Kaikki kansa kirjastossa – laajennettu aukiolo ja RFID-järjestelmä Uuraisille
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
kuvaaja Kristiina Lähteenmäki
Uuraisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Topintie 2
41230
Kirjaston puhelin : 
014 2672650
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@uurainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Uura
Y-tunnus : 
0177224-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Puntala
Puhelin : 
014 2672651
Sähköposti : 
minna.puntala@uurainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Omatoimikirjastotoiminnan käynnistäminen Uuraisten kunnassa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- kirjaston aukioloaikojen paraneminen
- kirjaston käytön lisääntyminen ja monipuolistuminen

Kuvaus : 

Uuraisten kirjaston aukioloaikoihin on toivottu parannusta jo pidempään. Uskomme nykyistä paremman aukiolon lisäävän kirjaston käyttöä ja tuovan myös uusia asiakkaita. Aukiolon laajennus on toteuttavissa teknisin ratkaisuin siten, että omatoiminen kirjastoasiointi olisi mahdollista aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin ilman henkilökunnan läsnäoloa. Laajennettu aukiolo toimisi lisäpalveluna, joka toisi tilan ja kokoelman asiakkaiden käyttöön silloinkin kun henkilökunta ei ole palvelemassa.

Omatoimikirjastoratkaisuista on saatu viime vuosina pääosin myönteisiä kokemuksia yleisissä kirjastoissa ympäri maan ja pyrimme tätä tietämystä hankkeessa hyödyntämään. Ideaalitapauksessa omatoiminen asiointi vapauttaisi henkilöresursseja mm. vaativampaan asiakaspalveluun, sidosryhmätyöskentelyyn ja hanketyöhön, mutta ainakin aluksi odotettavissa on kirjastotyön, varsinkin järjestelytehtävien, lisääntyminen.

Laajennettu aukiolo kuitenkin parantaisi kirjastopalveluiden saavutettavuutta ja näin ollen myös kirjastopalveluiden laatua kunnassa. Laajennetun aukiolon hanke tuo myös esille fyysisen kirjastotilan tärkeyttä kunnassa sähköisiä palveluja väheksymättä. Lisäksi se antaa kirjastolle toivottua näkyvyyttä. Laajennettu aukiolo on tarkoitus toteuttaa
- valvontakameroin: nettiyhteyksisiä valvontakameroita tarvitaan kirjastotilaamme arviolta n. 16-18 kappaletta sekä sisälle että ulos (ei vartiointifirmaa kunnassa) turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistamiseksi
- automatisoidun kulunvalvonnan avulla: kaksi kulunvalvontapistettä väärinkäytösten estämiseksi (ulos ja väliovelle); kulku toteutetaan kirjastokortilla ja kirjastosta saadulla pin-koodilla; kirjastotilan kulunvalvonta siis uusitaan ja käyttöön tulee sähkölukitussysteemi (ikäraja 15 v., perheryhmät ym. kortinhaltijan vastuulla)
- automatisoidun valo- ja äänitekniikan avulla
- muokkaamalla kirjaston tilaa palautetun aineiston vastaanottoon sekä aineiston esittelyyn entistä paremmin sopivaksi /toteuttajana kunnan tekninen toimi
- eristämällä henkilökunnan työhuone ja asiakaspalvelutiski omatoimiasioinnin ajaksi mm. tietosuojan ja kassatoimintojen takia / toteuttajana kunnan tekninen toimi
- toteuttamalla varatun aineiston noutomahdollisuus omatoimiaikana jos mahdollista toteuttaa taloudellisesti
- hankkimalla riittävä määrä uusia ja suorituskykyisiä henkilökunta- ja asiakastietokoneita; asiakastietokonevarausten toteuttaminen mahdollisesti sähköisesti jos mahdollista toteuttaa taloudellisesti
- riittävällä määrällä hälytinportteja (RFID)
- lainausautomaatin päivitys RFID-formaattiin ja mulla FRID-tekniikalla ja laitteistolla
- saliin sijoitettavalla info-TV:llä, jota voidaan käyttää hyväksi tiedottamisessa

