Kirjasto oppijan tukena - kokeillen ja suunnitellen tulevaisuuteen
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pukkilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 15
07560
Kirjaston puhelin : 
0400 376 276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pukkila.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Pukki
Y-tunnus : 
0130729-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400 320 787
Sähköposti : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia, lukutaitoa ja monimuotoista oppimista tukevia palveluja, sekä toimintamuotoja Pukkilan ja Myrskylän kirjastojen ja alueella toimivien koulujen yhteistyölle ja laatia paikallisia opetussuunnitelmia tukeva yhteistoimintasuunnitelma kirjastojen ja koulujen yhteistyölle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lukudiplomien määrä ja tiedonhaun opetuskerrat

Kuvaus : 

Uuden opetussuunnitelman perusteiden seitsemästä laaja-alaisesta osaamiskokonaisuudesta ainakin kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito ja tieto ja viestintäteknologinen osaaminen koskettavat suoraan kirjaston toimialaa. Tämä avaa hyvän mahdollisuuden kehittää kirjaston toimintaa, sekä koulun ja kirjaston yhteistyötä kaikkien oppiaineiden puitteissa.

Pukkilan ja Myrskylän kirjastojen toiminta-alueella toimii kolme alakoulua jotka käyttävät kirjastoa myös pääasiallisena koulukirjastoinaan. Oppilaiden vapaa-ajalla tapahtuvalla kirjaston käytöllä on myös tärkeä oppimista tukeva ja kasvatuksellinen ulottuvuus. Pukkilan ja Myrskylän kirjastoilta puuttuu yhdessä koulujen kanssa laadittu yhteistoimintasuunnitelma kirjaston käytöstä oppimisen tukena. Suunnitelma auttaisi kohdentamaan oikein kirjaston voimavaroja ja tekisi kouluille kirjaston palveluiden käyttämisen opetuksen osana mutkattomammaksi.

 Samassa yhteydessä kirjaston kouluille tarjottuja palveluja kuten lukudiplomeita yhdenmukaistetaan helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Kirjastolta on koulujen taholta toivottu mm. tiedonhaun, nettietiketin ja erilaisten tekstien ymmärtämisen opastusta. Uuteen opetussuunnitelmaan kuuluvan ohjelmoinnin maailma on kouluille ja kirjastoille yhteinen tulevaisuuden haaste joka tarjoaa myös mahdollisuuksia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia, lukutaitoa ja monimuotoista oppimista tukevia palveluja, sekä toimintamuotoja Pukkilan ja Myrskylän kirjastojen ja alueella toimivien koulujen yhteistyölle ja laatia paikallisia opetussuunnitelmia tukeva yhteistoimintasuunnitelma kirjastojen ja koulujen yhteistyölle.

Toimenpiteet

Pukkilan kirjastosihteeri/Myrskylän kirjastosihteeri ryhtyy laatimaan suunnitelmaa yhteistyössä koulujen kanssa. Kirjasto järjestää kouluille suunnattuna toimintana tiedonhaun ja netiketin opetusta. Järjestetään kouluille kirjailijavierailuja ja kirjavinkkauksia, jotka tutustuttavat oppilaita erilaisiin teksteihin ja erilaisten kulttuuristen taustojen ymmärtämiseen. Kirjastossa järjestetään alakouluikäisille suunnattua toimintaa painopisteenä monilukutaidon kehittäminen ja oman sisällön tuottaminen kirjaston tarjoaman aineiston pohjalta. Kirjastojen lukudiplomeista kehitetään kouluille, oppilaille ja heidän perheilleen hyvin omaksuttava paketti. Kirjastoille hankitaan ohjelmoinnin kokeilemiseen kaksi kirjastojen yhteiskäytössä olevaa Lego Mindstorms robottia ja järjestetään ohjelmointikerho joka kokoontuu vuorotellen molemmissa kirjastoissa.

Hankkeen aikataulu

Keväällä 2016 kirjastosihteeri vierailee kouluissa opettajainkokouksessa tai viikkopalaverissa. Sovitaan suunnittelutytön etenemisestä ja muodostetaan työryhmä. Keskustellaan syksyllä ja järjestettävästä toiminnasta. Työryhmä aloittaa toimintansa.

Kesällä 2016 aloitetaan lukudiplomien uudistus ja  kiinitetään kirjailijavierailijat ja muut ulkopuoliset työntekijät syksyn ja kevään 2017 tapahtumiin

Syksyllä 2016 ohjelmointikerho alkaa, uudet koululaiset tutustetaan kirjaston käyttöön ja lukudiplomin suoritus alkaa, kirjailijavierailut ja kirjavinkkaukset kouluihin alkavat, tiedonhaun ja netiketin opetus aloitetaan

Kevät-syksy 2017. Toimintaa jatketaan. Yhteistoimintasuunnitelma valmistuu, päätetään pysyvistä toimintamuodoista. Toiminnan loppuyhteenveto

Kustannukset:

Avustus:

Kirjastosihteeri työskentelee suunitelman laatimisen parissa kaksi tuntia viikossa puolen vuoden ajan, korvaavan työvoiman kustannus 2358

Yksi kirjailijavierailu ja yksi vinkkaustilaisuus kolmeen kouluun 1800

Tiedonhaun ja netiketin opetuksen palkkakustannukset suunitelutöineen 600

kaksi Lego Mindstorms EV3 rakennussarjaa tarvikkeineen 800

Ohjelmointikerhon vetäjän korvaus 20*35 700

Matkakustannukset Torpin kouluun ja Myrskylään 142

6400

Omarahoitusosuus

 Kirjaston oma työpanos n. 5h viikko 6 kk n. 2883

Kannettava tietokone ohjelmointikerhon käyttöön 400

3283

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Myrskylän kunnankirjasto, Kirkonkylän koulu (Pukkila), Kirkonkylän koulu (Myrskylä)
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Myrskylän kirjasto: kirjastonhoitaja Jan Nyström, 0400 320 787, jan.nystrom@myrskyla.fi

Kirkonkylän koulu (Pukkila): Vs. rehtori Merja Jyrkilä, 040 554 7414, merja.jyrkila@pukkila.fi

Kirkonkylän koulu (Myrskylä): rehtori Vesa Karjalainen, 040 576 2853, vesa.karjalainen@myrskyla.fi

Aiemmat hankkeet: 

Utveckling av användarutbildningen (Pedersöre kommunbibliotek)

Lukuintoa Lapissa (Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto)

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 283
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 683
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi