Kirjallisia tapahtumia aikuisille Lukki-kirjastoissa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019 3691477
Kirjaston sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050 462 1642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Edistää lukemista ja lukutaitoa

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä. Tapahtumien palaute.

Kuvaus : 

Lukki-kirjastoissa järjestetyissä kirjallisissa tapahtumissa on ollut paljon kävijöitä. Asiakkaat toivovat, että kirjastot järjestävät tilaisuuksia, joissa voi tavata kirjailijoita. Lukuharrastus lisääntyy, kun paikkakunnalla on ollut kirjallisuusilta. Lukki-kirjastojen asiakkaat voivat liikkua kuntarajojen yli kirjastojen järjestämiin tapahtumiin. Esim. Tutustu tekijään-teemalla järjestetty Lukki-kirjastojen hanke sai näkyvyyttä ja suosiota mm. yhtenäisen mainostamisen vuoksi. Kussakin Lukki-kirjastossa järjestetään kuukausittain kirjallinen tapahtuma syksyllä 2017, keväällä ja syksyllä 2018. Tapahtumia on yhteensä 36 kertaa, á 350 € matkakustannuksineen. Kustannukset ovat yhteensä 12 600 €, joista oma osuus on 2520 €.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Karkkilan kaupunginkirjasto, Vihdin kunnankirjasto
Aiemmat hankkeet: 

Lukki-kirjastojen Tutustu tekijään Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustuksella v. 2014-2015.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 080
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 520
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi