Kirjastokiri - uusia verkostoja tekemässä
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
0861552423
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-kam
Y-tunnus : 
0214958-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Romppainen
Puhelin : 
0447100431
Sähköposti : 
erkki.romppainen@kajaani.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjastokiri-hankkeen tavoitteena on kannustaa, kirittää ja kehittää Kainuun kirjastojen yhteistyötä lukemisharrastuksen ja kirjallisuuden tuntemisen edistämiseksi. Tavoitteena on suunnitella yhdessä ja jalkauttaa Kainuun neljässä aikaisemmassa kirjallisuuden edistämisprojektissa saatuja käytäntöjä maakunnan kaikkiin kirjastoihin. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Yhteistyö, työparit

Kuvaus : 

Kirjastokiri-hankkeen tavoitteena on kannustaa, kirittää ja kehittää Kainuun kirjastojen yhteistyötä lukemisharrastuksen ja kirjallisuuden tuntemisen edistämiseksi. Tavoitteena on suunnitella yhdessä ja jalkauttaa Kainuun neljässä aikaisemmassa kirjallisuuden edistämisprojektissa saatuja käytäntöjä maakunnan kaikkiin kirjastoihin. Verkoston vahvistaminen on tarpeen, jotta voidaan varmistaa kollegiaalista tukea ja kehittämistä myös pienten kuntien kirjastoille, niiden oppimisympäristöihin ja paikallisiin, osallistaviin kirjastoihin. "Kainuussa verkostot vesille yhdessä hyvä on heittää Vasta-alkajia, ahmatteja, tiedonetsijöitä, ymmärtäjiä kirjastokiriksi keittää." Hankkeessa muodostetaan yli kuntarajojen työpareja/-ryhmiä (yhteensä), joihin kuuluu kirjaston työntekijä/-tekijöitä ja projektityöntekijä. Näitä työpareja/-ryhmiä kutsutaan tässä hakemuksessa soluiksi. Myöhemmin työskentelyyn pyydetään myös kunkin kunnan paikallinen yhteistyötaho. Jokaisen solun tehtävänä on suunnitella ja kehittää verkostona valittua aihetta. Jokaisessa solussa on jäseniä vähintään kahdesta kirjastosta. Toimenpiteet: 1. Palkataan hankkeeseen projektityöntekijä 13 kuukaudeksi 2. Muodostetaan solut ja valitaan niille vetäjä. Kuntiin tehdyn ennakkokartoituksen perusteella aiheita voisivat olla esimerkiksi: - passiiviset lukijat asiakkaiksi (esim. kirjallisuuspiiri, lukulähettilästoiminta) - kirjailijat keskuudessamme (esim. kirjailijavieraat, elämystilat, taidekasvatus-kirjasto-yhteistyö) - nuorten lukuharrastuksen tukeminen ja kirjallisuustapahtumat (esim. digitaalinen tarinankerronta, kirjallisuusvisa, nuorisotilan ja kirjaston yhteiset teemaillat) koulu-kirjastoyhteistyö (esim. lukudiplomin kehittäminen ja kirjastokäytön opetuksen uudet tuulet ja varhainen lukutaidon tukeminen). Sulkuihin kirjoitetut aiheet ovat esimerkkejä. Lopullisista kehittämisen kohteista päättä solu itse. 3. Järjestetään soluille suunnittelutapaamisia ja mahdollisuus järjestää koulutusta tai saada ohjausta kehittämisen kohteena olevasta aiheesta. Kannustetaan käyttämään etäyhteyksiä kokouksissa ja suunnittelutyössä. 4. Toteutetaan suunnitellut osaprojektit, jokainen vähintään kahdessa kunnassa. Projektit voivat olla esim. aiheeseen liittyvien tapahtumien sarja yhteistyökumppanin kanssa, tapaamiset asiakkaiden kanssa. 5. Tuodaan projektien tuloksia näkyviksi verkostolle ja viestitään aktiivisesti teemoista myös ulospäin. Osaprojektien suunnittelijat ja toteuttajat kertovat/kouluttavat omasta teemastaan toisia kirjaston työntekijöitä. Hankkeen jälkeen Kainuussa on kirjastopuolella kollegiaalisia verkostoja, jotka ovat yhdessä suunnitellet ja toteuttaneet kirjaston kehittämistä. Yhteisen suunnittelun tuloksena on tuotettu koko Kainuuseen kirjallisuusteemaista toimintaa, tapahtumia ja uusia yhteistyömahdollisuuksia. Henkilöstön osaaminen on kehittynyt yhteistyössä. Yhteistyökumppanit Kainuun kirjastot: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja hankkeeseen valittavat paikalliset kumppanit, esim. nuorisotoimi, koulut, yhdistystoimijat, päiväkeskus tai muu sosiaali- ja terveyspuolen yksikkö. Aikataulutus: huhtikuu 2016 - marraskuu 2017 kevät 2016 Projektityöntekijän rekrytointi, solujen muodostaminen ja osaprojektien suunnittelu syksy 2016 Solujen tapaamiset, sisällölliset avut, esim. koulutukset ja yhteissuunnittelu kevät 2017 Osaprojektien toteuttaminen, kahdessa kunnassa/aihe syksy 2017 Tiedon jakamisen varmistaminen, verkoston sisäiset vertaiskoulutukset, loppuraportointi Projektihenkilön tehtävät: 4-6:2016 Suunnittelu ja kehittäjäryhmien muodostaminen yhdessä kirjastojen kanssa 8-12:2016 Työparien ja -ryhmien tapaamiset, sisällölliset avut esim. koulutukset, vierailut) 1-5:2017 osaprojektien toteuttaminen kahdessa kunnassa/aihe 08-11:2017 tiedon jakamisen varmistaminen, verkoston sisäiset vertaiskoulutukset, loppuraportointi

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kainuun kirjastot, nuorisotoimi,koulut, yhdistystoimijat
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kainuun kirjastot: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja hankkeeseen valittavat paikalliset kumppanit, esim. nuorisotoimi, koulut, yhdistystoimijat, päiväkeskus tai muu sosiaali- ja terveyspuolen yksikkö.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€51 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 330
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 830
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.

 
okm
avi