Kokkolan pääkirjaston lehtisali omatoimitilaksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
040 806 5124
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044 7809 564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on parantaa Kokkolan kaupunginkirjaston laatua ja laajentaa tilojen käyttöä tarjoamalla itsepalvelua pääkirjaston lehtisalissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

omatoimiaukiolon asiakasmäärä, lainamäärä ja aukiolotunnit

Kuvaus : 

Kokkolan kaupunginkirjaston pääkirjastolla on tarve lisätä lehtisalin aukioloaikoja. Säästösyistä lehtisali on 1.6.2016 alkaen ollut suljettuna sekä lauantaisin että sunnuntaisin (kesä-elokuu) ja 1.9.2016 alkaen suljettuna sunnuntaisin (syyskuu-toukokuu). Omatoimilehtisalin laajemmilla aukioloajoilla saavutettavuus lisääntyy, palvelu paranee ja tilan sekä kokoelmien käyttö tehostuu. Lehtisalin sijainti on hyvä ja mahdollistaa omatoimisuuden käyttöönoton ilman, että kiinteistöön tarvitsee tehdä suuria muutostöitä. Avustusta haetaan omatoimisuuden mahdollistavan ohjelmiston, sisäänkirjautumisyksikön ja lainausautomaatin hankkimiseen sekä kameravalvonnan laajentamiseen. Lisäksi palkataan projektityöntekijä (2 kk) hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Omarahoitusosuus muodostuu taloteknisistä töistä ja henkilökunnan osuudesta suunnitteluun, toteutukseen, tiedotukseen sekä asiakkaiden opastamiseen.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi