Kohti yhteistä asiakasliittymää Etelä-Pohjanmaalla
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Alvar Aallon katu 14, PL 217
60101
Kirjaston puhelin : 
064162317
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@seinajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sm
Y-tunnus : 
1928736-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Mervi Heikkilä
Puhelin : 
0447541621
Sähköposti : 
mervi.heikkila@seinajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Yhteinen verkkokirjasto, joka parantaa asiakaspalvelua, tehostaa kirjastojen aineistojen käyttöä ja järkevöittää kirjastojen yhteistyötä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutettu verkkokirjasto ja mukana olevien kirjastojen määrä.

 

Kuvaus : 

Tausta

Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on mukana Kansalliskirjaston Finna-hankkeessa yhdessä maakunta-alueen kirjastojen kanssa: Ilmajoki (ei kimppa), Krannit-kirjastot (Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka, Teuva),  Lakia-kirjastot (Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhava, Laihia ja Lapua, (Vähäkyrö, v. 2014 loppuun),  Oiva-kirjastot (Alavus, Ähtäri) ja Yty-kirjastot (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Veteli ja Perho). Osittain yhteiskirjastojärjestelmät ylittävät maakunnan rajat, mutta tässä hankkeessa on mukana myös kunnat, jotka eivät kuulu maakuntakirjastoalueeseen.

 

Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan kirjastojen yhteinen Finna on Kansalliskirjaston testipalvelimella eikä ole vielä julkisesti nähtävillä. Sinne on haravoitu syksyllä 2014 Seinäjoen Seitti-verkkopalvelun aineistot sekä aluetietokanta Porstuan aineistot. Muut alueemme kirjastojen aineistot haravoidaan tämän syksyn aikana paitsi Oiva-kirjastot, jotka tulevat mukaan v. 2015 aikana.  Oiva-kirjastot saavat Axiellin Aurora-kirjastojärjestelmän, joka on edellytys Finnaan liittymiseksi.

 

Finnan käyttöönottamista yleisissä kirjastoissa on hidastanut järjestelmätoimittajan rajapintoihin liittyvät ongelmat ja toimimattomuudet. Tällä hetkellä kaikki tiedossa olevat ongelmat on saatu korjattua ja rajapinta on läpäissyt Kansalliskirjaston kuormitustestit. Yleisten kirjastojen pilottina toiminut Turun seudun Vaski-kirjastojen Finnan beta-versio avataan tällä tietoa tämän syksyn aikana testikäyttöön. Kansalliskirjastolla on varattuna vuodeksi 2015 siirtomäärärahaa, joka kohdennetaan yleisten kirjastojen Finnojen kehittämiseen ja käyttöönottoon.

 

Seinäjoen kaupunginkirjastolle ollaan suunnittelemassa Finnaa varten saadulla Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella uutta julkaisujärjestelmää.  Julkaisujärjestelmä integroidaan Finnaan niin, että asiakas ei huomaa käyttävänsä kahta eri sivustoa. Seinäjoen kaupunginkirjaston julkaisujärjestelmän jokaiselle sivulle tulee mm. Finnan hakulaatikko ja kirjautuminen Finnaan.  Julkaisujärjestelmä tullaan tekemään Word Press –järjestelmällä, joka on avoimen lähdekoodin järjestelmä ja se sekä Finna-integraatio on valmistuessaan myös muiden kirjastojen vapaasti käytettävissä.

 

Seinäjoen kaupunginkirjastolla on meneillään hanke (Selvitys Pohjanmaan alueen kirjastokimppojen kirjastojärjestelmien yhdistämisen ja kuljetuslogistiikan toiminnallisista edellytyksistä, AVI-hanke, v. 2014), jossa tutkitaan useamman kirjastojärjestelmäkimpan yhdistämistä samaan kimppaan. Samalla tutkitaan myös kuljetuksien järjestämistä kirjastojen välillä uudestaan.  Finnaa on mahdollista suunnitella tämä näkökulma huomioon ottaen.  Finnassa voi olla samassa näkymässä useampi kimppa ja kimppoja voi sinne lisätä tai niitä voi tarpeen mukaan yhdistää. Myös julkaisujärjestelmänä WordPress antaa mahdollisuuden erityyppisiin ratkaisuihin. Kirjastoilla voi olla tarpeesta riippuen omat tai yhteiset kotisivut.

 

Tavoitteet

Hankkeen tarkoitus on luoda kirjastoille yhteinen verkkopalvelu, josta Seinäjoen maakuntakirjastoalueen kaikkien kirjastojen aineistot olisivat haettavissa yhdestä paikkaa. Tarkoitus on Finnan avulla parantaa asiakaspalvelua ja järkevöittää myös kirjastojen välistä yhteistyötä. Myös kirjastojen aineistot saadaan tehokkaaseen käyttöön, kun asiakas tai kirjaston henkilökunta näkee yhdellä kertaa aineiston sijainnin. 

 

Hankkeen tarkoitus on jatkaa Finnan tekemistä Etelä-Pohjanmaan alueen kirjastojen yhteiseksi asiakasliittymäksi. Kun kaikki aineistot on saatu haravoitua Finnaan, päästään testaamaan ja rakentamaan omaa näkymää.  Tarkoitus on avata ensin beta-versio , jota voidaan testata henkilökunta- ja asiakaskäytössä ennen varsinaista avausta.  Finna-hankkeen aikana seurataan em. alueellista kirjastokimppojen yhdistämisselvitystä ja Finnaa voidaan suunnitella siinä esiin tulleiden tulosten mukaan.

 

Finnan etuja on nykyiseen asiakasliittymään verrattuna lisäksi myös se, että sitä kirjastot voivat itse kehittää omien tarpeidensa pohjalta. Nyt pääsemme tekemään yhteistä asiakasliittymää yhdessä Kansalliskirjaston ja Suomen kirjastojen kanssa. Voimme vaikuttaa sen käytettävyyteen, toimintoihin ja ulkoasuun. Voimme myös itse tehdä ja tarpeen mukaan muokata omaa näkymää, toisin kuin nykyisessä verkkokirjastossamme.  Finnan käyttöönotto todennäköisesti pienentää järjestelmästä koituvia kustannuksia joka kirjastossa.

 

Tarjoamme myös maakunta-alueemme kirjastojen käyttöön Word Press -julkaisujärjestelmän ja Finna-integraation sekä tukea käyttöönottoon.  Asiakas voi kirjaston etusivuille tai mille tahansa sivulle tullessaan kirjautua suoraan asiakastietoihinsa tai voi millä tahansa sivulla liikkuessaan hakea tietoa Finnasta hakulaatikon avulla. Finnan integroiminen julkaisujärjestelmään helpottaa asiakkaan liikkumista julkaisujärjestelmän ja asiakasliittymän välillä. Asiakasliittymään siirtyminen on asiakkaalle vaivatonta ja tämä markkinoi myös tehokkaasti asiakasliittymää näkyvyyden ansiosta. Nämä Seinäjoen kaupunginkirjaston ratkaisut tulevat olemaan myös laajemmin vapaasti käytettävissä kaikissa Suomen kirjastoissa.

Asiakkaat ja kirjastojen henkilökunta tullaan kouluttamaan Finnan käyttöön.  Myös Word Press -julkaisujärjestelmän käyttöönottoon annetaan opastusta ja tukea.

Hankkeen kulut koostuvat pääasiassa hankepäällikön palkasta. Finna-asiakasliittymää on tarkoitus myös markkinoida.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
E-P:n alueen kirjastot, Kansalliskirjasto, Finnassa mukana olevat kirjastot
Aiemmat hankkeet: 

Etelä-Pohjanmaan kirjastojen yhteinen asiakasliittymä, 128/623/2010, myönnetty vuonna 2011 yhteensä 50 000 euroa.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kohti yhteistä asiakasliittymää Etelä-Pohjanmaalla -tilitys

Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on mukana Kansalliskirjaston Finna-hankkeessa yhdessä maakunta-alueen kirjastojen kanssa: Ilmajoki (ei kimppa), Krannit-kirjastot (Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka, Teuva),  Lakia-kirjastot (Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhava, Laihia ja Lapua),  Oiva-kirjastot (Alavus, Ähtäri) ja Yty-kirjastot (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Veteli ja Perho). Osittain yhteiskirjastojärjestelmät ylittävät maakunnan rajat, mutta tässä hankkeessa on mukana myös kunnat, jotka eivät kuulu maakuntakirjastoalueeseen.

Kaikkien kirjastokimppojen aineistot on haravoitu yhteiseen Finna-näkymään ja oma näkymä on rakennettu. Eepos-kirjastojen aineistojen lisäksi Finnan kautta haettavissa on Seinäjoen Porstua-aluetietokannan aineisto.

Seinäjoen kaupunginkirjastolla on meneillään toinen hanke, jossa yhdistetään samat kirjastot kuin Finnassa yhteiseksi Eepos-kimpaksi. Eepos-kirjastojen yhteinen verkkokirjasto sai nimekseen Eepos-Finna ja se julkaistiin betaversiona joulukuussa 2016.  Tuotantokäyttöön Eepos-Finna saadaan helmikuussa 2017 lähes samaan aikaan, kun Eepos-kimppa avataan asiakkaille.

Eepos-kimppaa varten perustettiin Verkkokirjastotyöryhmä, jossa on jäsen jokaisesta entisestä kimpasta. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti.

Yhteisiä verkkosivuja ei vielä Eepos-kimpalle ole, mutta eeposkirjastot.fi –domain varattiin mahdollista myöhempää tarvetta varten. Seinäjoella kaupunginkirjastolla on Word Press –julkaisujärjestelmä, joka on myös muiden Eepos-kirjastojen käytettävissä tarvittaessa. Finna-integraatio Seinäjoen kotisivujen ja Eepos-Finnan välillä tehdään keväällä 2017. Myös tämä on muiden Eepos-kirjastojen vapaasti käytettävissä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

https://eepos.finna.fi

Avataan helmikuussa 2017 tuotantokäyttöön.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke on edennyt lähes suunnitelmien mukaan. Mukana on 22 kirjastoa ja verkkokirjaston beta-versio on toiminnassa sekä täysversio otetaan käyttöön noin kuukauden kuluttua. Ainoastaan kirjautuminen suoraan Finnaan ei Word Press –julkaisujärjestelmästä onnistunut suunnitelmien mukaan, vaan se rakennetaan niin, että asiakkaalle avautuu Finnan kirjautumislaatikko, jonka kautta Finnaan pääsee.

Nyt jo olemme huomanneet Finnan edut nykyisiin asiakasliittymiin.  Olemme voineet vaikuttaa sen käytettävyyteen, toimintoihin ja ulkoasuun. Voimme myös itse tehdä ja tarpeen mukaan muokata omaa näkymää, toisin kuin nykyisissä verkkokirjastoissamme.   Voimme myös antaa Kansalliskirjastolle kehitysehdotuksia, joita mahdollisuuksien mukaan toteutetaan.  Hanke on merkittävästi lisännyt kirjastojen yhteistyötä yli maakuntarajojen.

Finnan avulla voimme tarjota asiakkaille muutakin kuin pelkän verkkokirjaston. Finnassa voimme antaa asiakkaille aineistosuosituksia erilaisin tavoin. Myös kirjastojen erilaisia palveluja (esim. Kirjasampo, Musiikkikirjastot.fi, Sivupiiri jne.) voi markkinoida Finnan kautta. Tämä varmasti lisää palvelujen käyttöä.

Finnan käyttöönotto todennäköisesti pienentää järjestelmästä koituvia kustannuksia joka kirjastossa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Tällä hetkellä olemme keskittyneet tekemään asiakkaille toimivaa verkkokirjastoa, jossa asiakas pystyy tekemään erilaisia perustoimintoja joustavasti kuten hakuja aineistosta, tekemään varauksia ja uusimaan lainojaan. Kun perustoiminnallisuudet ovat kunnossa, niin voimme lisätä Finnan sivulle erilaisia aineistosuositteluja ja myös kirjastojen tarjoamat palvelut voidaan tuoda paremmin esille (esim. e-aineistot). Seinäjoen korkeakoulukirjastolla on myös oma Finna-näkymä. Heidän kanssaan on mahdollista tehdä yhteistyötä Finnan kehittämiseksi edelleen. Asiakkaat ovat toivoneet, että voisivat uusia molempien kirjastojen lainoja yhdellä kirjautumisella.
Yhteisen verkkokirjaston käyttöönotto ja kehittäminen jatkuu voimakkaana siis hankkeen jälkeenkin.

Lisätietoa: 

Lisäksi asiakasliittymähankkeeseen on käytetty kirjaston henkilöstön työaikaa, työtiloja ja -laitteita, mutta niitä ei ole eritelty tähän selvitykseen.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€61 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€71 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 475
Oma rahoitus yhteensä: 
€475

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
108henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000
 
okm
avi