Kasvokkain - kirjasto keskustelun edistäjänä
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu 12
04200
Kirjaston puhelin : 
09-29492580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI KERVA
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Paavonheimo
Puhelin : 
040-3182095
Sähköposti : 
jari.paavonheimo@kerava.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on tuoda esiin kirjastoa erilaisten näkemysten kohtaamispaikkana ja lisätä sitä kautta kulttuurista tietoa, sivistystä ja suvaitsevaisuutta. Tavoitteena on, että kirjasto olisi merkittävä keskustelun ja ajattelun virittäjä paikkakunnalla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä.

Kuvaus : 

Tavoite Tavoitteena on tuoda esiin kirjastoa erilaisten näkemysten kohtaamispaikkana ja lisätä sitä kautta kulttuurista tietoa, sivistystä ja suvaitsevaisuutta. Tavoitteena on, että kirjasto olisi merkittävä keskustelun ja ajattelun virittäjä paikkakunnalla. Tavoitteena on myös edistää yhteisöllisyyttä, tukea uusien asioiden oppimista ja edistää lukuharrastusta. Projektin kokemukset ovat valtakunnallisesti muiden kirjastojen hyödynnettävissä. Toimintasuunnitelma Kirjaston kokoelmissa on laajasti esillä ihmisen ajattelua ja kokemuksia menneisyydestä tähän päivään. Tietojärjestelmät kehittyvät tiedollisten suosittelujen ja tiedon asiakaskohtaisen räätälöinnin suuntaan, mikä on tärkeä on osa hyvin palvelevaa kirjastoa. Sosiaalisessa mediassa saman alan harrastajat usein kokoontuvat keskenään. Tämän rinnalla ja vastapainoksi on kulttuurinen tarve saada erilaisia näkemyksiä esiin esimerkiksi keskustelutilaisuuksien muodossa. Samalla kirjasto voisi nostaa laajasta aineistostaan erilaisia näkökulmia samaan asiaan. Keskustelutilaisuuksiin liittyy teeman mukainen kirjaston aineistonäyttely. Keskusteluja järjestettäisiin ajankohtaisista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista aiheista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi talouteen, turvallisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Kirjastolla voi olla yhteisössään aktiivinen rooli kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden taustoittajana. Hyvän keskustelun syntymiseksi keskustelijoiden toisiaan täydentävät näkökulmat antavat usein kuulijoille uusia virikkeitä. Kirjasto järjestää hankkeessa kahdeksan keskustelutilaisuutta. Mukaan keskusteluun pyydetään asiantuntijoita eri aloilta. Projektin toteutumista seurataan asiakaspalautteen ja osallistujamäärien perusteella. Projektin suunnitteluun palkataan projektityöntekijä (2kk). Projektin kustannukset Projektin kustannukset koostuvat projektityöntekijän palkasta (2kk/6000 e), esiintymispalkkiosta (8x800e= 6400 e), matkakuluista 700 e, tiedotuksesta 900 e.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tavoite

Tavoitteena on tuoda esiin kirjastoa erilaisten näkemysten kohtaamispaikkana ja lisätä sitä kautta kulttuurista tietoa, sivistystä ja suvaitsevaisuutta. Tavoitteena on, että kirjasto olisi merkittävä keskustelun ja ajattelun virittäjä paikkakunnalla. Tavoitteena on myös edistää yhteisöllisyyttä, tukea uusien asioiden oppimista ja edistää lukuharrastusta. Projektin kokemukset ovat valtakunnallisesti muiden kirjastojen hyödynnettävissä.

Toimintasuunnitelma

 Kirjaston kokoelmissa on laajasti esillä ihmisen ajattelua ja kokemuksia menneisyydestä tähän päivään. Tietojärjestelmät kehittyvät tiedollisten suosittelujen ja tiedon asiakaskohtaisen räätälöinnin suuntaan, mikä on tärkeä on osa hyvin palvelevaa kirjastoa. Sosiaalisessa mediassa saman alan harrastajat usein kokoontuvat keskenään. Tämän rinnalla ja vastapainoksi on kulttuurinen tarve saada erilaisia näkemyksiä esiin esimerkiksi keskustelutilaisuuksien muodossa. Samalla kirjasto voisi nostaa laajasta aineistostaan erilaisia näkökulmia samaan asiaan. Keskustelutilaisuuksiin liittyy teeman mukainen kirjaston aineistonäyttely. Keskusteluja järjestettäisiin ajankohtaisista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista aiheista. 

Kirjastolla voi olla yhteisössään aktiivinen rooli kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden taustoittajana. Hyvän keskustelun syntymiseksi keskustelijoiden toisiaan täydentävät näkökulmat antavat usein kuulijoille uusia virikkeitä. Kirjasto järjestää hankkeessa kahdeksan keskustelutilaisuutta. Mukaan keskusteluun pyydetään asiantuntijoita eri aloilta. Projektin toteutumista seurataan asiakaspalautteen ja osallistujamäärien perusteella.

Hankkeen arviointi

Projekti toteutettiin vuonna 2017 Kirjasto-Voimala konseptilla, jossa toimittajat Marketta Mattila ja Raisa Rauhamaa vetivät keskusteluiltoja. Tilaisuuksissa oli yleensä  kolme vierasta keskustelijoina. Kaikilla on hieman eri näkökulma illan teemaan. Teemoina olivat metsän terveysvaikutukset, Amerikan ihmemaa sekä aivot ja mielenhallinta. 

Projekti jatkui vuonna 2018, jolloin järjestettiin kaksi erillistä keskustelutilaisuutta, aiheina Suomen historia sekä vuoden 1918 tapahtumat. Tilaisuuksiin liittyi lainattavan aineiston näyttelyitä, jotka kiinnostivat asiakkaita. Projektin viiteen järjestettyyn tilaisuuteen osallistujia oli yhteensä 494.  

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projekti toteutti kiinnostavasti uuden kirjastolain henkeä edistäessään kulttuurista ja yhteiskunnallista keskustelua. Asiakaspalaute oli kauttaaltaan myönteistä. Kirjasto-Voimala on tilaisuutena kiinnostava ja elävä konsepti, mutta sen suunnittelu ja toteutus osoittautui työlääksi. Teemoja avaavien näkökulmien ja esiintyjien suunnittelu ja useiden ihmisten buukkaaminen samaan tilaisuuteen vaati paljon sovittelua. Monipuolisten näkökulmien tarjontaa onkin projektin jälkeen kehitetty niin, että kirjallisuusiltojen vetäjien painopisteet ja kohderyhmät vaihtelevat. Vieraita on kuitenkin pääsääntöisesti yksi. Hankkeessa toteutuneita tilaisuuksia oli alkuperäsitä suunnitelmaa vähemmän, koska saatu avustus oli haettua pienempi. Projektin omarahoitus on arvio projektiin käytetystä suunnittelusta, tiedotuksesta ja tilaisuuksien käytännön järjestämisestä. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
494henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi