Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatin hankinta
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Alajärven kaupunginkirjasto
Perhon kirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulutie 4
69950
Kirjaston puhelin : 
040 6482869
Kirjaston sähköposti : 
perhon.kunnankirjasto@perho.com
ISIL-tunnus : 
FI-Perho
Y-tunnus : 
0181464-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Mirja Siironen
Puhelin : 
040 6482869 työ, 040 5582642 oma
Sähköposti : 
mirja.siironen@perho.com
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on hankkia Perhon kirjastoon lainaus- ja palautusautomaatti helpottamaan asiakaspalvelua ja virkailijoiden työtä; laite on myös askel omatoimikirjaston suuntaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seurataan eri-ikäisten asiakkaiden lainaus- ja palautusautomaatin käyttöä laskennallisesti. Mitataan hyötyä virkailijoiden palautekeskusteluna. Asiakaskysely siirtymisestä mahdolliseen omatoimikirjastoon kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

Kuvaus : 

1. Lainaus- ja palautusautomaatin käyttöönotolla nopeutetaan asiakaspalvelua, kun asiakas oppii käyttämään laitetta. Virkailijat vapautuvat muihin asiakasneuvontatehtäviin ja toimistotöihin. 2. Hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti v. 2017 yhteistyössä Alajärven Järvinet Oy -palvelun kautta. Avustussumma käytetään laitehankintaan ja asennustyöhön. 3. Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakaspalautteella ja virkailijapalautteella.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Järvinet Oy, Alajärvi
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Perhon kunta

Aiemmat hankkeet: 

Perhon kirjasto kuuluu alueelliseen YTY-kirjastokimppaan. YTY-kirjastoihin on tehty vastaavia laitehankintoja viime vuosina. Palaute on ollut myönteistä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lainausautomaatti rajapintoineen saatiin tilattua, asennettua ja otettua käyttöön syksyllä 2017.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Uutuuspalvelusta on tiedotettu kuntatiedotteessa, sosiaalisessa mediassa, omilla kotisivuilla ja lehtijutuin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Asiakkaat, varsinkin lapset ja nuoret, ottivat automaatin heti ennakkoluulottomasti käyttöön. Opastusta annetaan edelleenkin tarvittaessa epäröiville asiakkaille. Laite on toisaalta vapauttanut virkailijoita muuhun työhön, esim. toimistotyöhön ja asiakasneuvontaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Laite on valmiina joskus mahdollisesti toteutuvaa omatoimikirjastoa varten; näillä näkymin ei olla siihen siirtymässä.

Aloituspäivämäärä : 
15/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 

Kunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 161
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
3henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .