Kirjastoautolla tulevaisuuteen - vai ei?
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Oma kuva
Sievin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Haikolantie 19
85410
Kirjaston puhelin : 
044-4883 237
Kirjaston sähköposti : 
sievinkirjasto@sievi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sievi
Y-tunnus : 
0189615-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Kaakinen
Puhelin : 
044-4883 237
Sähköposti : 
maarit.kaakinen@sievi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on selvittää, millaisia muita palveluita uusi kirjastoauto voisi tarjota kirjojen lainaamisen lisäksi, millaista rahoitusta sitä varten voisi saada, millaisia ratkaisuja muut kirjastot ovat tehneet hankkiessaan uutta kirjastoautoa sekä se, voisiko uuden kirjastoauton hankkia yhteistyössä jonkin naapurikunnan kanssa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisilla vaihtoehtoisilla palveluilla kirjastoauton toimintaa kunnassa voidaan korvata, jos uuden kirjastoauton hankkiminen ei toteutuisi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- Asiakkailta kerätyt kyselylomaketulokset kirjastoauton toiminnasta ja siihen liittyvät parannusehdotukset sekä toiveet uuteen kirjastoautoon ja sen mahdollisiin palveluihin liittyen

- Vierailuista toisiin uuden kirjastoauton hankkineisiin kirjastoihin ja niistä saatujen tietojen sovittaminen omaan toimintaympäristöön

- Vaihtoehtoisiin palveluihin tutustuminen kunnissa, joissa kirjastoautotoiminnasta on luovuttu ja niistä saatujen kokemusten sovittaminen omaan toimintaympäristöön

Kuvaus : 

Sievin nykyinen kirjastoauto, Pauliina II, on hankittu vuonna 1996 ja se saavutti kunniakkaan 20 vuoden iän toukokuussa 2016.

Kirjastoautolla hoidetaan Sievin kunnan kuuden kyläkoulun koulukirjastotoiminta sekä täydennetään keskustakoulun ja keskustan päiväkotien kirjastopalveluita, sillä he eivät aina ehdi käymään pääkirjastossa. Lisäksi auto liikennöi alueen kylillä tarjoten kirjastopalveluita niiden asukkaille. Sievin kirjastoauton palveluita myydään yhden päivän verran parillisina viikkoina myös Kannuksen kaupungille. Kesäaikaan kirjastoautolla ei liikennöidä, vaan se on seisokissa. Nykyisin kunnan kirjastolainauksesta lähes puolet (47,3 %) tulee kirjastoautosta ja lainausmäärä on kasvanut vuosittain eli auton palvelut ovat merkittävä osa kunnan kirjastotoimintaa.

Uuden kirjastoauton hankinta on siis tärkeämpää kuin koskaan, sillä nykyinen kirjastoauto on jo reilusti ylittänyt kirjastoautojen keskimääräisen toimintaiän, joka on noin 15 vuotta. Ikä ei myöskään ole tullut yksin, vaan kirjastoauto vaatii nykyisellään säännöllisiä huolto- ja korjaustoimenpiteitä, jotta se voisi jatkaa liikennöintiä reiteillään. Suuren remontin tarvetta tai nykyisen auton lopullista hajoamista ei kuitenkaan voida ennakoida ja tämän vuoksi uusi kirjastoauto olisi tärkeä hankinta kuntalaisten palveluiden turvaamisen kannalta.

Tämän hankkeen tarkoituksena on selvittää Sievin kunnan kirjastoautopalvelujen tulevaisuutta sekä rahoitusmalleja uuden kirjastoauton hankintaan ja sitä, voisiko kirjastoautopalveluita myydä myös muihin lähialueen kirjastoautottomiin kuntiin. Lisäksi hankkeessa selvitettäisiin myös sitä, millaisia vaihtoehtoisia palveluita kuntalaisille sekä kunnan kyläkouluille tarjottaisiin, jos kirjastoautotoiminta loppuisi Sievin kunnasta kokonaan. Hankkeen tarkoituksena on myös osoittaa kunnan päättäjille, että kirjastoautotoiminta on kunnalle tarkoituksenmukaista sekä tarpeellista toimintaa, jonka lakkauttamisen vaikutuksia ilman korvaavaa ratkaisua kunnan tulisi myös selvittää. Tätä tarkoitusta varten kerättäisiin myös kuntalaisten mielipiteitä kirjastoautotoiminnasta kyselyn muodossa, jonka tulokset voitaisiin esittää kuntapäättäjille yhdeksi näkökulmaksi. Hankkeen kautta voidaan myös selvittää, onko kirjastoautoa mahdollista hankkia yhteistyössä jonkin naapurikunnan kanssa. Samalla mietitään myös Tiekkö -kirjastojen yhteistyömahdollisuuksia kirjastoautotyön suhteen.

Hanketta varten palkataan viideksi kuukaudeksi työntekijä, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta sekä sen tulosten esittelystä yhdessä kirjastonjohtajan kanssa. Palkattava työntekijä vastaisi kirjaston asiakkaille sekä ei-käyttäjille suunnatun, kirjastoautotoimintaan liittyvän kyselyn suunnittelusta ja tuloksien analysoinnista, vierailuiden järjestämisestä kuntiin, joihin on hankittu tai ollaan hankkimassa uusi kirjastoauto tai joissa on luovuttu kirjastoautotoiminnasta. Lisäksi työntekijä vastaisi näistä vierailuista saatavien tietojen analysoinnista sekä vaihtoehtoisten palveluiden soveltuvuudesta Sievin kuntaan yhdessä kirjastonjohtajan kanssa. Kirjastonjohtajan tehtävänä on pitää yhteyttä kuntapäättäjiin sekä oman organisaationsa ulkopuolelle erilaisia rahoitusmalleja etsien. Kirjastonjohtaja vastaa myös Tiekkö -kirjastojen kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä. Lisäksi kirjastonjohtaja lähestyy naapurikuntia ja niiden kirjastoa pyytäen selvittämään mahdollisuutta joko kirjastoautopalveluiden ostamiseen tai jopa uuden kirjastoauton hankkimiseen yhteistyönä. Näissä tilanteissa palkattava työntekijä toimisi kirjastonjohtajan sijaisena peruskirjastotyössä, kuten asiakaspalvelussa.

Aikataulu loppukesä/syksy 2017.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
30/09/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 570
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 090
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 660
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi