Kaikkien kulttuurien kirjasto
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kirjaston arkisto.
Lapinjärven kirjasto
Bibliotekets adress : 
Lukkarinpolku 5D
07800
Bibliotekets telefonnummer : 
019-5108691
Bibliotekets e-postadress : 
lapinjarvi.kirjasto(at)lapinjarvi.fi
ISIL-kod : 
FI Lapja
FO-nummer : 
02031353
Ansvarsperson : 
Iiris Arhosalo
Telefonnummer : 
044-7556037
E-post : 
iiris.arhosalo@lapinjarvi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on tutustua erilaisiin kulttuureihin, edistää kuntalaisten kohtaamista ja yhteisöllisyyttä sekä lisätä kulttuurienvälistä lähentymistä ja vuoropuhelua.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

kävijämittarit ja palautekyselyt, mediaseuranta

Projektbeskrivning : 

Hanke sisältyy teemaan Kaikkien kirjasto. Lapinjärvelle on vuosien saatossa muuttanut asukkaita mm. Venäjältä, Virosta, Espanjasta ja Baltian maista, ja nyt myöhemmin syksyllä tänne muuttaa pakolaisia Afganistanista. Tavoitteena on lisätä ihmisten kohtaamista, jakaa tietoa ja tarinoita eri kulttuureista sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Hanke koostuu kymmenestä tapahtumakokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemamaansa tai -kulttuurinsa. Jokainen tapahtuma sisältää kolme osiota: näyttelyn, työpajoja ja opetuspaketin.

 "Sukella sisään uuteen maahan ja kulttuuriin."  Teemamaasta tai -kulttuurista rakennetaan yhdessä näyttely joko kirjaston tai muualle kunnan tiloihin. Esillä voi olla kirjallisuutta, elokuvia, vaatteita, esineitä, taidetta, musiikkia, ym. Näyttely on kaikille avoin.

"Kirje muusta maasta."   Jokaisesta tapahtumakokonaisuudesta suunnitellaan opetuspaketti, jota voidaan hyödyntää mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Opetuspaketit voivat sisältää mm. leikkejä, pelejä tai askarreltavaa kyseisen maan kultuuriin, tapoihin ja paikkoihin liittyen. Opetuspaketit jaetaan internetissä, josta ne ovat yleisesti hyödynnettävissä.

"Pelien yhteinen kieli."  Tapahtuman aikana kirjaston tiloissa järjestetään yhdessä kunkin teemamaan tai -kulttuurin edustajan/edustajien kanssa työpajoja, joissa päiväkotilaiset, koululaiset, lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan teemamaahan ja sen kultuuriin. Työpajassa toteutetaan yhdessä ikäryhmälle mielekäs projekti liittyen ko. kulttuuriin (esim. peliseinä) ja opetellaan pelaamaan jotain paikallista peliä (lautapeli, seurapeli tms.) Vuoden aikana kukin lapsi/nuori osallistuu vähintään 2 eri tilaisuuteen. 

Koko Kylän Työhuone, joka toimii kirjaston yhteydessä ja on Lapinjärven kulttuuriyhdistyksen hallinnoima, järjestää kuhunkin tapahtumakokonaisuuteen liittyvän kulttuuri-illan. Kunkin maan edustajien kanssa rakennetaan yhdessä ilta, jossa tutustutaan maan kulttuuriin, tapoihin, ruokiin ja vaatteisiin sekä ihmisten tarinoihin. Kulttuuri-illat ovat kaikille avoimia.

Hankeavustuksella palkataan hankkeen vastaava suunnittelija ja opastaja sekä osa-aikainen koordinaattori, joka vastaa tapahtumien käytännön järjestelyistä, kontakteista yhteistyökumppaneihin sekä tiedottamisesta ja viestinnästä. Lisäksi tarvitaan avustusta materiaaleihin, joita tarvitaan työpajojen ja näyttelyjen fasiliteettien rakentamisessa ja toteutuksessa.

Omarahoitusosuus koostuu kirjaston, koulujen, päiväkotien henkilöstön  ja taloushallinnon palkkakuluista, materiaalikuluista ja työvälinekuluista.

Hanke alkaa 2017 alusta, ja vuoden aikana tapahtumakokonaisuuksia on 10. 

Samarbetspartner/s: 
Koulut, päiväkoti, MML-Lapinjärven osasto, pakolaiskoordinaattori, vanhempainyhdistykset , Lapinjärven kulttuuriyhdistys, nuorisotoimi
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hanke sisältyy teemaan Kaikkien kulttuurien kirjasto. Lapinjärvelle on vuosien saatossa muuttanut asukkaita mm. Venäjältä, Virosta, Espanjasta ja Baltian maista, ja nyt myöhemmin syksyllä tänne muutti pakolaisia Afganistanista. Tavoitteena on lisätä ihmisten kohtaamista, jakaa tietoa ja tarinoita eri kulttuureista sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Ensimmäinen kulttuuriviikko järjestettiin 6.-10.3. ja se oli "Venäjä-Udmurtia-viikko". Järjestelyissä panostettiin onnistuneesti tiedotukseen sekä perinteisessä mediassa  että some-maailmassa. Koko viikon oli kirjaston puolella esillä  Venäjän ja Udmumurtian kulttuurista kertova näyttely, jonka kokosivat 3 Lapinjärvelle ko. maista  kotiutunutta uudisasukasta. Viikon aikana oli päivittäin koululaisten työpajoja Koko Kylän Työhuoneella, joita vetivat Kazakstanista, Venäjältä ja Udmurtiasta muuttaneet lapinjärveläiset.  Kirjaston henkilökunnan  kanssa rakennettin lainattava matkalaukku, johon kerättiin tietoa ko.kulttuureista; -"Kirjaston helmiä" (kirjallisuutta ja äännitteitä ) sekä  maatuskan ja "Kokoshnik"-päähineen teko-ohjeet. Viikko huipentui  vietettyyn iltamiin, jossa ko. kulttuurin edustajat esittelivät suomeksi ja liikkuvan kuvan värittämänä venäläistä elämää. Lopuksi yhteislaulettiin venäläsiä lauluja ja siirryttiin nauttimaan venäläisen runsaan  herkkupöydän ääreen. Osallistujia viikolla oli 384.

Saman kaavan mukaan järjestettin " Ranskalainen viikko" 24.-28.4. ja "Lapinjärvi 100v-viikko  9.-13.10. Lapinjärvi-iltamissa kaikilla oli vapaa sana, ja siellä puhuttiin Amerikkaan muutosta 1900-luvun alkupuolella, sota-ajan evakoista ja nykypäivän väestönkehityksestä.

Skotlanti-viikkoa vietettiin viikolla 47.

Hanke koostui siis neljästä tapahtumakokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemamaansa tai -kulttuurinsa. Jokainen tapahtuma sisälsi kolme osiota: näyttelyn, työpajoja ja opetuspaketin.

  "Sukella sisään uuteen maahan ja kulttuuriin."  Teemamaasta tai -kulttuurista rakennettiin yhdessä näyttely kirjaston Tanskan huoneseen; siitä tehtiin "Matkahuone". Esillä oli kirjallisuutta, elokuvia, vaatteita, esineitä, taidetta, musiikkia. Näyttely oli kaikille avoin.

"Kirje muusta maasta."   Jokaisesta tapahtumakokonaisuudesta tehtiin nettiin opetuspaketti, joka on kaikille jaettavissa mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Opetuspaketit sisältävät perustiedot esiteltävistä kulttuurimaista. leikkejä, pelejä tai askarreltavaa kyseisen maan kultuuriin, tapoihin ja paikkoihin liittyen. Opetuspaketit löytyvät osoitteesta : http://www.kaikkienkulttuurienkirjasto.fi/.

Tapahtuman aikana kirjaston tiloissa järjestettiin yhdessä kunkin teemamaan tai -kulttuurin edustajan/edustajien kanssa työpajoja, joissa päiväkotilaiset, koululaiset, lapset ja nuoret pääsivät tutustumaan teemamaahan ja sen kultuuriin. Työpajassa toteutettiin yhdessä ikäryhmälle ko. kulttuuriin liittyvä mielekäs projekti, joka oli piirustus ja/tai askartelutehtävä. 

Koko Kylän Työhuone, joka toimii kirjaston yhteydessä ja joka on Lapinjärven kulttuuriyhdistyksen hallinnoima, järjesti kuhunkin tapahtumakokonaisuuteen liittyvän kulttuuri-illan. Kunkin maan edustajien kanssa rakennettiin yhdessä iltamat, jossa tutustututtiin maan kulttuuriin, tapoihin, ruokiin ja vaatteisiin sekä ihmisten tarinoihin. Kulttuuri-illat olivat kaikille avoimia.

Hankeavustuksella palkattiin hankkeen vastaava osa-aikainen suunnittelija-koordinaattori, joka vastasi tapahtumien käytännön järjestelyistä, kontakteista yhteistyökumppaneihin sekä tiedottamisesta ja viestinnästä. Lisäksi tarvittiin avustusta materiaaleihin, joita tarvitaan työpajojen ja näyttelyjen fasiliteettien rakentamisessa ja toteutuksessa.

Omarahoitusosuus koostui kirjaston, koulujen, päiväkotien henkilöstön  ja taloushallinnon palkkakuluista, materiaalikuluista, tarjoiluista,  työvälinekuluista ja nettisivujen vuosimaksuista.

Hanke alkoi 2017 alusta, ja vuoden aikana tapahtumakokonaisuuksia oli 4 ja niihin liittyviä tapahtumia, so. näyttelyitä, ja työpajoja kaikkiaan yhteensä 21 kpl. 

Webbsidor, publikationer och material: 

Opetuspaketit Venäjästä, Ranskasta, Skotlannista ja omasta kotikunnasta Lapinjärvestä löytyvät jaettaviksi  : http://WWW.kaikkienkulttuurienkirjasto.fi/. Kustakin kohteesta tehtiin myös kirjastosta lainattavat "matka-kapsäkit", jotka sisältävät kirjallisuutta, elokuvia, tehtäviä, tietoutta ja  musiikkia .

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kulttuuriviikkojen toteutus oli onnistunut ja mukaan saatiin hyvin edustajia muista kulttuureista. Tapahtumat herättivät huomiota, olivat valtavan suosittuja ja pidettyjä.

Fortsatta åtgärder: 

Kulttuurivikkoille on toivottu jatkoa ja resurssien mukaan siihen pyritään. Henkilövaihdokset mutkistavat luontevia käytänteitä.

Projektet börjar : 
01/01/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€28 380
Egen finansiering: 
€9 350
Budget sammanlagt: 
€37 730
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 162
Egen finansiering: 
€4 621
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
21kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
720henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 000

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016 Hankkeesta on neuvoteltu kirjastonjohtaja Iiris Arhosalon kanssa. Avustusta voidaan käyttää kirjaston järjestämiin monikulttuurisiin työpajoihin, opetuspaketteihin ja kulttuuritilaisuuksiin 31.12.2017 mennessä.