Kirjaston digitalkkari
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kiteen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Opintie 9
82500
Kirjaston puhelin : 
040 105 1128
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kitee.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kitee
Y-tunnus : 
0168900-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Sinikka Panttila
Puhelin : 
040 105 1152
Sähköposti : 
sinikka.panttila@kitee.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston digitalkkari -hankkeen tavoitteena on parantaa kirjaston valmiuksia palvella asiakkaita ja asiakasryhmiä digitaalisessa ympäristössä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakkaille ja asiakasryhmille järjestetyt opastustapahtumat ja niiden osanottajamäärät
Kysely, jossa henkilökunta arvioi digitaalisen osaamisensa kehittymistä

Kuvaus : 

Kuntalaisten tasavertaisuuden toteutumiseksi mahdollisimman monella on oltava pääsy ja valmius käyttää digitaalisia palveluja.
Kirjaston yhtenä keskeisenä tehtävänä on tukea kuntalaisten selviytymistä digitaalisten palvelujen käytössä ja sähköisessä asioinnissa. Entistä enemmän kirjastossa kohdataan asiakkaita, jotka tarvitsevat ohjausta verkkopalvelujen käytössä, ja toisaalta verkon kautta saatavan tiedon, palvelujen ja aineistojen määrä lisääntyy jatkuvasti. Kirjaston työntekijät kokevat, ettei heillä ole aina riittävää osaamista asiakkaiden opastamiseen. Osana Vaara-kirjastoja Kiteen kirjaston asiakkaiden saataville on tullut, ja tulevaisuudessa on tulossa vielä monipuolisemmin erilaisia e-aineistoja, joiden käyttöä kirjaston on tärkeää aktiivisesti edistää.
Kirjaston digitalkkarin tehtävänä on opastaa asiakkaita ja asiakasryhmiä sähköisessä asioinnissa, mobiililaitteiden käytössä, e-aineistoissa, nettikirjaston, sosiaalisen median ja kirjaston digitointipajan käytössä.
Digitalkkari perehdyttää myös kirjaston henkilökuntaa vastaaviin digitaalisiin palveluihin ja e-aineistoihin, jotta jatkossa useammalla on vahvempaa osaamista tällä alueella.
Hankkeeseen palkataan työntekijä.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi