Kirjastojen kotiseutuaineistot tunnetuiksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Toholammin kunnankirjasto
Toholammin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 2
69300
Kirjaston puhelin : 
040-1505280
Kirjaston sähköposti : 
toholammin.kirjasto@toholampi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tohol
Y-tunnus : 
0182779-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Kinnari
Puhelin : 
040-1505281
Sähköposti : 
satu.kinnari@toholampi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa kirjastojen kotiseutukokoelma-aineistojen saatavuutta, näkyvyyttä ja monipuolista käyttöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kotiseutuaineistojen käyttöasteen seuranta

Järjestetyt tapahtumat ja niihin osallistujat

Medianäkyvyys

Kuvaus : 

Sekä Toholammin että Lestijärven kirjastossa on lainattava kotiseutukokoelma, jota täydennetään aktiivisesti ja järjestelmällisesti kotiseutukokoelman hankintaperiaatteiden mukaisesti. Tällä hetkellä kotiseutuaineistoja ei vielä ole hyödynnettävissä verkossa.

Hankkeen tavoitteena on

 1. Kartoittaa ja käydä läpi molempien kirjastojen kotiseutukokoelmat ja selvittää, onko kokoelmissa aineistoa mitä olisi vielä luetteloitava. Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuuksia kuntien ja ja kotiseutuyhdistysten kanssa sekä kartoitetaan kuntien arkistojen kuva- ja arkistoaineistoa ja niiden hyödyntämistä hankkeessa.
 2. Digitoida kotiseutukokoelmien aineistoja ja siirtää niitä digi.kirjastot.fi -palveluun jonka kautta aineisto ovat saatavilla myös kansallisen Finna-palvelun kautta.
 3. Tehdä kotiseutuaineistoja näkyviksi sekä omassa että naapurikunnissa ja tehostaa aineistojen käyttöä tiedottamisella, tapahtumilla ja paikallishistoriaan liittyvällä luentosarjalla.

Yksi hankkeen keskeinen tavoite on digitoida kirjastojen kotiseutukokoelmien aineistoja ja saada ne näkyville ja käyttöön niin omassa kunnassa kun laajemmaltikin. Esimerkiksi Toholammin kirjaston kotiseutukokoelma sisältää mielenkiintoisen äänitesarjan paikallishistoriaan liittyvää muistitietoa, Lestijärvella taas on toivottu Lestijärven kotiseutuyhdistyksen julkaiseman Lestin Mutti -lehden numeroiden saamista digitoituun muotoon. Naapurusten Toholammin ja Lestijärven kirjastojen kotiseutukokoelmat sisältävät molemmat aineistoja, jotka kiinnostavat naapurikunnassakin - hankkeen kautta kokoelmat saadaan laajempaan käyttöön. Digitoidut kokoelmat on tarkoitus siirtää digi.kirjastot.fi -palveluun sikäli kun se on tekijänoikeuksien kannalta mahdollista. Järjestelmään luodaan kirjastoille omat kokoelmat.

Toholammin kirjastossa on digitointilaite, jolla voidaan digitoida esimerkiksi VHS-kasetteja. Kuva-aineistojen digitointia varten kirjastoille hankitaan yhteinen tasoskanneri, jolla voi skannata kuvia, dioja ja tekstiä. Skanneri tulee olemaan myös asiakkaiden käytössä.

Kotiseutukokoelmien sisältöjä nostetaan esiin seuraavin tavoin:

 • molemmissa kirjastoissa järjestetään paikallishistoriaan liittyvä luentosarja
 • kotiseutukokoelman aineistoja nostetaan esille mm. verkkokirjaston artikkeleissa, näyttelyin ja paikallislehtiin tarjottavin juttusarjoin
 • kotiseutukokoelmat yhdistetään paikallisiin tapahtumiin, esimerkiksi Lestijärvellä vuonna 2018 järjestettäviin kunnan 150-vuotisjuhlatapahtumiin

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Projektityöntekijä tekee kotiseutukokoelmien kartoitustyön sekä selvittää yhteistyön mahdollisuuksia. Projektityöntekijä digitoi kotiseutukokoelmien aineistoja ja vie ne digi.kirjastot.fi -palveluun. Projektityöntekijä työskentelee sekä Lestijärven että Toholammin kirjastoissa, projektityöntekijän pääasiallinen työskentelypiste on mahdollista sijoittaa kumpaan tahansa kirjastoon. Mahdollinen kotiseutuaineistoin luettelointi- ja kuvailutyö tehdään kirjastojen oman henkilökunnan voimin samoin kuin tapahtumien ja luentosarjojen järjestäminen.

 

Aikataulu

Hankkeelle laaditaan projektisuunnitelma keväällä 2017. Kartoitustyötä ja digitointia varten palkataan projektityöntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Projektityöntekijä aloittaa työt kesällä 2017. Projektityöntekijä käy läpi kirjastojen kotiseutukokoelmat ja selvittää yhteistyömahdollisuuksia paikallisten kotiseutuyhdistysten kanssa. Projektityöntekijä selvittää aineistojen tekijänoikeudet ja digitoi kokoelmien aineistoja vie ne digi.kirjastot.fi -palveluun.

Aineistojen mahdollinen luettelointityö tapahtuu syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Molemmissa kirjastoissa järjestetään paikallishistoriaan liittyvä luentosarja (kolme luentoa / kirjasto) vuoden 2018 aikana, samoin muut tapahtumat järjestetään vuoden 2018 aikana.

Kustannusarvio

Henkilöstökulut 10100e

 • Projektityöntekijän palkkaus ja kirjastojen henkilökunnan käyttämä työaika

Palvelujen ostot 2100e

 • Luennoitsijoiden palkkiot 6 x 350e (Lukukeskuksen ohjehinnasto)

Matkakustannukset 1900e

 • Luennoitsijoiden matkakulut 600e
 • Projektityöntekijän matkakulut 1300e

Tiedottaminen 600e

 • Ilmoitukset paikallislehdissä

Laitehankinnat 400e

 • Laadukas tasoskanneri diojen, kuvien ja tekstin skannaukseen
Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lestijärven kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lestijärven kunnankirjasto

Lestintie 38 A

69400 Lestijärvi

Aiemmat hankkeet: 

Iisalmi eilen ja tänään (Iisalmen kaupunginkirjasto 2016)

Kotiseutuaineisto käyttöön (Nakkilan kunnankirjasto 2015)

Kotiseutukokoelman digitointityö (Nokian kaupunginkirjasto 2013)

Kotiseutukokoelma kuuluu kaikille (Karkkilan kaupunginkirjasto 2013)

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi