Kirjasto avoinna iittiläisille
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Iitin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kausansaarentie 3
47400
Kirjaston puhelin : 
040 483 3800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@iitti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Iitti
Y-tunnus : 
0158766-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Niina Honko
Puhelin : 
040 4833732
Sähköposti : 
niina.honko@iitti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen ideana on avata kirjaston palvelut ja tila laajemmin kuntalaisille sekä uudistaa ja parantaa Iitin kunnankirjaston asiakaspalvelua toteuttamalla omatoimisen kirjaston käyttömahdollisuus. Tätä varten kirjastoon hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti, kulunvalvontajärjestelmä ja valvontakamerat. Projektin yhteydessä kirjaston tilaa ja asiakkaiden tapaa toimia siinä mietitään uudelleen. Yksi osa tätä on uuden palvelutiskin suunnittelu ja hankinta. Omatoimikirjaston perustaminen mahdollistaa aukioloaikojen pidentämisen, kirjastotilan monipuolisemman käytön ja asiakaspalvelun laatuun panostamisen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen onnistumista seurataan ainakin automaatin käyttölukujen, omatoimikirjaston käyttölukujen, kävijämäärän, lainauslukujen sekä asiakaspalautteen perusteella.

Kuvaus : 

Hankkeen kuvaus

Kirjasto on kuntien palveluista kaikkien rakastetuimpia ja Iitin kunnakirjasto on tunnettu hyvästä asiakaspalvelustaan. Yhä useampien palvelujen karatessa pienestä kunnasta verkkoon tai suurempiin kaupunkeihin korostuu kirjaston tarjoaman tilan ja henkilökohtaisen palvelun merkitys. Toisaalta yhä suurempi osa kuntalaisista on tottunut käyttämään palveluita itsenäisesti ja oman aikataulunsa mukaisesti esimerkiksi muissa Kymenlaakson kirjastoissa. Iitin kunnankirjasto on iittiläisille tärkeä palvelu, kulttuuri- ja yhdistystoiminnan keskus, ajanvietto- ja kohtaamispaikka ja tuki arjen ongelmatilanteissa etenkin, mitä tulee sähköisten palvelujen käyttöön.

Hankkeen ideana on avata kirjaston palvelut ja tila laajemmin kuntalaisille sekä uudistaa ja parantaa Iitin kunnankirjaston asiakaspalvelua toteuttamalla omatoimisen kirjaston käyttömahdollisuus. Tätä varten kirjastoon hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti, kulunvalvontajärjestelmä ja valvontakamerat. Projektin yhteydessä kirjaston tilaa ja asiakkaiden tapaa toimia siinä mietitään uudelleen. Yksi osa tätä on uuden palvelutiskin suunnittelu ja hankinta. Omatoimikirjaston perustaminen mahdollistaa aukioloaikojen pidentämisen, kirjastotilan monipuolisemman käytön ja asiakaspalvelun laatuun panostamisen.

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Itsepalveluautomaattien hankinta mahdollistaa itsenäisesti toimivalle asiakkaalle nopean asioimisen ja tarjoaa yksityisyyttä lainatun aineiston suhteen sitä haluaville. Henkilöstöresurssien pienentyessä automaatit vapauttavat asiakaspalveluhenkilökunnan keskittymään vaativampaan tiedonhakuun ja muuhun henkilökohtaiseen palveluun.

Omatoimikirjaston avulla kirjaston aukioloa on mahdollisuus laajentaa lisäämällä miehittämätöntä aukioloaikaa, jolloin aineiston palauttaminen ja lainaaminen ja muu kirjastonkäyttö, kuten lehtien lukeminen, onnistuu itsenäisesti aamusta iltaan ja tiettyyn kellonaikaan on mahdollisuus saada henkilökohtaista kirjastopalvelua. Myös sunnuntaiaukiolo on omatoimikirjaston kautta mahdollinen. Palvelujen laajentamisella tavoittellaan uusia käyttäjiä. Omatoimikirjasto on myös luottamuksen osoitus kirjastolta kuntalaisille, mikä voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja käyttäjien tunnesidettä omaan kirjastoon.

Laajempi aukiolo lisää joustavuutta, minkä uskotaan palvelevan useita asiakasryhmiä. Työssäkäyvien mahdollisuus asioida kirjastossa oman aikataulunsa mukaan paranee. Iitin kunnassa on 1.8.15 yhdistetty kaksi kyläkoulua isompaan ja aikaisempaa suurempi määrä Kausalan koulun oppilaita on koulukuljetuksen piirissä. Laajempi aukioloaika palvelisi myös yläkoulun ja lukion oppilaita. Koulukuljetusten aikatauluista riippuvaiset koululaiset ja opiskelijat voivat tulla kirjastoon omatoimiaikana esimerkiksi odottamaan koulupäivän alkamista.

Kunnassa on pitkään ollut pula sopivista kokoustiloista. Laajemmat aukioloajat laajentavat mahdollisuuksia käyttää kirjaston tiloja kokouskäytössä. Omatoimikirjasto tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää rauhallista työskentely- ja opiskelutilaa pidempään. Kirjaston langaton verkko ja mahdollisesti tietokoneet ovat myös omatoimiaikana käytettävissä esimerkiksi laskujen maksuun.

Itsepalveluautomaatit muuttavat merkittävästi tapaa, jolla käyttäjät asioivat kirjastossa. Palvelutiskin uusimisella parannetaan sen toimivuutta asiakaspalvelussa sekä henkilökunnan ergonomiaa. Palvelutiskin uusiminen mahdollistaa kirjastotilan miettimisen uudelleen huomioiden esimerkiksi itsepalveluasiakkaat, aikaa vievät tietopalveluasiakkaat ja yksityisyyttä edellyttävät asiakaspalvelutilanteet (esim. uusien asiakkaiden ja Celia-asiakkaiden rekisteröinti). Kirjaston nykyinen palvelutiski on käyttötarkoitukseensa vanhanaikainen, epäergonominen, raskasrakenteinen ja huonossa kunnossa.

Hankkeen toteutus

Aikataulu: 1.1.2016 - 31.12.2017

Iitin kunnankirjaston asiakaspalvelun muutosten suunnittelu alkaa heti vuoden 2016 alusta. Muutokset toteutetaan porrastaen, niin että ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön automaatti tai automaatit ja suoritetaan lainaustiskin muutokset. Tämä antaa myös kirjaston käyttäjille mahdollisuuden totuttautua asteittain omatoimisuuteen. Automaatit ja lainaustiski kilpailutetaan helmi-maaliskuussa 2016 ja ne pyritään saamaan käyttöön kesällä 2016.

Kulunvalvonnan, turvallisuuden ja käytettävyyden kannalta välttämättömät muutokset kirjastotilaan ja niiden tarkemmat kustannukset kartoitetaan keväällä tai kesällä 2016. Kulunvalvontajärjestelmä ja valvontakamerat kilpailutetaan kesällä tai syksyllä 2016. Järjestelmän hankinnassa otetaan huomioon optio RFID-aineistotunnistukselle sekä RFID-varkaudenestolle. Omatoimikirjasto pyritään saamaan toimintaan vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Henkilökunnan ja asiakkaiden tutustuttaminen ja perehdytys laitteiden käyttöön on tärkeä osa hanketta. Henkilökuntaan kuuluu datanomin koulutuksen saanut kirjastovirkailija, jolla on hyvät valmiudet laitteiden käyttöönottoon ja opastukseen. Automatisointiin ja omatoimiasiointiin liittyy paljon pelkoja ja ennakkoluuloja, joiden takia olisi hyvä saada paikallinen yhteisö ja käyttäjät jo aikaisessa vaiheessa tutustumaan laitteisiin ja tilaan sekä antamaan palautetta niiden käytettävyydestä. Omatoimikirjaston käyttösääntöjä, käytäntöjä ja aukioloaikoja tarkennetaan hankkeen edetessä ja muokataan vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa ja käyttökokemusten perusteella.

Tulosten mittaaminen

Hankkeen odotetaan lisäävän asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kirjaston aukiolotunteja, sekä näiden kautta asiakas- ja lainamääriä. Kokemukset muista kirjastoista ovat rohkaisevia. Kirjastossa mitattavat laina- ja kävijäluvut, uudet asiakkaat sekä aukiolotunnit ovat hyviä ja selkeitä mittareita hankkeen vaikuttavuudelle. Asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata käymällä keskustelua kuntalaisten kanssa, keräämällä asiakkailta saatua palautetta ja suorittamalla omatoimikirjaston käyttöönotosta asiakaskyselyitä. Mahdollisia ongelma- ja häiriötilanteita tulee myös seurata tarkkaan mm. kuluvalvontajärjestelmän lokitiedoista ja tarvittaessa valvontakameran tallenteista.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannukset koostuvat seuraavista osa-alueista:

 1. Omatoimikirjaston kulunvalvontajärjestelmä, kameravalvonta, hälytysjärjestelmän muutostyöt
 2. Lainaus- ja/tai palautusautomaatti, viivakoodinlukija, kuittitulostin
 3. Palvelutiskiremontti, vanhan tiskin purkaminen, uusien säädeltävien sähköpöytien hankinta
 4. Suunnitteluun, toteutukseen, henkilökunnan ja asiakkaiden perehdytykseen ja tiedottamiseen käytetyt työtunnit ja resurssit

Kustannusten erittely (alv 0):

Hankeavustuksella rahoitettava:

 • Kulunvalvontajärjestelmä laitteineen ja ohjelmineen 7000,00 €
 • Lainaus- ja/tai palautusautomaatti, viivakoodinlukija, kuittitulostin 5000,00 €

Haettava hankerahoitus yhteensä 12 000,00 €

Itserahoitettavat kulut (omarahoitusosuus, alv 0 )

 • Valvontakamerat 2000,00 €
 • Palvelutiskin purkaminen ja uuden tiskin hankinta 4000,00 €
 • Hälytysjärjestelmän muutostyöt 2000,00 €
 • Henkilökunnan työtunnit 500,00 €
 • Muut tarvikkeet ja ilmoituskulut 500,00 €

Omarahoitusosuus yhteensä 9000,00 €

Hankkeen kustannukset yhteensä 21 000 €.

Aiemmat hankkeet: 

Useat vastaavanlaiset omatoimikirjasto-, itsepalvelukirjasto- ja avoin kirjasto -hankkeet.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi