avustusta.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 391
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 489
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi