Kirjaston mediakasvatusvuosi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pixabay
Kannuksen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 27
69100
Kirjaston puhelin : 
044 4745 440
Kirjaston sähköposti : 
kannus.kirjasto@kannus.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kannu
Y-tunnus : 
0178455-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Kinnari
Puhelin : 
044 4745 441
Sähköposti : 
satu.kinnari@kannus.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa tuodaan kirjaston ja koulun yhteistyöhön mukaan mediakasvatuksellinen ja elämyksellinen ulottuvuus koulujen uuden opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
  • mediakasvatustuokioiden (työpajat, vinkkaukset ym.) lukumäärä ja osallistujamäärät
  • peliviikon tapahtumien määrät ja osallistujien määrät
  • palaute
Kuvaus : 

 

Hanke on jatkoa vuonna 2013 Kannuksen ja Toholammin kirjastoissa toteutetulle Pelipäivästä valtava mediakasvatuksellinen kokonaisuus -hankkeelle. Vuonna 2013 kirjastot järjestivät kumpikin tahollaan peliviikon joiden ohjelmaan kuului mm. pelitapahtumia kaikenikäisille, pelikasvattajan luento sekä lukiolaisille järjestetty pelitapahtuma. Peliviikko on jatkunut osana kirjastojen toimintaa, ja paikalliset lapset ja nuoret osaavat jo odottaa marraskuun konsolipeliturnauksia ja muita pelitapahtumia. Jotta peliviikko ei jäisi vain kerran vuodessa järjestettäväksi irralliseksi pelitapahtumaksi, sitovat kirjastot peliviikon osaksi laajempaa mediakasvatuskokonaisuutta.

Hankkeen tavoitteet ja käytännön toimenpiteet

Kirjastoissa on huomattu, että lapset ja nuoret osaavat käyttää laitteita ja sovelluksia sujuvasti, mutta sisältöjen arvioinnissa, medialukutaidossa ja oman osaamisen hyödyntämisessä on parantamisen varaa. Kirjaston tarjoama mediakasvatus painottaa etenkin mediakriittisyyden ja medialukutaidon merkitystä.

Molemmissa kirjastoissa tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Suosituin yhteistyön muoto on kirjavinkkaus, mutta myös kirjastonkäytön opetus etenkin erilaisten kirjastosuunnistusten muodossa on kysyttyä. Kirjastoilla on siis olemassa hyvä pohja jolta voidaan jatkaa yhteistyön kehittämistä.

Kirjastojen nykyiset henkilöstöresurssit riittävät perustoimintojen pyörittämiseen ja perinteisen kirjavinkkauksen ja tiedonhaun opetuksen järjestämiseen, mutta uuden toiminnan suunnittelu ja järjestäminen vaatii lisää resursseja. Mediakasvatussuunnitelman laatimista ja toteuttamista varten kirjastot palkkaavat projektityöntekijän / irrottavat Kannuksen Kirjaston informaatikon projektiin ja palkkaavat hänelle sijaisen.

Projektityöntekijä laatii kirjastoille mediakasvatussuunnitelman, jossa hyödynnetään olemassa olevia valtakunnallisia mediakasvatussivustoja ja -aineistoja. Projektityöntekijä laatii kirjastoille muunneltavan ja päivitettävän mediakasvatuspaketin ja perehdyttää kirjastojen henkilökunnan mediakasvatuksen käytäntöihin. Mediakasvatuspaketti sisältää muun muassa osallistavia työpajoja, media-aiheisia vinkkauksia ja mediatuokioita.

Hankkeen tavoitteena on, että kirjaston mediakasvatus on jatkuvaa toimintaa. Mediakasvatusteema kytketään vuosittain  järjestettävään marraskuun peliviikkoon. Projektityöntekijä suunnittelee peliviikon ympärille pelikasvatusaiheisen tapahtumaviikon. Vierailevia luennoitsijoita voivat esimerkiksi olla lähialueen nettipoliisi sekä pelikasvattajat. Peliviikolla kirjastoissa järjestetään koodauspajoja, joissa tutustutaan ohjelmointiin käyttäen apuna kirjastosta löytyviä aineistoja. Koodauspajoja vetämään palkataan ulkopuolisia toimijoita.

Perinteisiä peliviikon tapahtumia ei unohdeta, vaan peliviikon aikana järjestetään tuttuun tapaan esimerkiksi konsolipeliturnauksia, huonepakopelejä ja lautapeli-iltoja. Kirjastojen pelikonsolit ovat vanhentuneet ja niihin ei ole juurikaan enää saatavilla pelejä, joten kirjastoihin hankitaan uudet pelikonsolit. Muilta osin kirjastot pärjäävät olemassa olevilla laitteilla.

Aikataulu

Projektityöntekijä aloittaa elokuussa 2017. Laaditaan projektisuunnitelma ja mediakasvatussuunnitelma. Mediakasvatusta toteutetaan projektityöntekijän johdolla syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018, jonka jälkeen kirjastoilla on valmiudet toteuttaa mediakasvatussuunnitelmaa omin voimin.


Kustannusarvio

Henkilöstökulut 17 000e

  • projektityöntekijän / sijaisen palkkaus 6 kk

Palvelujen ostot 6 000e

  • ulkopuoliset asiantuntijapalvelut: luennoitsijat ja koodauspajojen vetäjät

Matkakustannukset 1 400e

  • projektityöntekijän matkakulut (kirjastojen välillä)

  • asiantuntijoiden matkakulut

Laitehankinnat 600e

  • PS 4 -pelikonsolit 2 kpl

Hankkeen omarahoitusosuus 5 000e


Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Toholammin kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Toholammin kunnankirjasto

Kirkkotie 2

69300 Toholampi

satu.kinnari@toholampi.fi

Aiemmat hankkeet: 

Pelipäivästä valtava mediakasvatuksellinen kokonaisuus (Kannuksen kaupunginkirjasto ja Toholammin kunnankirjasto 2013)

Kirjasto ja uusi opetussuunnitelma - koulun ja kirjaston yhteistyö mediakasvatuksessa (Mikkelin kaupunginkirjasto 2014)

Mediataitoja ja uusia maailmoja (Sievin kunnankirjasto 2016)

Kirjastokettu mediametsässä: kouluyhteistyön sisällöt ja laitteet ajan tasalle (Karkkilan kaupunginkirjasto 2016)

Mediakasvatuksella eväitä elämään (Ruskon kunnankirjasto 2016)

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi