Kohti uutta työyhteisöä: kun kirjasto, nuorisotoimi ja varhaiskasvatus lyövät hynttyyt yhteen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kirkkonummen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotori 1
02400
Kirjaston puhelin : 
09 2967 2467
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kirkkonummi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kirko
Y-tunnus : 
0203107-0
Yhteyshenkilön nimi : 
ktj Margareta Kull-Poutanen
Puhelin : 
050 577 4799
Sähköposti : 
margareta.kull-poutanen@kirkkonummi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat uudelle työyhteisölle muutosvalmentajan avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Loppuraportti. Loppuraportin lisäksi haluamme yhdessä asiantuntijan kanssa miettiä, miten tämä muutosprosessi jatkuu ja millä keinoin voimme sitä jatkossa arvioida.

Kuvaus : 

Kirkkonummen kirjastoa laajennetaan ja remontoidaan vuosina 2016-2019. Uusien tilojen lisäksi kirjastoon tulee myös uusia toimijoita ja palveluja: asukaspuisto, nuorisotila, musiikkileikkikoulu, Luckan ja kahvila. Suurimmat muutokset tapahtuvat lasten- ja nuortenosastoilla, joilla ei enää työskentelekään pelkästään kirjaston henkilökuntaa, vaan myös työntekijöitä kunnan toisilta toimialoilta. Nämä työntekijät tuovat mukanaan paitsi erilaista osaamista ja kokemusta uuteen kirjastoon, niin myös haasteita. Näihin haasteisiin haluamme tarttua ennen kuin uudistuneen kirjaston ovet avautuvat asiakkaille. Hakemuksemme on kaksiosainen. Haemme avustusta asiantuntijan palkkaukseen ja opintomatkaan. Tavoite Uudessa kirjastossa kirjaston lasten- ja nuortenosastojen toiminnot joudutaan määrittelemään ihan uudestaan. Lastenosasto ei ole enää vain lastenosasto vaan samalla myös asukaspuisto, joka tarjoaa avointa päiväkotitoimintaa lapsiperheille. Lastenosastolla on edelleen kirjoja ja muuta kirjastoaineistoa, mutta siellä on myös tilaa leikille, tekemiselle ja olemiselle. Lastenosastolla tulee työskentelemään niin kirjaston kuin varhaiskasvatuksen henkilökuntaakin – yhdessä. Kirjaston nuortenosastosta puolestaan tulee samalla myös Kirkkonummen keskustan alueen nuorisotila, jossa kirjaston henkilökunta tulee työskentelemään yhdessä nuoriso-ohjaajien kanssa. Tiloja ei ole tarkoitus eritellä, vaan kirjaston nuortenosasto ja nuorisotila sulautuvat toisiinsa. Lähtökohtana toiminnalle on asiakas ja asiakkaan näkökulma. Kun asiakas tulee kirjastoon, hän ei mieti eikä hänen kuulukaan miettiä, kenen palkkalistoilla työntekijät ovat. Asiakas voi siis kääntyä kenen tahansa työntekijän puoleen. Lasten- ja nuortenosastoilla työskentelevien työnkuvat tulevat laajenemaan ja muuttumaan. Lähtökohtana yhteistyölle täytyy olla yhteiset päämäärät ja se, miten me eri ammattiryhmien edustajina pystymme saavuttamaan ne. Samaan aikaan meidän täytyy pystyä käyttämään kukin omaa ammattitaitoamme, mutta myös irrottautumaan perinteisistä ammattirooleista. Tähän muutostyöskentelyyn tarvitsemme ulkopuolisen asiantuntijan apua, koska niin kirjastolla, nuorisotoimella kuin varhaiskasvatuksellakin on omat syvään juurtuneet toimintatapansa, joita ei voida sellaisenaan tuoda uusiin yhteisiin tiloihin. Sujuvan yhteistyön ja yhteisen toimintakulttuurin edellytyksenä on, että meillä on yhteiset toimintatavat ja pelisäännöt. Nämä toimintatavat meidän täytyy luoda yhdessä ruohonjuuritasolla. Tavoitteena on, että kun uudistettu kirjasto avaa ovensa v. 2019, ovat lasten ja nuorten kanssa työtään tekevät kehittäneet ja hioneet toimintatapojaan ja yhteisiä pelisääntöjään, jotta voimme aloittaa yhteistyön tasavertaisina kollegoina ja tiiminä. Kuntatalouden jatkuvasti kiristyessä on järkevää tehdä yhteistyötä yli toimialojen, varsinkin kun asiakaskunta on yhteinen. Toteutus Projekti toteutetaan asiantuntijan vetämänä. Vuoden aikana järjestetään yhteisiä tapaamisia ja työpajoja, ja tapaamisten välissä työntekijät tekevät kouluttajan antamia tehtäviä pienryhmissä. Opintomatka Ruotsiin Tukholman Kulttuuritalossa tehdään juuri sellaista rajoja ylittävää kirjastotyötä, johon mekin uudessa kirjastossa pyrimme. Kulttuuritalossa on useita lapsille ja nuorille suunnattuja kirjastoja, joissa työskentelee ammatillisesti hyvin eritaustaisia ihmisiä. Uudessa kirjastossamme lasten ja nuorten parissa tekee töitä kirjaston, nuorisotoimen ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös Luckan, joka tekee erityisesti ruotsinkielistä lasten- ja nuorisotyötä Kirkkonummella, ja musiikkileikkikoulu. Nämä toimijat tulevat vastaamaan lapsille ja nuorille suunnatuista palveluista ja tapahtumista yhdessä. Siksi haluaisimme käydä hakemassa inspiraatiota ja oppia Kulttuuritalosta. Opintomatkalle osallistuu kirjaston, nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen, Luckanin ja musiikkileikkikoulun henkilökuntaa sekä muutosprosessia vetävä asiantuntija. Kirjasto vastaa oman henkilökuntansa ja asiantuntijan matka- ja yöpymiskuluista. Opintomatka tehdään syksyllä 2017, minkä jälkeen käynnistyy muutosprosessityö. Ajallinen suunnitelma Projekti aloitetaan syksyllä 2017 ja päättyy 31.12.2018. Kustannusarvio Asiantuntijan palkkio 15 000 € Opintomatka Tutustuminen kirjastoihin 200 € Lennot 800 € Yöpyminen 1200 € Kirjaston oma osuus Henkilökunnan käyttämä työaika 3300 € Yhteensä 20 500 € Haettava avustus 17 200 €

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

nuorisotoimi,varhaiskasvatus, Luckan ja musiikkileikkikoulu

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi