Kaikkien kulttuurien kirjasto
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston arkisto.
Lapinjärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukkarinpolku 5D
07800
Kirjaston puhelin : 
019-5108691
Kirjaston sähköposti : 
lapinjarvi.kirjasto(at)lapinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI Lapja
Y-tunnus : 
02031353
Yhteyshenkilön nimi : 
Iiris Arhosalo
Puhelin : 
044-7556037
Sähköposti : 
iiris.arhosalo@lapinjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tutustua erilaisiin kulttuureihin, edistää kuntalaisten kohtaamista ja yhteisöllisyyttä sekä lisätä kulttuurienvälistä lähentymistä ja vuoropuhelua.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

kävijämittarit ja palautekyselyt, mediaseuranta

Kuvaus : 

Hanke sisältyy teemaan Kaikkien kirjasto. Lapinjärvelle on vuosien saatossa muuttanut asukkaita mm. Venäjältä, Virosta, Espanjasta ja Baltian maista, ja nyt myöhemmin syksyllä tänne muuttaa pakolaisia Afganistanista. Tavoitteena on lisätä ihmisten kohtaamista, jakaa tietoa ja tarinoita eri kulttuureista sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Hanke koostuu kymmenestä tapahtumakokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemamaansa tai -kulttuurinsa. Jokainen tapahtuma sisältää kolme osiota: näyttelyn, työpajoja ja opetuspaketin.

 "Sukella sisään uuteen maahan ja kulttuuriin."  Teemamaasta tai -kulttuurista rakennetaan yhdessä näyttely joko kirjaston tai muualle kunnan tiloihin. Esillä voi olla kirjallisuutta, elokuvia, vaatteita, esineitä, taidetta, musiikkia, ym. Näyttely on kaikille avoin.

"Kirje muusta maasta."   Jokaisesta tapahtumakokonaisuudesta suunnitellaan opetuspaketti, jota voidaan hyödyntää mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Opetuspaketit voivat sisältää mm. leikkejä, pelejä tai askarreltavaa kyseisen maan kultuuriin, tapoihin ja paikkoihin liittyen. Opetuspaketit jaetaan internetissä, josta ne ovat yleisesti hyödynnettävissä.

"Pelien yhteinen kieli."  Tapahtuman aikana kirjaston tiloissa järjestetään yhdessä kunkin teemamaan tai -kulttuurin edustajan/edustajien kanssa työpajoja, joissa päiväkotilaiset, koululaiset, lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan teemamaahan ja sen kultuuriin. Työpajassa toteutetaan yhdessä ikäryhmälle mielekäs projekti liittyen ko. kulttuuriin (esim. peliseinä) ja opetellaan pelaamaan jotain paikallista peliä (lautapeli, seurapeli tms.) Vuoden aikana kukin lapsi/nuori osallistuu vähintään 2 eri tilaisuuteen. 

Koko Kylän Työhuone, joka toimii kirjaston yhteydessä ja on Lapinjärven kulttuuriyhdistyksen hallinnoima, järjestää kuhunkin tapahtumakokonaisuuteen liittyvän kulttuuri-illan. Kunkin maan edustajien kanssa rakennetaan yhdessä ilta, jossa tutustutaan maan kulttuuriin, tapoihin, ruokiin ja vaatteisiin sekä ihmisten tarinoihin. Kulttuuri-illat ovat kaikille avoimia.

Hankeavustuksella palkataan hankkeen vastaava suunnittelija ja opastaja sekä osa-aikainen koordinaattori, joka vastaa tapahtumien käytännön järjestelyistä, kontakteista yhteistyökumppaneihin sekä tiedottamisesta ja viestinnästä. Lisäksi tarvitaan avustusta materiaaleihin, joita tarvitaan työpajojen ja näyttelyjen fasiliteettien rakentamisessa ja toteutuksessa.

Omarahoitusosuus koostuu kirjaston, koulujen, päiväkotien henkilöstön  ja taloushallinnon palkkakuluista, materiaalikuluista ja työvälinekuluista.

Hanke alkaa 2017 alusta, ja vuoden aikana tapahtumakokonaisuuksia on 10. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Koulut, päiväkoti, MML-Lapinjärven osasto, pakolaiskoordinaattori, vanhempainyhdistykset , Lapinjärven kulttuuriyhdistys, nuorisotoimi
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke sisältyy teemaan Kaikkien kirjasto. Lapinjärvelle on vuosien saatossa muuttanut asukkaita mm. Venäjältä, Virosta, Espanjasta ja Baltian maista, ja nyt myöhemmin syksyllä tänne muuttaa pakolaisia Afganistanista. Tavoitteena on lisätä ihmisten kohtaamista, jakaa tietoa ja tarinoita eri kulttuureista sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Ensimmäinen kulttuuriviikko järjestettiin 6.-10.3. ja se oli "Venäjä-Udmurtiaviikko". Järjestelyissä panostettiin onnistuneesti tiedotukseen sekä perinteisessä mediassa  että some-maailmassa. Koko viikon oli kirjaston puolella esillä  Venäjän ja Udmumurtian kulttuurista kertova näyttely, jonka kokosivat 3 Lapinjärvelle ko. maista  kotiutunutta . Viikon aikana oli päivittäin koululaisten työpajoja Koko Kylän Työhuoneella ( myöh. KKTH), joita vetivat Kazakstanista, Venäjältä ja Udmurtiasta muuttaneet lapinjärveläiset.  Kirjaston kanssa yhteisesti rakennettin lainattava matkalaukku, johon kerättiin tietoa ko.kulttuureista, "Kirjaston helmiä" (kirjallisuutta ja äännitteitä ) ja  maatuskan teko-ohjeet. Viikko huipentui KKTH:lla vietettyyn iltamiin, jossa ko. kulttuurin edustajat esittelivät suomeksi ja liikkuvan kuvan varittämänä venäläistä elämää. Lopuksi yhteislaulettiin venäläsi lauluja ja siirrtyyiin nauttimaan venäläisen runsaan  herkkupöydän ääreen. Osallistujia viikolla oli 384.

Saman kaavan mukaan järjestettin " Ranskalainen viikko" 24.-28.4. ja "Lapinjärvi-viikko 9.-13.10. Lapinjärvi-viikolla oli kaikilla vapaa sana, jolloin puhuttiin Amerikkaan muutosta 1900-luvun alkupuolella, sodan-ajan evakoista ja nykypäivän väestönkehityksestä..

Hanke koostuu kymmenestä tapahtumakokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemamaansa tai -kulttuurinsa. Jokainen tapahtuma sisältää kolme osiota: näyttelyn, työpajoja ja opetuspaketin.

 "Sukella sisään uuteen maahan ja kulttuuriin."  Teemamaasta tai -kulttuurista rakennetaan yhdessä näyttely joko kirjaston tai muualle kunnan tiloihin. Esillä voi olla kirjallisuutta, elokuvia, vaatteita, esineitä, taidetta, musiikkia, ym. Näyttely on kaikille avoin.

"Kirje muusta maasta."   Jokaisesta tapahtumakokonaisuudesta suunnitellaan opetuspaketti, jota voidaan hyödyntää mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Opetuspaketit voivat sisältää mm. leikkejä, pelejä tai askarreltavaa kyseisen maan kultuuriin, tapoihin ja paikkoihin liittyen. Opetuspaketit jaetaan internetissä, josta ne ovat yleisesti hyödynnettävissä.

"Pelien yhteinen kieli."  Tapahtuman aikana kirjaston tiloissa järjestetään yhdessä kunkin teemamaan tai -kulttuurin edustajan/edustajien kanssa työpajoja, joissa päiväkotilaiset, koululaiset, lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan teemamaahan ja sen kultuuriin. Työpajassa toteutetaan yhdessä ikäryhmälle mielekäs projekti liittyen ko. kulttuuriin (esim. peliseinä) ja opetellaan pelaamaan jotain paikallista peliä (lautapeli, seurapeli tms.) Vuoden aikana kukin lapsi/nuori osallistuu vähintään 2 eri tilaisuuteen. 

Koko Kylän Työhuone, joka toimii kirjaston yhteydessä ja on Lapinjärven kulttuuriyhdistyksen hallinnoima, järjestää kuhunkin tapahtumakokonaisuuteen liittyvän kulttuuri-illan. Kunkin maan edustajien kanssa rakennetaan yhdessä ilta, jossa tutustutaan maan kulttuuriin, tapoihin, ruokiin ja vaatteisiin sekä ihmisten tarinoihin. Kulttuuri-illat ovat kaikille avoimia.

Hankeavustuksella palkataan hankkeen vastaava suunnittelija ja opastaja sekä osa-aikainen koordinaattori, joka vastaa tapahtumien käytännön järjestelyistä, kontakteista yhteistyökumppaneihin sekä tiedottamisesta ja viestinnästä. Lisäksi tarvitaan avustusta materiaaleihin, joita tarvitaan työpajojen ja näyttelyjen fasiliteettien rakentamisessa ja toteutuksessa.

Omarahoitusosuus koostuu kirjaston, koulujen, päiväkotien henkilöstön  ja taloushallinnon palkkakuluista, materiaalikuluista ja työvälinekuluista.

Hanke alkaa 2017 alusta, ja vuoden aikana tapahtumakokonaisuuksia on 10. 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 380
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 350
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016 Hankkeesta on neuvoteltu kirjastonjohtaja Iiris Arhosalon kanssa. Avustusta voidaan käyttää kirjaston järjestämiin monikulttuurisiin työpajoihin, opetuspaketteihin ja kulttuuritilaisuuksiin 31.12.2017 mennessä.

 
okm
avi