Itä-Suomen kirjastojen osaajat
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Raatihuoneenkatu 6, PL 96
50101
Kirjaston puhelin : 
0447942460
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
0447942460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Rakennetaan tulevaisuuden osaajaverkosto itäsuomalaisiin kirjastoihin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Syntyneet verkostot, kpl, osallistuneet henkilöt %/koko henkilökunnasta

Kuvaus : 

Itä-Suomen kirjastot ovat kehittäneet yhdessä laatutyötä jo useamman vuoden ajan. Ensimmäisessä yhteisessä laatuhankkeessa kartoitettiin arviointia ja laatutyön tilannetta Itä-Suomessa. Sen jälkeen tarkastelun kohteena ovat olleet Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaiset näkökulmat (kokoelmat, asiakaspalvelu, tilat, henkilöstö, ylläpitäjäorganisaatio). Lisäksi on laadittu lukukoiratoiminnalle suositus. Kirjastoilla on yhteinen laatutyöryhmä, jossa on edustajat maakuntakirjastoista, niiden alueilta ja aluehallintovirastosta. Laaturyhmä toimii tämän hankkeen ohjausryhmänä. Itä-Suomen kirjastoissa on tehty kaksi osaamiskartoitusta laatuverkoston puitteissa. Niissä, samoin kuin vuonna 2013 Leppävirralla pidetyssä Itä-Suomen kirjastonjohtajien kokoontumisajoissa, on noussut esille tarve osaamisen jakamiseen. Vaihtoehtoina ovat nousseet esille muun muassa osaamispankki ja osaamisryhmien perustaminen. Hanke vastaa tähän tarpeeseen. Hankkeeseen palkataan valmentaja, jonka tehtäviin kuuluu kartoittaa kirjastojen toiminnan kannalta merkittävimmät ja mielenkiintoisimmat alueet, joille osaamisverkostot kannattaa rakentaa. Hankkeen ohjausryhmä päättää, mitä osaamisverkostoja lähdetään ensimmäisessä vaiheessa kehittämään peilaten esiinnousseiden tarpeiden lisäksi myös kirjastolakiin, yleisten kirjastojen laatusuosituksiin sekä alan strategioihin. Valmentajan tehtäviin kuuluu etsiä sopivat henkilöt, luoda puitteet kokoontumisille ja sparrata ryhmää toiminnan käynnistämisessä ja ryhmän toiminnan strategisessa suunnittelussa. Lisäksi valmentaja etsii sopivat sähköiset työkalut ryhmille ja avustaa niiden käyttöönotossa. Tavoitteena on vahvistaa alueen kirjastojen toiminnan kehittämistä, osaamisen kehittämistä ja vahvistaa yhteistä näkemystä tulevaisuuden kirjastotyöstä ja löytää toimivia työkaluja verkostomaiselle työskentelylle.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Joensuun seutukirjasto, Kuopion kaupunginkirjasto, muut Itä-Suomen yleiset kirjastot
Aiemmat hankkeet: 

Hanke liittyy Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatuhankkeiden sarjaan.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017