Uudet järjestelyt vaativat tiedotusta ja opastusta niin henkilökohtaisesti kuin kirjallisestikin, jotta omatoimisen kirjastoasioinnin edut saataisiin mahdollisimman laajasti esille. Panostamme omatoimiasioinnin opastuksissa myös sidosryhmätyöhön jotta esimerkiksi senioriasiakkaat saataisiin asioimaan myös omatoimisesti porukalla tai itsekseen. Tämä tiedotus ja opastustyö on osa kunnan omaa panostusta hankkeeseen. Muutoksen vaatimat laitteet ja ohjelmat kilpailutetaan kahdella toimijalla – ensisijainen toive on ”pakettiratkaisu", mutta joitakin toimintoja (kaapeloinnit, sähkötyöt, kirjastotilan muutokset) on tarkoitus toteuttaa kunnan omilla toimijoilla. Toimintasuunnitelma kustannusarvioineen on alustavasti laadittu siten, että laajennetun aukiolon arvioidut kulut liitetään kokonaisuudessaan talousarvion 2016 investointiosaan.

Omatoimikirjasto pyritään toteuttamaan toimintavalmiiksi vuosien 2016-2017 aikana. Olennaisena osana laajennetun aukiolon toteutusta on aineiston RFID-suojaus. Tämän hankkeen avulla voidaan parantaa kirjastopalveluita kunnassa, kirjastonhan tulisi olla helposti saavutettava lähipalvelu. Mikäli hankehakemukseen tulee myönteinen päätös, pääsemme aloittamaan laajennetun aukiolon vaatimat muutokset kevätkaudella 2016.

RFID-järjestelmä

Hankkeeseen kuuluu aineiston läpikäynti ja RFID-tunnistejärärjestelmän käyttöönotto osaan aineistoa. RFID-järjestelmä toimii sekä hävikinestosysteeminä että kokoelmatyökaluna: Kirjastolle merkittävä aineisto varustetaan RFID-tunnistejärjestelmällä tunnistetarroineen. RFID-tekniikka mahdollistaa aineiston lainauksen lainausautomaatilla myös omatoimisesti sekä toimii samalla varkaudenestojärjestelmänä. RFID-tekniikan käyttöönotto vaatii olemassa olevan kirjastolle tärkeän – keskeisen ja uuden - kirjastoaineiston konvertoinnin RFID-lukijalla ja aineistoon kiinnitettävillä RFID-tunnistetarroilla. Kirjastoon hankitaan näitä toimintoja varten ainakin kaksi RFID-työasemaa lukijoineen muut RFID:n vaatimat lisälaitteet. RFID-tekniikka mahdollistaa hyllyjärjestyksen tarkistusta eli sen avulla voidaan helposti tarkistaa, onko aineisto oikealla paikallaan hyllyssä. RFID-portit valvovat hävikkiä ja ennaltaehkäisevät aineiston katoamista kirjastosta. RFID-tekniikka on tällä hetkellä kirjastossa yleisesti käytetty tunnistejärjestelmä (100-200 asennusta suomalaisissa kirjastoissa). Tunnisteet, lukijat ja automaatit ovat testattuja ja luotettavia, ja niille luvataan kattava tuki käyttöönottoon ja huoltopalveluille. Kaiken hankittavan tekniikan pitää olla täysin yhteensopiva käytössä olevan kirjastojärjestelmämme Auroran kanssa. Hankkeen aikana kirjastoon hankitaan RFID-tekniikkaan vaadittava laitteisto.

Aineiston tagittamiseen tunnisteilla palkataan projektityöntekijä kahdeksi kuukaudeksi. Aineiston tagittaminen henkilökunnan muun työn ohessa ei ole mahdollista nykyresurssein. Kirjastoon hankittava uusi aineisto hankitaan ensisijaisesti suoraan toimittajalta RFID-tiedoin varustettuna tai se varustetaan tunnisteilla ennen käyttöönottoa. Kun tunnisteet on saatu asennettua aineistoon, se vielä konvertoidaan eli RFID-tunnisteet yhdistetään aineiston nidekoodeihin. Laajennettu aukiolo kaikkineen tulee varsinkin aluksi lisäämään henkilökunnan työmäärää, mutta toivomme teknisten innovaatioiden avulla helpottavamme tätä prosessia, - toiveena olisi, että henkilökunnan työaikaa pystytään irrottamaan mm. kouluyhteistyöhön ja muuhun sidosryhmätyöskentelyyn sekä hanketyöhön.

Kustannusarvio karkeasti: kokonaiskustannukset n. 70 000 e; suurimpina kustannuserinä kulunvalvonta ja kameravalvonta, RFID-toteutus sekä muut tekniset ratkaisut tilassa.

Aiemmat hankkeet: 

Vastaavia omatoimisen asioinnin hankkeita ympäri Suomen.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€55 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€70 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi