Kokoelmasta kohtaamiseen
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Inarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Piiskuntie 4
99800
Kirjaston puhelin : 
040-8304886
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@inari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Inari
Y-tunnus : 
0190758-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Leivo
Puhelin : 
+358408304886
Sähköposti : 
eija.leivo@inari.fi
Kuvaus : 

Kirjaston teettämissä asiakaskyselytutkimuksissa lähikirjastona toimivaan saamelaiskirjastoon on toivottu mm. pidempiä aukioloaikoja, tehokkaita asiointipisteitä ja lehtien lukumahdollisuutta myös iltaisin ja viikonloppuisin.  Saamelaiskirjastossa työskentelee yksi henkilö, jonka työaika ei riitä aukioloaikojen lisäämiseen. Nykyinen toimintamalli sitoo henkilön työpanoksen liiaksi päivystämiseen, eikä mahdollista ilman erityisjärjestelyjä poistumista kouluille, päiväkotiin tai muiden sidosryhmien tapaamiseen. Sisätyöaikaa on päivittäin vain yksi tunti, jolloin on mahdollista järjestää tiedonhallintataitojen opetusta ja satutunteja.

Tehtävämme on selvittää eri vaihtoehtoja, miten kirjastopalvelut voidaan tuottaa nykyistä paremmin lisäämättä kuluja. Tavoitteena on siirtyä nykyisestä kokoelmasta kohtaamispaikaksi ja vireyttää kirjaston toimintaa kyläyhteisön tarpeista lähteväksi. Toimintaa suunnataan satunnaisen piipahduksen ja pidemmän oleskelun mahdollistavaksi. Kirjastohenkilökunnan työpanos ohjataan nykyistä joustavammaksi, joka mahdollistaa esim. koulukäynnit.

Palvelumahdollisuuksien kehittäminen vaatii tietoteknisiä ratkaisuja. Kirjasto muutetaan osittain omatoimikirjastoksi, johon hankitaan lainaus/palautusautomaatti ohjelmineen, sähköiset ovet (sähkölukot), automaattiset valojen sytytys ja sammutusmekanismi, valvontakamerat 6 kpl, kameravalvonnan tallennusohjelma ja -ohjausyksikkö, kulunvalvonnan yksikkö/-lukija, kulunvalvonnan ohjausyksikkö/-tietokone ylläpito-ohjelmistoineen. Rahaa on varattava myös kaapelointiin ja asennustyöhön sekä henkilökunnan koulutukseen.

Lainaus- ja palautusautomaatti voidaan korvata myös älyhyllyllä, joka mahdollistaa laajan, vaihtuvan kirjakokoelman, varausten noudon, lainauksen ja palautuksen. Älyhyllyyn ladataan asiakaskunnan profiloinnin perusteella tietty kokoelma, joka vaihtuu.  Aineistotarjontaa täydennetään kirjastoautopalvelujen avulla.  Vapautunut tila voidaan hyödyntää yleisötilana ja asiakkaiden viihtyvyyttä parantavilla ratkaisuilla. Älyhylly ratkaisu mahdollistaa myös nykyistä pienempien tilojen hankinnan, mutta silti asiakkaiden toivomien asiointipisteiden, lehtien lukumahdollisuuden ja oleskelutilojen tarjoamisen.  Älyhylly vie lattiatilaa tilaa kokoelman laajuudesta riippuen n. 15 m2. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä voidaan hyödyntää käytettävissä olevia omia ja yhteistyökumppaneiden toimitiloja.

Uuden tekniikan ja palvelukonseptin käyttöönotto edellyttää selvitystyötä, markkinointia, asiakkaiden ohjausta ja opastusta sekä tiedotusaineiston tuottamista. Tämä työ on osa kirjaston omaa panostusta hankkeelle.  Alkuinvestointien jälkeen palvelujen tuottaminen on nykyistä tehokkaampaa ja mahdollistaa kirjaston joustavan resurssien käytön.

Hankkeen lopullinen  kokonaishinta riippuu selvitystyön tuloksena tehdyistä ratkaisuista.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€52 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€65 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hallinnon oikeusperiaatteiden mukaan Lapin aluehallintovirasto kohtelee tasapuolisesti avustuksen hakijoita.  Aiemmin avustetut omatoimikirjastohankkeet ovat saaneet avustusta noin 20 000 euroa, joka edellä mainitun periaatteen mukaisesti myönnetään myös Inarin kunnankirjastolle.

 
okm
avi