Koodia kaikille kerhoissa
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota kirjaston asiakkaille mahdollisuus kokeilla koodausta osana kirjaston mediakasvatusta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittareina käytetään järjestettävien tapahtumien ja osallistujien määriä.

Kuvaus : 

Koodaus ja ohjelmoinnin alkeet ovat vahvasti mukana uudistuvassa OPSissa.  Kirjastossa olemme huomanneet että koodaus ja ohjelmointi kiinnostavat kuitenkin kaikkia ikäryhmiä, myös aikuisia. Syksyllä 2015 kirjastossa järjestettiin kaikille avoin teknologiailta, jonka yhteydessä saimme kyselyitä missä koodausta voi kokeilla. Esimerkiksi vanhemmat pienten lasten kanssa olivat kiinnostuneita yhteisestä kerhosta. Haluamme tarjota kaikille, iästä riippumatta, kokeiluun mahdollisuuden osana kaikille avointa mediakasvatusta. Samalla voimme tavoittaa ne kiinnostuneet joilla ei ole mahdollisuutta koulussa perehtyä koodaukseen sekä mahdollisesti tukea opettajia asian opettamisessa. Pyrimme tekemään koodauksesta helppoa maksuttoman kerhotoiminnan avulla. Mahdollisesti alan opiskelijoista saisimme opettajia kerhoihin.  Kerhot toimisivat kirjaston tiloissa. Riippuen rahoituksesta kerhoja voisi olla molemmissa kirjastoissa.

Projektin eteneminen:
Kirjastonhoitajan johdolla yhteydenotot alan opiskelijoihin / harrastajiin eli opettajan palkkaaminen kerhoihin. Mikäli ulkopuolista vetäjää ei saada, palkataan kirjastonhoitajalle sijainen.
Vastuiden ja roolijaon selkeyttäminen. 
Rahoituksesta ja hankinnoista riippuen kerhotoiminnan käynnistäminen molemmissa kirjastoissa.
Edistyneiden koodaajien kurssi (mahdollisesti) kesätoimintana.

Hankinnat:
10 x ohjelmoitavat nallet (Opinsys Oy) n. 3 000 €
10 x kannettava tietokone + latausasema n. 10 000 €
Edistyneiden ohjelmointiin
10 x Lego Mind Storm robotit ja ladattavat patterit + muu tekniikka n. 4 000 €

Palkkakustannukset:
Kerhotoiminta (1krt/vko) yhteensä 60 kertaa pääkirjastossa sekä Kirkonkylän kirjastossa lukuvuoden 2016-2017 ajan.
Kesätoiminta 12 kertaa.
Tuntipalkka 45 euroa sivukuluineen.
Yhteensä 3 240 euroa.

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projektin aikana kirjasto halusi tarjota kaikille, iästä riippumatta, mahdollisuuden kokeilla koodausta osana kaikille avointa mediakasvatusta. Tavoitteena oli myös innostaa kokeiluun ne kiinnostuneet, joilla ei ole ollut mahdollisuutta vielä koulussa perehtyä koodaukseen, sekä mahdollisesti tukea opettajia asian opettamisessa. Osana projektia päivitettiin myös kirjaston henkilökunnan taitoja sekä hankittiin kirjaston mediapajoihin opetusvälineitä ja tarvikkeita.

Projektin suunnitteluvaiheessa tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja pitää koodauskerhoja. Koska halusimme tavoittaa mahdollisimman monta kiinnostunutta, päädyimme siihen, että koodauspajoja on tarjolla eri ikäisille. Sama ohjelma toistettiin kaksi kertaa, toinen pääkirjastossa ja toinen Kirkonkylän kirjastossa. Pajoihin ilmoittauduttiin, ne olivat maksuttomia ja lasten vanhemmat pyydettiin mukaan. Pajoissa kävikin mukavasti perheitä.

Ainoastaan yläkouluikäisille suunnatut pajat jouduttiin perumaan. Niiden tilalla järjestettiin kolme kaikille avointa koodausiltaa, joihin ei tarvinnut ilmoittautua. Kirjastolle tuli paljon kiitosta siitä, että tällaista maksutonta toimintaa järjestetään. Vanhempia selvästi kiinnosti, mitä uusi OPS koodauksen kohdalla on tuonut kouluihin sekä se, mitä koodaus voi olla. Yhteen pajaan pyrittiin ottamaan 15 lasta vanhempineen. Jos perheessä oli eri-ikäisiä lapsia niin he saivat osallistua samaan pajaan.

Koodauspajojen suunnittelijaksi ja vetäjäksi palkattiin Opinsys Oy. Opinsys suunnitteli pajojen sisällöt, mutta ikäryhmät pajoihin sovittiin yhdessä kirjaston kanssa. Pajoihin ilmoittauduttiin kirjastoon ja pajat pidettiin kirjastojen tiloissa. Opetusvälineet pajoihin hankittiin projektirahoituksella ja nämä jäävätkin kirjaston henkilökunnan käyttöön. Pajoissa oli välineinä ja ohjelmina mm. virussieppari-lattiapeli, Robogem, Bee-pot -robotit ja erilaiset satumatot, Angry Birds koodauspeli, Scratch Jr., koodaustunti.fi .

Opinsys Oy myös koulutti tammikuussa kirjastojen ja nuorisotoimen henkilökuntaa, miten eri ikäisten kanssa kannattaa aihetta käsitellä ja millä sovelluksilla / välineillä uusi OPS huomioiden. (Tätä koulutusta ei maksettu tästä projektista). Lokakuussa 2017 järjestettiin vielä 2 h koulutusta, tämä maksettiin projektirahoituksella.

Vihdin kirjasto järjesti jo keväällä 2017 koodauspajoja ja koodauspäiviä kouluilla. Esimerkkinä koulun liikuntasalissa neljä erilaista toimintapistettä, joissa luokat kiersivät kokeilemassa koodausta ja ohjelmointia.

Pajoja oli 9 kertaa sekä 3 kaikille avointa iltaa. Suurin osa pajoihin osallistujia oli 4-12 -vuotiaita vanhempineen. Jonkin verran kävi aikuisia myös kaikille avoimissa illoissa. Pajoihin otettiin 15 lasta ja yksi vanhemmista, joissakin pajoissa oli enemmänkin koska kyselijöitä tuli aina pajan alkaessa, ketään ei käännytetty pois. Joissakin pajoissa kävi myös perheitä, joissa oli molemmat vanhemmat mukana. Pajoihin osallistui 270 henkilöä. Lukuun on laskettu vain toinen vanhemmista mukaan. Avoimiin iltoihin osallistui 166 osallistujaa.

Koodauspajat:

ke 14.9.2016 klo 17-19 Kirkonkylän kirjasto
varhaiskasvatus, perheet

ke 28.9.2016 klo 17-19, pääkirjasto
Varhaiskavatus, perheet
16 lasta + vanhemmat

ke 5.10.2016 klo 17-19 Kirkonkylän kirjasto

ke 26.10.2016 klo 17-19, pääkirjasto
n.6-9-vuotiaat

ke 23.11.2016 klo 17-19, pääkirjasto
3-6-luokkalaiset

ke 7.12.2016 klo 17-19 Kirkonkylän kirjasto
3-6-luokkalaiset

ke 25.1.2017 klo 17-19, pääkirjasto
ensisijaisesti 1-2 luokkalaiset, perheet

Ke 15.3.2017 klo 17-19, pääkirjasto
Alakouluikäiset, perheet

ke 12.4.2017 klo 17-19, Kirkonkylän kirjasto
alakouluikäiset, perheet

Kaikille avoimet illat:
ke 8.2.2017 klo 17-19, pääkirjasto
70 osallistujaa

ke 1.3.2017 klo 17-19, Kirkonkylän kirjasto
16 osallistujaa

Ke 4.10.2017 klo 17-19, pääkirjasto
80 osallistujaa

Koulutusta, projektirahoituksella:
Ke 4.10. klo 12-14, 5 osanottajaa, henkilökuntaa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston näkökulmasta koodauspajat onnistuivat hienosti. Saimme ammattilaiset suunnittelemaan ja vetämään pajoja ja sen rinnalla kirjaston henkilökunnan tietämys koodauksen opetustavoista eri ikäisille laajeni. Innostuimme kirjastossa kokeilemaan 1.-6.-luokkalaisten kanssa erilaisia mahdollisuuksia ja tapoja perehtyä aiheeseen. Opinsysin vetäjä ilahtuikin siitä, että osa henkilökunnasta rohkaistui kokeilemaan koodausta. Saimme myös aktivoitua kokonaisia perheitä pajoihin ja jaettua tietoa myös vanhemmille. Projektin seurauksena kirjastolla on käytettävissä sopiva paketti erilaisia välineitä ja toimintamalleja kehittää toimintaa eteenpäin.

Jatkotoimenpiteet: 

Koodaus säilyy osana kirjaston tarjoamaa mediakasvatusta ja toimintaa kehitetään edelleen.

Lisätietoa: 

Kirjaston henkilökunnan työpanos:
3.5.2016 klo 8-14 suunnittelua, perehtymistä
4.5.2016 klo 8-10 perehtymistä aihealueeseen, suunnittelua
11.5.2016 klo 11.30-15 perehtymistä, suunnittelua
ti 13.9.2016 klo 8-9 laitteiden valmistelua
ke 28.9. 2016 klo 15-17 laitteiden ja tilan valmistelua
ma 3.10.2016 klo 16-18 laitteiden valmistelua
ti 25.10.2016 klo 16-17 laitteiden valmistelua
ke 26.10.2016 klo 15-17 laitteiden ja tilan valmistelua
ke 23.11. 2016 klo 15-17 laitteiden ja tilan valmistelua
pe 2.12.2016 klo 8-10 laitteiden valmistelua
ma 23.1.2017 klo 14-16 laitteiden valmistelua
ti 7.2.2017 klo 8-9 laitteiden valmistelua
ke 8.2.2017 klo 15-19.30 laitteiden valmistelua, pajatoimintaan tutustumista, tilan valmistelua ja siivousta
ma 27.2.2017 klo 14-16 laitteiden valmistelua
ke 15.3.2017 klo 8-10 laitteiden valmistelua
ma 10.4.2017 klo 14-16 laitteiden valmistelua
to 18.5.2017 klo 13-14.30 raportin koostamista
pe 19.5.2017 klo 8-8.30 raportin koostamista
pe 19.5.2017 klo 14.-15.30 palautepalaveri puhelimitse Opinsysin edustajan kanssa, raportin kirjoittamista
ke 4.10.2017 klo 9-10.30, laitteiden valmistelua avointa iltaa varten
to 5.10.2017 klo 11.30-12.00, raportin kirjoittamista

yhteensä 54,5 h
sekä koulutukseen osallistujien tunnit, 5 x 2h, 10 h

Omarahoitusosuuteen on laskettu hankkeeseen käytetyt henkilökunnan työtunnit 64,5h x 23 euroa (tuntipalkka) = 1483,50 euroa

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 440
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 484
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
5henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
12kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
436henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000
 
okm
avi