Kirjastopalvelujen ulottaminen toisen asteen oppilaitoksiin
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
(02) 262 0624
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla-Maija Maunu
Puhelin : 
044 9072 924
Sähköposti : 
ulla-maija.maunu@turku.fi
Kuvaus : 

Nykytilan kuvaus

Turun ammatti-instituutin Lemminkäisenkadun kirjasto palvelee lähinnä elintarvike- ja palvelualan koulutusta. Kirjasto sijaitsee opettajahuoneen vieressä ja siihen on fyysisesti sijoitettu myös atk-tiloja. Kirjaston kirjat ovat opetuksen ostamia, mutta ne on luetteloitu Vaski-yhteisjärjestelmään ja ne ovat haettavissa Vaski-verkkokirjastosta osoitteessa (https://www.vaskikirjastot.fi/) .

 Kirjastossa on tällä hetkellä kaksi henkilöä töissä, henkilötyövuosia yhteensä 1,4. Vuoden 2013 aikana henkilötyövuodet vähenet entisestään toisenkin jäädessä osa-aikatyöhön. Kirjastoa on nyt jouduttu välillä pitämään kiinni poissaolojen takia, opettajat ovat kuitenkin voineet käyttää kirjastoa ilman tietokantoja kulkemalla tilaan opettajanhuoneesta.

 Tilaa käytetään jonkin verran itseopiskelutilana, siellä on tietokoneita opiskelijoiden käyttöön ja jonkin verran kirjastosta tehdään henkilökunnalta tietohakuja.

 Yhteistyö ja sen tavoitteet

Hankkeella ”Yhdessä olemme enemmän” haetaan avustusta Turun ammatti-instituutin kirjaston integroimiseksi osaksi kaupunginkirjastoa siten, että ammatti-instituutin kokoelmat evaluoidaan, aineisto merkitään RFID-tunnistein ja oppilaitokseen hankitaan itsepalveluautomaatti omatoimista lainausta ja palautusta varten. Oppilaille järjestetään tiedonhallintataitojen koulutusta ja kehitetään kirjastotoimintaa yhteistyössä opettajien kanssa.

Ammatti-instituutin henkilökunta siirtyy kaupunginkirjaston alaisuuteen ja heidän tukenaan ja apunaan muutoksessa on kirjastoammattilainen kaupunginkirjastosta.

Projektissa kehitettyä toimintamallia tarjotaan jatkossa muillekin oppilaitoksille koko kasvatus- ja opetustoimelle, jonka yksi tulosalue ammatillinen koulutus on. Turussa on myös käynnistymässä kampus-hankkeita niin ammatilliselle kuin lukiokoulutukselle ja näissäkin yhteyksissä nyt kehitettävää toimintamallia voitaneen sitten hyödyntää.

Opetusministeriö (nykyisin opetus- ja kulttuuriministeriö) linjaa koulujen ja toisen asteen oppilaitosten ja kirjastojen välistä yhteistyötä seuraavasti: ” Useimmat maamme perusopetuksen ja toisen asteen koulut ja oppilaitokset ovat oppilasmäärältään melko pieniä, joten oppijoiden kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen on järkevää tehdä yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa. Koulukirjastojen on vaikea vastata nykyajan tiedon tarpeisiin. Silloinkin, kun koululla tai oppilaitoksella on itse järjestetyt kirjastopalvelut ja oma informaatikko, on yhteistyö hyödyllistä laadun ja tehokkuuden edistämiseksi.” (Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015. Yleiset kirjastot. Strategiset painopistealueet. Opetusministeriön julkaisuja 2009:32).

 

Projektin toteutus

 Hankkeen aikana pyritään selvittämään ja yhdessä ratkaisemaan seuraavia asioita:

  • Miten oppilaitoksen kirjasto toimii, kun henkilökunta eläköityy
  • Millä kirjasto pidetään auki opiskelijoille ja opettajille
  • Miten aineisto pidetään ajantasaisena
  • Miten henkilökunta saa tukea työssään
  • Miten opettajat saadaan käyttämään kirjastoa kirjastokortilla ja hyödyntämään kirjastopalveluja
  • Miten hankinta järjestetään
  • Miten kirjastopalveluja voidaan paremmin hyödyntää ammatti-instituutin muissa yksiköissä
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Turun kaupunginkirjasto

Turun ammatti-instituutin kirjasto

Vaski-kirjastot

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€31 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€51 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on käsitellyt hakemuksen ja päättänyt olla myöntämättä valtionavustusta ko. hankkeeseen.

 
okm
avi