Kirjastotila parhaaseen mahdolliseen käyttöön
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Laukaan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vuojärventie 2
41340
Kirjaston puhelin : 
0503153495
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@laukaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Laukaa
Y-tunnus : 
0176478-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Hekkala-Vatula
Puhelin : 
0503153495
Sähköposti : 
laura.hekkala-vatula@laukaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on saada kirjastotila monipuolisesti kuntalaisten käyttöön järjestämällä muun muassa tapahtumia, taidetta ja elämyksiä. Henkilökunnalle ja sidosryhmille hankitaan osaamista koulutuksen keinoin. Asiakkaille tarjotaan elämyksiä taiteen, tapahtumien ja osallistamisen keinoin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutusten määrä

Hankkeen aikana järjestettyjen tilaisuuksien määrä

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on saada kirjastotila monipuolisesti kuntalaisten käyttöön järjestämällä muun muassa tapahtumia, taidetta ja elämyksiä. Henkilökunnalle ja sidosryhmille hankitaan osaamista koulutuksen keinoin. Asiakkaille tarjotaan elämyksiä taiteen, tapahtumien ja osallistamisen keinoin.

Hankkeen rahoittamana maksetaan

  1. koulutukset henkilökunnalle ja sidosryhmille
  2. kirjailija- ja asiantuntijavierailijoiden palkkiot
  3. laitehankinnat

 

Taustaa

 Laukaan pääkirjasto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Laukaan kirkonkylällä pääkirjasto on keskeisellä paikalla jo nyt ja jatkossa entistä enemmän kun kunnan painopiste siirtyy samalla puolelle kylää kunnan keskustan kehittämissuunnitelmassa.

Kirjastotila on tila, jota voisi käyttää enemmän ja monipuolisemmin kuntalaisten elämässä. Kirjallisuuden lisäksi muutkin taiteenalat ja yhteinen tekeminen sopivat kirjastoon hyvin ja kirjaston kynnys on matala myös taiteen ja uuden kohtaamiselle.

Kunnassa vuoden 2017 alussa voimaan tulevan organisaatiouudistuksen myötä kulttuuritoimi tulee hallinnollisesti kirjastotoimen yhteyteen. Liitos on luonteva ja siihen liittyy odotuksia sekä toimintojen muuttuessa kehittämistarve.

 Laukaan pääkirjastossa on suuren kirjastosalin lisäksi näyttelyaula, lehtisali, neuvotteluhuone, opintosali, tutkijanhuone ja satuhuone. Tilaisuudet ovat olleet ensisijassa neuvotteluhuoneessa ja opintosalissa, mutta kirjastotilaa voi käyttää luovemmin myös aulan, kirjastosalin ja satuhuoneen osalta.

 

 Näyttelytila

 Tausta: Aulan valoisa näyttelytila on suosittu. Tilaan tuodaan teokset sermeihin, seinille ja vitriineihin. Näyttelyt ovat monipuolisia; kuvataiteen taulujen ja veistosten lisäksi esillä on ollut muun muassa koruja, nukkeja, valokuvia ja kansalaisopiston käsityö- ja harrasteryhmien töitä.

Tavoite: Näyttelytilasta saadaan enemmänkin irti kun töiden ripustukseen ja tilan monipuolisempaan käyttöön saadaan ohjausta, näyttelyiden yhteydessä järjestetään avajaisia tai muita tilaisuuksia joissa taiteilija tai asiantuntija järjestää teemaan liittyvän tilaisuuden, luennon tai työpajan.

Toimenpiteet:

Hankkeen rahoittamana kuvataiteen ammattilainen voisi järjestää työpajan tai koulutuksen taiteen esittely- ja ripustamismahdollisuuksista. Osallistumaan kutsutaan kirjaston henkilökuntaa ja paikallisia taiteen harrastajia ja potentiaalisia näyttelyn pitäjiä.

 

Tapahtumat

 Tausta: Kirjastossa järjestetään tapahtumia joista osa on kirjaston itse järjestämiä, mutta usein tapahtuman järjestävät harrastusjärjestöt tai muuten vapaaehtoiset aktiivit. Kirjastossa on ollut viime vuosina muun muassa peli-iltoja, runotilaisuuksia, käsityöiltoja, taimien vaihtoa, askartelupajoja ja satujuhlia. Tapahtumat ovat saanet paljon kiitosta ja niitä on toivottu lisää.

Tavoite: Järjestetään lisää tapahtumia kirjastossa kirjaston toimesta ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet: Hankitaan koulutus tapahtuman järjestämisestä, jossa tutustutaan muun muassa markkinointiin ja tiedostukseen. Koulutukseen kutsutaan kirjaston henkilökunnan lisäksi sidosryhmien edustajia ja paikallisia toimijoita. Yhteistyö kirjaston ja paikallisten toimijoiden kanssa tiivistyy yhteisessä koulutuksessa.

 

Kirjailijavierailut

 Tausta: Laukaassa on ollut niukasti kirjallisuusvierailijoita. Kirjallisuusvieraat sopivat kirjastoon erinomaisesti. Esimerkiksi vähän lukevalle nuorelle mahdollisuus tavata kirjailija ja esittää kysymyksiä voi olla tehokas innostaja kohti lukemisharrastusta. Tietokirjailijan vierailu tuo tiedettä helpommin lähestyttäväksi ja paikallisia tai lähialueiden asiantuntijoita kuntalaisten tietoisuuteen

Tavoite: Järjestetään kahden tulevan vuoden aikana kirjallisuusvierailuja.

Toimenpiteet: Järjestetään kirjallisuusveiariluja yhteistyössä esimerkiksi kirjallisuuden läänintaiteilijan, Lukukeskuksen, Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa tai Keski-Suomen maakuntakirjailijoiden kanssa

 

Musiikkia kirjastoon

 Tausta: Laukaassa on paljon musiikinharrastajia ja musiikin ammattilaisia, joille kirjasto voisi tarjota hyvän areenan musiikkiesityksille. Kirjaston asiakkaille musiikin tuleminen kirjastoon toisi uudenlaisia elämyksiä. Aulassa on ollut ns. kävelykonsertteja joihin on voinut piipahtaa, mutta tilaisuudet ovat olleet satunnaisia. Yhteistyössä laukaalaisen musiikkiammattilaisen kanssa kirjasto on ideoinut ajatusta, jossa elävä musiikki voisi olla osana kirjaston tapahtumia

Tavoite: Tuoda musiikki kirjastoon monipuolisesti kokeillen.

Toimenpiteet: Järjestetään muun muassa tilaisuuksia joissa musiikki on osa kirjaston tapahtumaa esimerkiksi kirjailijoiden tai muiden teemapäivien yhteydessä; esimerkiksi Eino Leinon runoja esitettynä laulajan ja pianistin voimin. Järjestetään lasten musiikkituokioita kirjastossa. Tehdään yhteistyössä muun muassa muusikon ja mahdollisesti sanataideohjaajan kanssa lapsia osallistavan musiikkisadun.

Hankitaan tilaisuuksia varten sähköpiano ja pienimuotoinen äänentoistolaitteisto (mikrofoni, mikseri, vahvistin) tapahtumien järjestämiseen.

 

Teatteria ja sanataidetta kirjastoon

 Tausta: Laukaassa on useita teatteriryhmiä, lausujia ja sanataideryhmiä, joiden kanssa yhteistyö on alkamassa. Pääkirjastossa olevaa satuhuonetta käytetään satutuokioiden ja nuorimpien alakoululaisten kirjastonkäytön opetuksessa opetustilana

Tavoite: Tulevina vuosina kirjastossa on lapsille suunnattua teatteria ja aikuisille suunnattua lukuteatteria. Satuhuone saadaan monipuolisempaan käyttöön teatteri- ja sanataideryhmien kanssa.

Toimenpiteet: Yhteistyössä Laukaassa toimivien teatteri, lausunta- ja sanataideryhmien kanssa järjestetään kirjastossa esityksiä ja osallistavia tilaisuuksia. Esimerkiksi sanataideohjaajan kanssa yhteistyö voi liittyä elämäntarinakirjoittamiseen, kirjallisuusterapiaan tai sisällön tuotantoon.

Satuhuoneen kehittämistä jatketaan yhteistyössä osallistavia menetelmiä käyttävän kuvataiteilijan.

 

Työpajoja kirjastoon

 Tausta: Kirjastossa järjestetyt askartelupajat ovat olleet suosittuja ja nyt aiomme laajentaa poistokirja-askartelusta muihinkin työpajoihin. Sidosryhmien edustajissa on monenlaisia taitajia, joiden työpajoihin olisi tulijoita.

Tavoite: Tutustuttaa kuntalaisia kädentaitoihin kepeästi pajapäivien avulla.

Toimenpiteet: Järjestetään kirjastossa askartelu- ja pajapäiviä, joissa kuntalaiset pääsevät kokeilemaan erilaisia laitteita ja saavat opastusta laitteiden käyttöön. Työpajoissa on muun muassa askartelua, laminointia, rintamerkkejä, ompelukoneita olisivat mahdollisia..

 

 

Kaikessa hankkeeseen sisältyvässä toiminnassa keskeistä on laukaalaisten toimijoiden osallistaminen, verkostoituminen ja yhteistyön vahvistaminen.

Kirjastotilan monipuolinen käyttö tuo kirjastoon uusia asiakasryhmiä ja toisaalta yhteistyö muiden toimijoiden (taideharrastajat, käsitöiden tekijät, musiikinopettajat, kansalaisopisto) kanssa voi tuoda yhteistyökumppaneille uusia harrastajia ja toimijoita.

Hankkeen aikana koulutuksista ja kokemuksista saatujen oppien avulla olisi helpompi jatkaa tulevaisuudessa vastaavien tapahtumien parissa. Verkostot ja yhteiset osallisuuden kokemukset sitouttavat yhteistyötoimijoita jatkossakin tulemaan kirjastoon.

 

Aikataulu hankkeessa on sellainen, että kesän 2017 aikana suunnitellaan ja laaditaan aikatauluja sekä perehdytään yhteistyössä ammattilaisten kanssa laitehankintoihin. Elo-joulukuussa 2017 ja tammi-heinäkuussa 2018  on toimintojen aika; kirjailijavierailut, näyttelyjen yhteydessä olevat tilaisuudet, työpajat, harrasteillat, musiikkituokiot, konsertit.

 

Avustusta tarvitaan laitehankintoihin ja maksettaviin palkkioihin (koulutukset, kirjailijavierailut, asiantuntijavierailut, sanataideohjaaja, muusikko, kuvataiteilija, teatteriryhmät).

Hankkeen aikana saadaan koulutusta, kokeillaan rohkeasti kirjastotilan käyttöä ja erilaisia tapahtumia, syvennetään yhteistyötä ja hankitaan uusia kontakteja lähialueen toimijoiden kanssa.

Omarahoitusosuudessa on huomioitu hanketta koordinoivan kirjastotoimenjohtajan palkkakulut ja lehti-ilmoittelu sekä osa hankinnoista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi, Laukaan teatteri, Runotuikut, paikallinen kuvataiteilija, paikallinen muusikko

Aiemmat hankkeet: 

Tarina elokuvaksi - luovaa mediakasvatusta

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Hankeavustusta ei voi käyttää henkilökunnan koulutukseen osallistumiseen. Ks. perustelumuistio

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi