Kirjastossa soi: osa 2
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
044 042 1149
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Sirola
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
taina.sirola@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on laajentaa kirjaston käyttäjäkuntaa ja lisätä vuorovaikutteisuutta esityksillä, joita ei yleisesti välttämättä ymmärretä kirjaston tarjonnaksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien ja kävijöiden määrä.

Kuvaus : 

Kirjastossa esiintyy artisteja ja yhtyeitä, jotka esittävät mahdollisimman monipuolisesti kotimaista musiikkia. Paikallisia musiikin tekijöitä esitellään paikalliselle yleisölle, tosin mahdollisuuksien mukaan myös koko maan artistien laaja kirjo otetaan huomioon. Monikulttuurisessa Suomessa tähän voi kuulua myös Suomessa asuvien maahanmuuttajien musiikkia. Konsertit esittelevät musiikkiperinteen historiallista ulottuvuutta, mutta myös kaikkein uusinta tuotantoa saadaan kuulla. Pääpaino on esiintyjillä, jotka suhtautuvat suomalaiseen musiikkiperintöön ennakkoluulottomasti, kokeilevalla asenteella. Esitysten musiikki sinänsä voi olla populaaria, taidemusiikkia tai korkean ja matalan tai eri musiikin lajien synteesi. Voidaan kokeilla erilaisia vuorovaikutusmuotoja musiikin ympärillä: musiikin yhdistämistä sana- ja kuvataiteeseen sekä vuorovaikutusta yleisön kanssa.

Tavoitteena on houkutella uutta yleisöä – sekä nuorta että varttunutta – kirjastoon tarjoamalla esityksiä, joita ei yleisesti välttämättä ymmärretä kirjaston tarjonnaksi. Erityisesti nuorta, manuaalisesti käytettävää kirjastokokoelmaa vieroksuvaa yleisöä halutaan tavoittaa. Vihdin pääkirjaston luentosali on tässä vaiheessa remontoitu kirjastojen äänimaisemaprojektista saaduin varoin toimivaksi tämän kaltaisiin tilaisuuksiin.

Kirjaston omia musiikkikokoelmia – CD-levyjä, musiikkikirjoja, nuottijulkaisuja – esitellään ja lainataan asiakkaille sikäli kuin ne liittyvät kyseisen konsertin aiheeseen. Tarkoituksena on osoittaa yhteyksiä eri musiikinlajien välillä ja niiden sisällä, mutta myös ristiriitoja ja asenteita ja päämääriä, joiden yhteiselo on nihkeämpää.

Laajempi tarkoitus on esitellä kotimaisen musiikki-ilmiön laajuutta sekä madaltaa kynnystä kirjaston musiikkitarjonnan käyttöön. Musiikin keinoin on myös mahdollista tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen kirjastoon ja päästä tutustumaan maahanmuuttajien perinnemusiikkiin.

Aiemmat hankkeet: 

Soiva kirjasto

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi