Kirjailijat tutuksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Limingan kirjasto
Limingan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Liminganraitti 5
91900
Kirjaston puhelin : 
050-3182044
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@liminka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Limnu
Y-tunnus : 
0186553-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Näätänen
Puhelin : 
050 5236361
Sähköposti : 
sanna.naatanen@liminka.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjailijat tutuksi -hankkeen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja aikuisten lukuharrastusta kirjailijavieraiden avulla. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pyydetään kouluilta palautetta kirjailijavierailujen jälkeen.
Kirjastoissa seurataan lähtevätkö kirjailijavieraiden teokset lainaan vierailujen yhteydessä ja välittömästi sen jälkeen. 

Kuvaus : 

Kirjailijat tutuksi -hankkeen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja aikuisten lukuharrastusta kirjailijavieraiden avulla. Hankkeessa toteutetaan neljä kirjailijavierailua Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kunnan kouluihin ja kirjastoihin. Yksi kirjailijavierailuista toteutetaan virtuaalisesti. Vierailut järjestetään yhteistyössä Lukukeskuksen kanssa. 

Yleisen kirjaston hankerekisterin mukaan kirjastojen kokemukset kirjailijavierailujen vaikutuksista ovat olleet positiivisia. Hankeraporteissa todetaan, että kirjailijavierailu on piristänyt kyseisen kirjailijan teosten lainaamista ja lapset ja nuoret ovat kokeneet vierailut innostavina.

Neljän kunnan yhteisellä hankkeella vähennetään matkakustannusten osuutta vierailujen kokonaiskustannuksissa. Samalla helpotetaan vierailujen organisointia, kun järjestelyvastuuta voidaan jakaa useamman kirjaston kesken.

Ala- ja yläkoulujen kirjailijavierailut toteutetaan neljän päivän vierailuina, jotta vieras ehtii tehdä vierailut kaikkien kuntien kouluille. Alakoulujen vierailuissa Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän kouluille varataan kaksi esiintymistä ja Lumijoelle yksi. Yläkoulujen vierailussa Liminkaan tarvitaan kaksi esiintymistä, Kempeleeseen, Tyrnävälle ja Lumijoelle yksi.

Aikuisille suunnattu kirjailijavieras täytyy varata neljälle päivälle, jotta hän ehtii vierailla kaikilla paikkakunnilla sellaiseen aikaan, että yleisö pääsee paikalle. Jos sopiva kirjailija löytyy, yhdistetään koulujen ja aikuisten kirjailijavierailuja. Tällöin sama kirjailija esiintyisi kouluille päivällä ja illalla kirjastolla, kaikille avoimessa tapahtumassa.

Kirjailijat tutuksi -hankeen omarahoitusosuus muodostuu kirjastojen hallinnointi- ja organisointikuluista, kirjailijavieraiden kuljetuksesta kunnan sisällä ja paikkakuntien välillä, sekä vierailijoiden lounaskustannuksista. Omarahoitusosuus jaetaan järjestävien kirjastojen kesken. Koulujen omarahoitusosuus muodostuu vierailujen organisointiin käytetystä opettajien työajasta.

 

Kustannukset:
- Kirjailijavieraan palkkio 2 x 4 päivää isoille ryhmille (alakoulu ja yläkoulu):  1600 € = 3200 €
- Virtuaalivierailu 4 esiintymiskertaa: n. 450 €.
- Kirjailijavieraan palkkio 4 päivää, esiintymiset kirjastoissa: 4 x 250 € = 1000 €
- Kirjailijavieraan matkat (arvio perustuu lentohintoihin Hki - Oulu, menopaluu): 3 x 160 € = 640 €
- Matkakorvaukset vieraan kuljetuksesta vierailun aikana: 76 € / vierailu = 228 € (omarahoitusosuus)
- Yöpymiset 3 x 3 yötä: à 90 €/ yö =  810 €
- Lukukeskuksen palvelumaksu: 2 x 4 päivän vierailu 180€ + virtuaalivierailu n. 150 € + kirjastovierailut 90 € = 420 €
- Kirjaston työtekijöiden ja opettajien työaika 35 tuntia (n. 8 h / vierailukerta): = 875 € (omarahoitusosuus)
- Kirjailijan lounas: á 8 € x 12 pv = 96 € (omarahoitusosuus)
- Markkinointikustannukset aikuisille suunnatuista tapahtumista (lehti-ilmoitus, julisteet ja työaika): 580 €  (omarahoitusosuus)

Hankkeen kustannukset yhteensä:8299 €
Haettava summa: 6520 €
Omarahoitusosuus: 1779 €

 

Hankkeen aikataulu: 
Hankeaika 1.8.2017-31.12.2018
Kirjailijavierailut sijoitetaan hankeajalle tasaisesti, n. yksi vierailu / 6kk.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lumijoen kunnankirjasto, Kempeleen kunnankirjasto, Tyrnävän kunnankirjasto, osallistuvien kuntien koulut.
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lumijoen kirjasto
Sari  Tornio (sari.tornio@lumijoki.fi)
Toripolku 3, 91980 Lumijoki

Kempeleen kirjasto
Anne Toppari (anne.toppari@kempele.fi)
Zeppeliinintie 1, 90450 Kempele

Tyrnävän kirjasto
Ritva Nikula (ritva.nikula@tyrnava.fi)
Meijerikatu 3, 91800 Tyrnävä 

Aiemmat hankkeet: 

Vastaavia hankkeita on kirjastoissa ollut useita. 
Mm. Sievin ja Alavieskan yhteishanke: Tavataan kirjailija lukemisen ja kirjoittamisen tueksi
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/tavataan-kirjailija-lukemisen-ja-kirj...

Askolan kirjaston Kirjailija ja lukija -hanke:
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjailija-ja-lukija 

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 520
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 779
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 299
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi