Kirjaston ja koulun yhteistyö käyntiin Lestijärvellä
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Lestijärven kunnankirjasto
Lestijärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lestintie 38A
69440
Kirjaston puhelin : 
040-6504237
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lestijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lesti
Y-tunnus : 
0180774-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Kinnari
Puhelin : 
040-6504237
Sähköposti : 
kirjasto@lestijarvi.fi
Kuvaus : 

Lestijärven kunnankirjastossa on tehty yhteistyötä koulun kanssa lukudiplomin sekä satunnaisten kirjastokäyntien muodossa. Suunnitelmallista kirjastonkäytön  ja tiedohaun opetusta kirjastossa ei ole ollut kuten ei myöskään kirjavinkkausta. Kirjastossa työskentelee kirjastovirkailija osa-aikaisesti, ja vuonna 2015 kirjastossa on ollut ostopalvelun kautta kirjastonjohtaja 10% kokonaistyöajasta. Henkilöstöresurssit kouluyhteistyön suunnittelulle ja käynnistämiselle ovat olleet kirjastossa rittämättömät.

Lestijärven kirjastossa on kuitenkin korkea aika aloittaa tavoitteellisempi yhteistyö koulun kanssa. Tätä edellyttää jo valmisteilla oleva uusi opetussuunnitelma. Aloitettavan hankkeen turvin Lestijärven kirjastossa saadaan käynnistettyä kouluyhteistyö ja luotua hyvät käytänteet myös jatkoa ajatellen.

Edellytykset ja puitteet kouluyhteistyölle ovat hyvät, sillä kunnan ainoa koulu Lestin koulu sijaitsee samassa pihapiirissä kirjaston kanssa. Kunnan kaikki peruskoululuokat on helppo saada mukaan kirjaston tarjoamien palveluiden piiriin, sillä 800 asukkaan kunnassa oppilasmäärät ovat pienet. Kirjaston kokoelmaa on uudistettu ja ajantasaistettu vuoden 2015 aikana, ja hankinnoissa on otettu huomioon etenkin lasten ja nuorten tarpeet. Kirjastossa on atk-luokka, jossa on tilaa ja asiakaskoneita pienelle ryhmälle. Lisäksi kirjastoon hankitaan tablettitietokoneita, jotta esimerkiksi tiedonhaun opetusta voidaan toteuttaa helposti ja monipuolisesti.


Hankkeen tavoitteet ja käytännön toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on luoda tiiviisti opetussuunnitelmaan nivoutuva suunnitelma kirjaston ja koulun yhteistyöstä ja aloittaa tavoitteellinen kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus ylä- ja alakoululuokille. Kirjastoon palkataan lukuvuoden 2016-2017 ajaksi projektityöntekijä, joka kartoittaa kehittämistarpeita yhteistyössä koulun opettajien kanssa ja osallistuu opetussuunnitelmatyöhön ideoiden opetussuunnitelmaan kirjattavia toimintamalleja. Projektityöntekijä aloittaa suunnitelmallisen kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen Lestin koululla ja laatii jatkosuunnitelman sekä työkaluja tulevia vuosia ja käytäntöjä varten.

Koululaisten lukuintoa herätellään kirjavinkkauksen avulla. Kirjavinkkausta tarjotaan kaikille peruskoulun luokka-asteille lukuvuoden 2016-2017 aikana, ja kirjavinkkauksen kohdeikäryhmät mietitään seuraaville vuosille. Kirjavinkkaukseen käytetään esimerkiksi Kirjavinkkariyhdistyksen vinkkareita sekä mahdollisuuksien mukaan myös oman kirjastokimpan kirjavinkkareita.

 

Laitehankinnat

Projektityöntekijä tarvitsee tiedonhaun opetukseen ja esim. verkkokirjaston ja e-lehtien esittelyyn kannettavan tietokoneen, valkokankaan sekä kannettavan projektorin. Tiedonhakutehtäviä, kirjastosuunnistuksia ja verkkokirjaston käytön opettelua sekä ryhmätyöskentelyä varten tarvitaan tablettitietokoneita.

 

Hankkeen tulokset ja jatko

Hankkeen tuloksena saadaan käynnistettyä toimiva ja jatkuva yhteistyö Lestijärven kirjaston ja Lestin koulun välille. Kirjaston henkilökunta pystyy jatkamaan kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta laadittujen suunnitelmien ja työkalujen avulla. Koulun oppilaat oppivat omatoimisiksi kirjaston käyttäjiksi jotka tuntevat oman kirjastonsa, osaavat hakea tietoa ja käyttää verkkokirjastoa. Kirjavinkkauksen avulla kirjaston kokoelmaa tuodaan tutuksi myös heille, jotka eivät ole aktiivisa lukijoita.

 

Hankkeen kustannukset

Projektityöntekijän palkka (1htv)  ja kirjavinkkareiden palkkiot yht. 36 500e

Vierailevien kirjavinkkareiden matkakulut 2 000e

Tablettitietokoneet (iPad Air 2) 5 kpl yht. 1 950e

Gripcase-suojukset tablettitietokoneille 5 kpl yht. 210e

Kannettava tietokone 1000e

Valkokangas ja kannettava projektori yht. 700e

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lestin koulu
Aiemmat hankkeet: 

Vehkeille käyttöä

Etsi, lue ja esitä - tehoa koulun ja kirjaston väliseen yhteistyöhön

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€42 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn
mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi