Kirjasto lähipalvelukeskuksen ytimessä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 157 (Maaherrankatu 12)
70101
Kirjaston puhelin : 
044 718 2314
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Koistinen
Puhelin : 
0447182360
Sähköposti : 
minna.alina.koistinen@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on muotoilla ja pilotoida käyttäjälähtöisiä ja toimivia palvelukokonaisuuksia - palvelukonseptia - uusiin lähipalvelukeskuksiin (Jynkkä ja Karttula), joissa kirjasto tulee olemaan mukana yhtenä yhteisöllisistä toimijoista mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotoimen ja kansalaisopiston kanssa sekä tavoitteena on hyödyntää tätä palvelukonseptia myös muihin peruskorjattaviin lähikirjastoihin, jotka sijaitsevat palvelujen keskiössä (mahdollisesti Nilsiän lähikirjasto).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- kävijämäärät
- asiakaspalaute ja yhteistyökumppaneiden palaute

Kuvaus : 

Toimintasuunnitelma

Hankkeen aikana muotoillaan kirjastopalvelujen konseptia Kuopiooon rakennettaviin lähipalvelukeskuksiin (Jynkän 2017 ja Karttulan 2018 lähipalvelukeskukset ja Nilsiän lähikirjasto mahd. 2017-2018), joissa kirjasto yhdessä muiden toimijoiden kanssa tarjoaa toiminnallisen ja tilallisen kokonaisuuden kuntalaisille. Tarkoituksena on tehdä näistä kirjastoista ns. laajennetun aukioloajan kirjastoja, jolloin asiakkaat voivat käyttää niitä silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Monen toimijan yhteiskäyttö vaatii palvelukonseptin huolellista suunnittelua.

Hankkeen aikana kirjastoissa myös luodaan ja pilotoidaan erilaisia konkreettista toiminnan sisältöjä, esim. kirjastojen opetustuntisuunnitelmat eri ikäisten mediakasvatuksen opetukselle, nuorten toiminta jne.

Hankerahalla palkkaamme vuoden ajaksi hanketyöntekijän, jonka tehtävänä on työstää kirjaston toimintoja ja palveluja sellaisiksi, että ne yhdessä muiden lähipalvelukeskuksen toimijoiden kanssa vastaavat mahdollisimman hyvin käyttäjäkunnan tarpeita. Hanke jää elämään toimivina käytänteinä kuntalaisten hyväksi. Hankkeessa suunnittelemme toiminnalle rungon: aukioloajat, omatoimiajat, henkilökunnan työskentelyajat ja muut käytänteet huomioiden henkilöstöresurssit ja lähipalvelukeskuksen muiden toimijoiden erityistarpeet.

Hankkeen myötä saavutettu toimintakonsepti olisi sovellettavissa myös tulevaisuudessa muissakin laajennetun aukioloajan kirjastoissa Kuopiossa, Pohjois-Savossa ja muuallakin Suomessa.

Taloussuunnitelma:
Hankkeen kulut:
Hanketyöntekijän palkka sivukuluineen
Aineet, tavarat, tarvikkeet
Laitteet

Aikataulu
3.4.2017 - 31.12.2018

Hanketeema
Kirjasto kaikille
Oppijan kirjasto
Vaikuttava kirjasto

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hankkeessa tarkastellaan yleisesti kuntalaisten tarpeita ja erityisesti nuorisopalvelun, perusopetuksen, kansalaisopiston, varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien kuntalaisten tarpeita.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Toimintasuunnitelma

Hankkeen aikana muotoillaan kirjastopalvelujen konseptia Kuopiooon rakennettaviin lähipalvelukeskuksiin (Jynkän 2017 ja Karttulan 2018 lähipalvelukeskukset ja Nilsiän lähikirjasto mahd. 2017-2018), joissa kirjasto yhdessä muiden toimijoiden kanssa tarjoaa toiminnallisen ja tilallisen kokonaisuuden kuntalaisille. Tarkoituksena on tehdä näistä kirjastoista ns. laajennetun aukioloajan kirjastoja, jolloin asiakkaat voivat käyttää niitä silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Monen toimijan yhteiskäyttö vaatii palvelukonseptin huolellista suunnittelua.

Hankkeen aikana kirjastoissa myös luodaan ja pilotoidaan erilaisia konkreettista toiminnan sisältöjä, esim. kirjastojen opetustuntisuunnitelmat eri ikäisten mediakasvatuksen opetukselle, nuorten toiminta jne.

Hankerahalla palkkaamme vuoden ajaksi hanketyöntekijän, jonka tehtävänä on työstää kirjaston toimintoja ja palveluja sellaisiksi, että ne yhdessä muiden lähipalvelukeskuksen toimijoiden kanssa vastaavat mahdollisimman hyvin käyttäjäkunnan tarpeita. Hanke jää elämään toimivina käytänteinä kuntalaisten hyväksi. Hankkeessa suunnittelemme toiminnalle rungon: aukioloajat, omatoimiajat, henkilökunnan työskentelyajat ja muut käytänteet huomioiden henkilöstöresurssit ja lähipalvelukeskuksen muiden toimijoiden erityistarpeet.

Hankkeen myötä saavutettu toimintakonsepti olisi sovellettavissa myös tulevaisuudessa muissakin laajennetun aukioloajan kirjastoissa Kuopiossa, Pohjois-Savossa ja muuallakin Suomessa.

Taloussuunnitelma:
Hankkeen kulut:
Hanketyöntekijän palkka sivukuluineen
Aineet, tavarat, tarvikkeet
Laitteet

Aikataulu
3.4.2017 - 31.12.2018

Hanketeema
Kirjasto kaikille
Oppijan kirjasto
Vaikuttava kirjasto

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€43 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi