Kirjasto ja digimaailma kotipalveluasiakkaiden tavoitettavaksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvan ottaja Hilkka Heikkinen
Kemin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Marina Takalon katu 3
94100
Kirjaston puhelin : 
016 258252
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kemi
Y-tunnus : 
0210427-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Esko Nousiainen
Puhelin : 
040 487 3162
Sähköposti : 
esko.nousiainen@kemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Luodaan yhteistyömalli kirjaston ja lähihoitajakoulutuksen välille, jolla lisätään kirjaston palveluiden saavutettavuutta vanhus- ja vammaisväestölle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uusien kirjakassi-asiakkaiden määrä

Uusien Celia-kirjaston asiakkaiden määrä

Palautteet asiakkailta, opiskelijoilta, opettajilta  sekä  kirjaston henkilökunnalta toiminnan onnistumisesta.

Kuvaus : 

Kemin kaupunginkirjasto toimii yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa hankkimalla CD-levyillä äänikirjoja lukuesteisille sekä opastamalla asiakkaita Celia-kirjaston asiakkaiksi. Kirjastossa on myös muita äänikirjoja ja aineistoja, joita toimitetaan kirjakasseissa kotona-asuville liikuntaesteisille asiakkaille yhteistyössä Kemin kotipalvelun kanssa. Kirjaston kokoelmiin kuuluu laaja kokoelma e-kirjoja sekä e-äänikirjoja ja vuodesta 2017 alkaen musiikkitietokantoja, joita asiakkaat voivat kuunnella kotona. 

Kemin Ammattiopisto Lappiassa aloittaa lähihoitajaopiskelun vuosittain 120 lähihoitajaopiskelijaa. Opiskeluun kuuluu 7 viikon harjoittelujakso kummiasiakkaan kanssa kotipalvelussa sekä 7 viikon varsinainen harjoittelujakso työelämässä. Vuosittain näitä opintojaksoja on yhteensä 5. 

Opiskelijat Kemiin tulevat lähialueilta ja sijoittuvat myös osittain tulevaisuudessa Lappiin tai Pohjois-Suomeen. Pohjois-Suomessa kirjastopalveluiden saavutettavuus on erittäin tärkeää pitkien etäisyyksien vuoksi. Kirjastoaineistojen saavutettavuutta voidaan lisätä uusilla palvelumuodoilla sekä digitaalisilla aineistoilla ja niiden käyttöön tarkoitettujen laitteiden opastuksella. Opiskeluaikana saatu kokemus siirtyy jatkossa myös lähihoitajien tuleville työpaikoille uutena osaamisena ja kirjastopalveluiden tuntemuksena. 

Hankkeessa on tarkoitus valmentaa kirjaston henkilökunta neuvomaan ja opastamaan digitaalisen aineiston käyttöä erilaisilla laitteilla ja käyttöliittymillä, jonka jälkeen he voivat opettaa samat taidot lähihoitajaopiskelijoille ja antaa samalla perusteellisen opastuksen kirjaston muihin palveluihin. Kirjaston henkilökunta voi jatkossa opastaa myös kirjastossa asioivia asiakkaita entistä paremmin erillaisten aineistojen käyttöön. 

Lähihoitajaopiskelijat opastavat harjoitteluaikanaan omia kummiasiakkaitaan kirjastopalveluiden sekä digitaalisten aineistojen käyttöön ja esim. Celia-kirjaston asiakkaiksi. Työ jatkuu normaalina yhteistyönä hankkeen loputtua. Yhteistyömalli on siirrettävissä jatkossa mihin tahansa vastaavaan oppilaistosten ja kirjastojen yhteistyöhön. 

Hankkeen varoilla hankitaan 24 sim-kortillista tablet-tietokonetta, jotka toimivat opiskelijoilla opetusvälineinä. Samalla he voivat innovoida ja testata laitteita myös muuhun kotipalvelun opastustyöhön esim. eri tiedonhakutehtävissä ja yhteydenpidossa tai konsultoinnissa kotipalvelun kanssa. Tablet-tietokoneiden hankkeen aikaisista ja tulevista käyttökustannuksista vastaa Kemin kaupunginkirjasto käyttötaloudestaan ja Ammattiopisto Lappian opetuskauden ulkopuolella laitteet ovat kirjaston muussa opetuskäytössä esim. seniorien tiedonhakutaitojen vahvistamisessa. 

Hankkeeseen palkataan työntekijä 4 kuukauden ajaksi ja hankitaan tablet-tietokoneet sekä tuotetaan opetusmateriaalia yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa.

 

Hankkeen aikataulu: 

Elokuu 2017 Hanketyöntekijän palkkaaminen ja oppimateriaalin tuottaminen lähihoitajaopiskelijoille yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa, palautelomakkeiden laatiminen. 

Syyskuu 2017 Kirjaston henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja lähijhoitajaopiskelijoiden opetuksen aloitus. 

Lukukausi 2017-2018 Lähihoitajaopiskelijoita opetetaan kirjaston henkilökunnan toimesta aina harjoittelujakson alussa ja heiltä kerätään palaute jakson loputtua esim. learning cafessa ja palautelomakkeilla.

Toukokuu 2018 palautteiden analysointi ja projektin loppuseminaari. 

Kesäkuu 2018 Hankeyhteenvedon kirjoittaminen ja tulevan toiminnan suunnittelu ja ohjeistus. 

Syksy 2018 työ jatkuu normaalina toimintana ja se arvioidaan vuoden 2018 lopussa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Haettavan avustuksen kustannusarvio:

 

Hanketyöntekijän palkka 4 kk sivukuluineen: 12 000 euroa

 

Opetusmateriaalin tuottaminen, seminaari- yms kulut 1 000 euroa

 

24 kpl tablet-tietokoneita a´300 euroa 7 200 euroa

 

Yhteensä 20 200 euroa

 

 

 

Kirjaston omavastuuosuus: 

 

Kirjastohenkilökunnan työpanos: hankkeen aikainen opiskelu ja opetustyö yhteensä vähintään yhden kuukauden työpanos hankkeen aikana koko henkilökunnalta 3 000 euroa

Tablet-tietokoneiden käyttökustannukset kirjaston käyttötaloudesta  

 

a´ 9.90€ /kk (KL-kuntahankinnat puitesopimus) 2 851,20 €/v 

 

Omavastuuosuus yhteensä 5 851,20 €

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ammattiopisto Lappia, Celia-kirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ammattiopisto Lappia / Pekka Tiitinen

Celia kirjasto / Elina Kilpiö

Aloituspäivämäärä : 
02/07/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 851
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 200

Hanke luo muuallekin monistettavan mallin, jossa lähihoitajaopiskelijoiden vanhustyön opintoihin nivotaan kirjaston kotipalvelut.

 
okm
avi