Kirjasto kuntalaisten olohuoneena!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Urjalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Tampereentie 4, PL 42
31760
Kirjaston puhelin : 
040 335 4265
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@urjala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Urja
Y-tunnus : 
0157323-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Leppäkoski
Puhelin : 
040 335 4264
Sähköposti : 
kati.leppakoski@urjala.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kirjaston asemaa Urjalassa. Tärkeänä päämääränä on mataloittaa kynnystä tulla kirjastoon ja korostaa kirjaston asemaa kuntalaisten omana yhteisenä tilana.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä, osallistujamäärät, kirjaston kävijämäärä

Kuvaus : 

Hankkeen kohderyhmänä on koko kunnan väki. Kirjasto on yhteisöllinen kohtaamispaikka. Kirjastosta tarjotaan tila niin harrastamiseen, oppimiseen, työskentelyyn kuin kansalaistoimintaankin. Kirjasto on siis tarkoitettu kaikille. Kuten tulevassa uudessa kirjastolaissa mainitaan, kirjaston tavoitteena on edistää kaikkien väestöryhmien lukemista ja kehittää siihen liittyviä palveluja ja toimintamuotoja, kuten lukupiirejä. Urjalan kirjastossa lukupiiritoimintaa voitaisiin aluksi kokeilla senioriasiakkaille suunnattuna. Tällöin kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi muistelu- ja kirjapiirit. Kirjaston henkilökunta voisi tehdä myös lukupiirivierailuja vanhainkoteihin. Lukupiiritoimintaa voitaisiin myöhemmässä vaiheessa kokeilla myös muissa asiakasryhmissä. Hankkeen yhteydessä järjestetään toimintaa myös junioriväelle ja nuorisolle innostaen heitä tarttumaan kirjaan mm. vinkkausten ja teatterin avulla. Kuten tulevassa kirjastolaissa mainitaan, kirjasto voi järjestää päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa niin työpajoja, kirjavinkkausta kuin kirjailijavierailuja. Urjalan kirjasto on tehnyt yhteistyötä koulujen, päiväkotien, paikallisten ja alueellisten yhdistysten kanssa, ja tarkoituksena olisi jatkaa tätä yhteistyötä. Yhteistyön muotoja olisivat esimerkiksi kirjaston henkilökunnan itse toteuttamat kirjavinkkaustilaisuudet sekä lastentapahtumat. Kirjailijavierailut kouluihin ja kirjastoon nähdään myös yhtenä mahdollisuutena. Kolmas hankkeen tavoitteista on erilaisten tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäminen eri asiakasryhmille. Mukana olisi sekä tietopohjaisia teemoja että käsillätekemistä. Esimerkkinä ovat erilaiset asiantuntijaluennot sekä askartelu- ja käsityöillat. Käsityöpiiri onkin jo vakiintunut yhdeksi urjalalaisten kohtaamispaikaksi ja tätä toimintaa halutaan jatkaa edelleen. Myös elokuvat voivat houkutella kirjastoon uusia asiakkaita. Urjalalaiset voivat myös itse ehdottaa heille sopivaa toimintaa, jolloin asukkaiden mielipiteet tulevat myös kuulluksi. Kirjaston fyysinen sijainti keskellä kylää edesauttaa vaivatonta pääsyä tapahtumiin. Avustuksesta osa käytetään sijaisen palkkaamiseen, mikä mahdollistaa vakituisen henkilökunnan keskittymisen edellä kuvattuun työhön. Avustuksen avulla saadaan myös palkattua erilaisia asiantuntijoita, toiminnanohjaajia ja kirjailijoita kirjaston tapahtumiin. Hankeavustuksen avulla voidaan ylipäätään järjestää tällaista toimintaa tiukentuvan kuntatalouden paineessa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

päiväkodit, koulut, paikalliset yhdistykset, kansalaisjärjestöt, kirjailijat, vanhainkodit

Aiemmat hankkeet: 

Kerran kuussa kirjastoon (2012), Kerran kuussa kirjastoon jatkossakin (2014), Kirjasto kylän sydän (2015)

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017 

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 

 
okm
avi