Kirjastosta kolmanteen ulottuvuuteen
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Anneli Haapaharju
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235
65101
Kirjaston puhelin : 
+358 6 325 3533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.palaute@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Ahola
Puhelin : 
+358 6 325 3520
Sähköposti : 
marita.ahola@vaasa.fi
Kuvaus : 

Vaasan pääkirjasto on uudistamassa tilojaan ja monipuolistamassa palveluitaan. Hankkeen avulla muutamme vapautuneen työhuonetilan Urban Office-tyyppiseksi työpajatilaksi asiakkaille, hankimme tilaan luovaan toimintaan tarvittavat laitteet ja ohjelmat sekä koulutamme henkilökunnan opastamaan niiden käytössä. Tarkoitus on tarjota asiakkaille mahdollisuus mm. 3D-tulostukseen, verkkoneuvotteluyhteyksien käyttöön, koodaukseen ja luovien esitysten tekemiseen. 

Käyttäjäystävällisiä palvelupolkuja ja innovatiivisia lukuelämyksiä kehitetään hankkeessa erilaisilla 3D-sovelluksilla. Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) on teknologiaa, joka mahdollistaa toimimisen fyysisen ja virtuaalisen maailman rajapinnalla. Lisätty todellisuus tarjoaa reaaliaikaisen näkymän fyysiseen maailmaan, johon on yhdistetty tietokoneen luomaa näkymää, esimerkiksi kolmiulotteisia objekteja tai lisätietoa jostakin paikasta tai tiedosta teksti-, video- ja kuva-aineistojen muodossa. ”Kirjat heräävät henkiin” –tyyppistä toimintaa voi hyvin toteuttaa mm. lastenkirjojen kanssa sekä tekniikan avulla voi luoda kolmiulotteisia opastuspolkuja käyttäjille. Hankkeen aikana järjestetään kirjaston henkilökunnalle koulutusta lisätystä todellisuudesta ja sen hyödyntämisestä palveluissa. Lisäksi sovellusten käyttöönotto edellyttää nykyaikaista tekniikkaa, kuten tabletteja ja virtuaalisilmälaseja.  Osa mobiilisovelluksista ja asiantuntijapalveluista toteutetaan ostopalveluna.

Hankkeessa monipuolistetaan mobiililaitteisiin & e-aineistoihin liittyvää asiakasneuvontaa uusille kohderyhmille (esim. työikäiset, maahanmuuttajat) ja eri laitetyypeille (esim. älypuhelimet) sekä laajennetaan neuvontatoimintaa myös maakuntaan. Hankerahoituksella palkataan projektityöntekijä toimintaa toteuttamaan. Tarjontaa tehostetaan myös järjestämälle teemapäiviä eri sisällöistä. Esimerkkeinä luovat ja työskentelyä helpottavat mobiilisovellukset (hyötysovellukset, Some, oman yritystoiminnan markkinointi verkossa) sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät sisällöt (kirjaston vieraskieliset e-aineistot, kielenoppimisen sovellukset ja -sivustot, Somen hyödyntäminen jne).

Haettava hankerahoitus 72000 € sisältää:

Henkilöstökulut 40000 €:
- hankkeesta vastaavan projektityöntekijän palkkaus 12 kk

Aineet, tarvikkeet, tavarat  15000 €:
- 3D-tulostin, skanneri & tulostusmateriaalit
- kannettavat tietokoneet (2) ja tablettilaitteet (3)
- verkkokokoustekniikkaan liittyvä varustus
- virtuaalitodellisuus (3D)-lasit (2)

Palvelujen ostot 10000€:
- ulkopuoliset asiantuntijapalvelut ohjelmoinnissa ym.

Matkakustannukset 5000€:
- alueellisen neuvonta- ja koulutustoiminnan matkakulut
- asiantuntijoiden matkakulut

Muut kustannukset 2000€:
-  sovellusten osto, markkinointikulut

Hankkeen omarahoitusosuus 23000€ sisältää:
- vakituisen henkilöstön hankkeessa käyttämä työaika noin 3,5 kk (kirjastoammatillinen henkilöstö + tukipalveluhenkilöstö)
- kirjaston nykyinen laitekanta
- neuvonnassa, työpajatoiminnassa sekä tapahtumissa käytettävien tilojen vuokrat
- palvelujen ostot kaupungin sisällä (IT-palvelut, graafiset palvelut ym.)
- matkakustannukset liittyen henkilökunnan koulutuksiin

Aiemmat hankkeet: 

Vaasan kaupunginkirjasto: Nastat laitteet, ylihyvät sisällöt. Espoon kaupunginkirjasto: Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen kirjastopedagogiikassa. Lahden kaupunginkirjasto: reality check! -Lisättyä todellisuutta kirjastoihin.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€72 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi