Kirjasto ja kirjallisuus – maakuntakirjaston Lappi-kokoelman av-arkisto ja historialliset kirjaharvinaisuudet käyttäjien ulottuville
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Lapinkävijät, Pohjoinen kulttuuri kuvina html-sivu
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Jorma Eton tie 6
96100
Bibliotekets telefonnummer : 
050-3151489
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto.lappi-osasto@rovaniemi.f
ISIL-kod : 
FI-Rm
FO-nummer : 
1978283-1
Ansvarsperson : 
Irene Piippola
Telefonnummer : 
050-3151493
E-post : 
irene.piippola@rovaniemi.fi
Projektbeskrivning : 

Lapin maakuntakirjastolla oli 1960- ja 1970-luvuilla tiivis yhteys Pohjoiset kirjailijat ry. toimintaan. Kirjastonjohtaja ja kirjailija Jorma Etto ehti toimia Pohjoiset kirjailijat ry:n sihteerinä ja puheenjohtajana. Hän loi ja ylläpiti suhteita etenkin Pohjoiskalotin kirjailijoihin ja kirjastoihin arktisilla alueilla. Kaupunginkirjaston tiloissa järjestettiin kirjallisuustilaisuuksia, joihin Lapin ja Pohjoiskalotin kirjailijat osallistuivat.

Kirjasto ja kirjallisuus –hankkeessa luotiin verkkojulkaisu, joka esittelee Lapin maakuntakirjaston ja lappilaisen ja saamelaisen kirjallisuuden risteäviä polkuja Jorma Eton johtajakaudella 1960-luvulta 1980-luvulle. Se kertoo Pohjoiset kirjailijat ry:n historiasta ja Lapin kirjailijoiden ja Rovaniemen kaupunginkirjaston merkkihetkistä ja merkittävistä tapahtumista, jotka usein järjestettiin kirjastossa.

Hankkeessa haastateltiin Pohjoiset kirjailijat r.y:n aktiivijäsenet, joita olivat Veikko ja Anna-Liisa Haakana, Pentti Harjumaa, Mirjam Kälkäjä, Oiva Arvola ja Jorma Etto. Nämä haastattelut teki hankevastaava Irene Piippola. Tutkija Riitta Kontio luovutti vuonna 1991 tekemänsä yhdistyksen aktiivijäsenen, edesmenneen valokuvaaja Matti Saanion haastattelun kirjastolle.  

Edellisten lisäksi Irene Piippola haastatteli yhdistyksen puheenjohtajana 1970-luvulla toimineen Kauko Tasalan ja kirjastovirkailija, lausuja, 1970-luvulla kirjaston runopiirin vetäjänä toimineen Kaisu Kairakarin.

Verkkojulkaisu "Pohjoinen puhuu" sisältää ääntä (haastattelut), valokuvia ja kokotekstisiä tiedostoja (lehtileikkeet, Pohjoiset kirjailijat ry jäsenlehdet, Kirjallisuusliite, julkaisujen kansilehdet). Sivut päivitetään tekijänoikeussäädösten sallimissa rajoissa osaksi Lapinkävijät-html-sivustoa (http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/). Haastatteluista on liitetty otteita verkkosivustolle, ja ne ovat kokonaisuudessaan kirjaston äänitekokoelmassa kuunneltavissa, kuten muukin alkuperäismateriaali.

Kirjaston suppeahko äänitekokoelma lähinnä 1970-luvulta (8 avokelaa, 8 c-kasettia) kirjaston järjestämistä ja kirjastossa järjestetyistä tilaisuuksista digitoitiin nykytallennusmuotoon (cd, dvd). Lisäksi skannattiin kirjaston diakuvakokoelmaasta otteita Lapin luonnosta, taiteesta, Aalto-kirjastorakennuksesta.

Tässä hankkeessa digitoitiin lisäksi kaksi kysyttyä Lappi-historiateosta:  G.A. Andersonin historiateokset Perä-Pohjolan ja Lapin asutusvaiheista vuodelta 1911 ja  Rovaniemen pitäjä vuodelta 1915. Kirjat on alunperin kirjoitettu vaikeasti nykylukijalle avautuvalla fraktuura-kirjaisimella, ja tässä hankkeessa ne kirjoitettiin nykyaikaiseen kirjoitusasuun ja digitoitiin. Tekstitiedostot löytyvät Lapponica-tietokantahaussa ja ne päivitetään osaksi kirjaston digitoidut aineistot –lähteitä.

Webbsidor, publikationer och material: 

http://lapinkavijat.rovaniemi.fi -sivustolle uusi sisältö, työnimi: Pohjoinen puhuu
Pohjoiset kirjailijat historiikki käsikirjoitettu, haastateltu ja digitoitu, alkuperäinen materiaali kirjaston arkistoissa.

Anderssonin kysytyt historiateokset on saatettu luettavaan ja käytettävään asuun.

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa koottiin, tallennettiin ja kirjoitettiin näkyville arvokas, uusia uria avannut kausi (varsinkin 1960-1970 -luvut) Lapin maakuntakirjaston historiassa. Kirjaston vahva panos kirjallisuuden areenalla tuodaan näkyville. Jorma Eton arvokas elämäntyö kirjastonjohtajana tuodaan esille. Lapin kirjallisuus saa näkyvyyttä.

Fortsatta åtgärder: 

Lapinkävijät -sivustolle uusi ilme ja toimintaympäristö. Hanke tuotti ensimmäisen lappilaisen sisällön (ei lapinkävijän) Lapinkävijöihin. Ennen kuin tehty työ (Pohjoinen puhuu) voidaan päivittää verkkoon, on Lapinkävijät -kotisivu uusittava vastaamaan nykytilannetta eli suunniteltava graafisesti uudelleen kahden polun sivuksi: "lapinkävijät" ja "lapissa olijat".

Projektet börjar : 
30/04/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€19 383
Egen finansiering: 
€4 477
Budget sammanlagt: 
€22 384
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€23 500
Egen finansiering: 
€4 500


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€19 000

Hankkeessa tallennetaan paikallista kulttuurihistoriaa. Katso myös Perustelumuistio 2012 Hankerekisterin Ohjeet -valikosta.