Kirjastonkäytön opetuksen kehittämishanke
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sonkajärven kunnankirjasto, Iisalmen kaupunginkirjasto, Vieremän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 1, Rutakontie 21
74301
Kirjaston puhelin : 
017 272 7103
Kirjaston sähköposti : 
sonkajarvi.kirjasto@sonkajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sonka
Y-tunnus : 
9090160-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Keränen
Puhelin : 
017 2727101
Sähköposti : 
eeva.keranen@sonkajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Iisalmen kaupunginkirjaston sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastojen yhteisen hankkeen tavoitteena on kirjastonkäytön opetuksen uudistaminen kehittämällä toimintamalli opetuksen toteuttamiseksi kirjastoissa. Kirjastossa järjestettävällä kirjastoseikkailulla on tarkoitus opastaa lapsia ja nuoria kirjastonkäyttöön, tiedonhakuun, kokoelmiin, tiloihin ja laitteisiin. Draaman keinoja hyödyntävään seikkailuun liittyy erilaisia toimintapisteitä ja tehtäviä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastoa ja sen palveluja ja kokoelmaa tehdään kohderyhmille tutuiksi myös erilaisin tapahtumin, mm. työpajoin, kirjailijavierailuin ja kirjavinkkauksin.

Kuvaus : 

Iisalmen kaupunginkirjaston sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastojen yhteisen hankkeen tavoitteena on kirjastonkäytön opetuksen uudistaminen kehittämällä toimintamalli opetuksen toteuttamiseksi kirjastoissa. Kirjastossa järjestettävällä kirjastoseikkailulla on tarkoitus opastaa lapsia ja nuoria kirjastonkäyttöön, tiedonhakuun, kokoelmiin, tiloihin ja laitteisiin. Draaman keinoja hyödyntävään seikkailuun liittyy erilaisia toimintapisteitä ja tehtäviä.

Kirjastoseikkailun kohderyhmänä ovat päiväkodit ja peruskoulut. Kukin kirjasto valitsee omat kohderyhmänsä tarkemmin myöhemmin yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa.

Kirjastoa ja sen palveluja ja kokoelmaa tehdään kohderyhmille tutuiksi myös erilaisin tapahtumin, mm. työpajoin, kirjailijavierailuin ja kirjavinkkauksin.

Hankkeeseen palkataan työntekijä, joka suunnittelee ja toteuttaa mallia yhdessä kirjastojen henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on saada aikaan pysyvä toimintamalli, jota hyödynnetään kirjastonkäytön opetuksessa myös jatkossa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

peruskoulut, päiväkodit

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteena oli uudistaa kirjastonkäytön opetusta kehittämällä toimintamalli opetuksen toteuttamiseksi kirjastoissa. Tarkoituksena oli tarjota sekä päiväkoti- että peruskouluikäisille mahdollisuus osallistua erilaisia toimintapisteitä ja tehtäviä sisältävään kirjastoseikkailuun, jossa oppiminen tapahtuisi itse tekemällä. Kirjastoa, sen palveluja ja kokoelmia haluttiin tehdä eri kohderyhmille tutuiksi myös erilaisin tapahtumin, mm. työpajoin, kirjailijavierailuin ja kirjavinkkauksin.

Kirjastoseikkailuja järjestettiin kaikissa hankkeeseen osallistuneissa kirjastoissa eri tavoin sovellettuna: joko kaikille avoimina tilaisuuksina tai ryhmille, lähinnä koululuokille, suunnattuina.

Iisalmen kaupunginkirjastossa järjestettiin lapsille ja nuorille kirjastonkäytön opetusta mm. erilaisin työpajoin ja karttaseikkailulla. Karttaseikkailussa lapset etsivät leikin keinoin hyllyluokkia ja aineistoa. Yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa järjestetyissä työpajoissa perehdyttiin loruihin ja runoihin. Lisäksi satuihin tutustuttiin myös draaman keinoin, esimerkkinä Beskowin satu Auringonmuna.

Vieremän kirjastossa järjestettiin kirjastosuunnistusta alakoululaisille. Suunnistuksen tavoitteena oli opastaa lapsia monipuoliseen kirjastonkäyttöön. Kirjastosuunnistus sai hyvän vastaanoton, ja sitä jatketaan edelleen muokkaamalla suunnistusrasteja eri ikäryhmille sopiviksi.

Sonkajärven kirjastossa suurin osa alakouluikäisistä sekä osa yläkouluikäisistä ja lukiolaisista osallistui hankkeen aikana kirjastonkäytön opetukseen. Alakoululaiset ja seiskaluokkalaiset osallistuivat kirjastosuunnistukseen, jossa tutustuttiin kirjastoon suunnistamalla ja suorittamalla rasteilla erilaisia kirjastoon ja kirjallisuuteen liittyviä tehtäviä. Uutena toimintana aloitettiin tiedonhaun opetus lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille.  Kirjastosuunnistuksista saatu palaute oli rohkaisevaa: opettajat näkivät sen hauskana ja hyvänä tapana opettaa kirjastonkäyttöä. Myös koululaiset olivat innostuneita.

Kaikissa kirjastoissa järjestettiin kirjailijavierailuja. Iisalmen kirjastossa vierailuja oli 13, Vieremälllä 9 ja Sonkajärvellä 8. Vierailut oli suunnattu sekä ala- että yläkoululaisille, joihinkin osallistuivat myös lukioikäiset. Kirjailijavieraina kävivät mm. Kirsi Pehkonen, Päivi Lukkarila, Vilja-Tuulia Huotarinen, Tapani Bagge, Jyri Paretskoi, Esko-Pekka Tiitinen ja Hanna van der Steen.

Kirjailijan ja lukijan kohtaaminen on jo aiempien kokemusten perusteella todettu merkittäväksi lukemaan motivoivaksi tekijäksi. Vierailujen jälkeen esiintyneiden kirjailijoiden teokset saavat paljon uusia lainaajia. Myös opettajilta saatu palaute oli erittäin positiivista ja kirjailijavierailut koettiin tärkeiksi.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan pysyvä toimintamalli, jota hyödynnetään kirjastonkäytön opetuksessa myös jatkossa. Hankkeella saatiin aikaan työkalu, jota tavoiteltiin. Kun uusi malli on saatu testatuksi, kirjastonkäytön opetusta on helppo jatkaa kehittämällä seikkailuradoista uudenlaisia sovelluksia. 

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 590
Oma rahoitus yhteensä: 
€510
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 100
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 302
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 302
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
42kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
499henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
46kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 907henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Oppimisympäristöjen ja tiedonhaun opetuksen kehittämisessä edellytetään opetustoimen selkeää panostusta. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi