Kirjastotila muutoksessa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kemijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Hietaniemenkatu 5
98100
Kirjaston puhelin : 
040 7460267
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kemijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kemja
Y-tunnus : 
0191717-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja-Leena Vaarala
Puhelin : 
0400 157 716
Sähköposti : 
marja-leena.vaarala@kemijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on edistää kirjastotilan toimivuuden suunnittelua asiakkaiden uudet tarpeet huomioiden.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanke tuottaa toteuttamiskelpoisen suunnitelman kirjastotilojen muutoksesta. Mittarina siis toteuttamiskelpoisen suunnitelman valmistuminen. 

Mittarina myös myös asiakkaiden osallistaminen suunnitteluun: toteutetut kyselyt, haastattelut tai asiakasraati.

Kuvaus : 

Kirjasto sijaitseen kulttuurikeskuksessa, joka on otettu käyttöön vuonna 1987. Rakennus täyttää siis 30 vuotta vuonna 2017. Kulttuurikeskus on arkkitehtuurisesti kaunis rakennus, mutta käytännön toimivuus on jatkuva haaste, johon pyritään vastaamaan erilaisin uudistuksin ja järjestelyin. Viime vuosina kirjastotiloissa on toteutettu pieniä remontteja ja uudistuksia: tietokoneluokan uudistus vuonna 2014 (sähkötyöt ja pöytien uusiminen), henkilökunnan keittiön remontti sekä uuden asiakastiskin hankinta vuonna 2015. Peruskorjausta rakennukselle ei ole vielä tehty.

Uusi asiakastiski muutti kirjastotilaa oleellisesti toimivammaksi ja viihtyisämmäksi. Suunnittelussa huomoitiin se, että tulevaisuudessa käytössä on mahdollisesti lainausautomaatti. Tällä hetkellä lainaus-ja palautusautomaatteja ei Kemijärven kirjastossa ole, mutta asiakkailta on jo tullut toiveita automaatin saamisesta kirjastoon. Automaatti voisi sujuvoittaa joidenkin asiakkaiden kirjastokäyntejä ja mahdollisesti lisätä lainausta. Myös henkilöstöresurssien vähentyminen luo paineita uudistaa tiloja ja palveluita siten, että asiakkaat voisivat käyttää kirjastoja entistä omatoimisemmin. Tässä hankkeessa lainausautomaattia ei kuitenkaan vielä hankita. Sen sijaan tehdään suunnitelma mahdollisesta hankinnasta 2017.

Hankkeessa selvitetään mahdollisia vaihtoehtoja omatoimipalvelujen järjestämiseksi kirjastotiloissa. Vaihtoehtoina voi olla omatoimitila tai pelkkä lainauksen automatisointi.

Kulut muodostuvat pääasiassa suunnitteluun käytetystä ajasta eli henkilöstökuluista. Kirjastonjohtaja selvittää erilaisia mahdollisuuksia tutustumalla eri kirjastoissa viime vuonna toteutettuihin tilaratkaisuihin sekä euvottelemalla kaupungin teknisen toimen kanssa mahdollisuuksista. Henkilökunnan kesken järjestetään ideointipalavereja hankkeen aikana. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään henkilökunnan yhteisiä tutustumiskäyntejä lähialueen kirjastoihin. Asiakkailta kysytään toiveita joko kyselyllä tai haastatteluilla. Suunnitteluun ostetaan mahdollisesti asiantuntijakonsultointia ulkopuoliselta taholta. 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€300

Avustus myönnetään asiakkaiden osallistamiseen suunnitteluun. Sen sijaan henkilökunnan suunnitteluun käyttämään työaikaan ja tutustumiskäynteihin ei avustusta voi käyttää (ks. kirjastojen hankerekisterin Info -sivuilta perustelumuistiot).

 
okm
avi